SBH: Forsorgshjem har ikke overset de ældre hjemløse

DEBAT: Forsorgshjem og herberger har ikke glemt de ældre hjemløse. Gruppen får tilbud fra boformerne, som den altid har fået, mener Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse.

Af Jakob May 
Formand, Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse, og centerchef, Center for Forsorg og Specialiserede Indsatser, Aarhus Kommune

Det er rigtigt, at vi har fokuseret på unge hjemløse i et forebyggelsesperspektiv siden 2009, med dertil knyttede metodeudvikling, og det har angiveligt effekt.

Det kan da betyde, at de ældre er gået lidt under radaren. Men det er vigtigt at fastholde, at § 110-boformer optager hjemløse uanset alder.

Hjemløshed knytter sig til alle aldersgrupper og ikke kun til de ældre, men det er noget andet, hvis man bliver ældre som hjemløs.

Det er ikke meningen. Der er ingen hjemløse, der skal blive ældre som hjemløse. Hjemløshed skal være et midlertidigt fænomen på baggrund af forskellige livsomstændigheder, der griber uhensigtsmæssigt ind i hinanden, uanset om man er ung eller gammel.

Forsorgshjem kan yde støtte
Den seneste hjemløshedstælling viser, at gruppen af ældre hjemløse er i stigning, hvilket kan betyde, at flere ældre borgere bliver optaget på forsorgshjem.

Det er godt, at ældre hjemløse henvender sig på forsorgshjem, fordi forsorgshjem er døren ind til den hjælp og støtte, der skal gives, så den ældre hjemløse får sig en bolig og dermed kommer ud af den hjemløshed.

Regnemodeller illustrerer med stor sikkerhed, hvilke borgergrupper der udgør en økonomisk indtægt eller udgift for samfundet.

Tal viser en overrepræsentation af fysiske og psykiske lidelser blandt hjemløse i Danmark i almindelighed.

Hvis man bliver ældre som hjemløs, er der dermed en sandsynlighed for, at den overrepræsentation vil blive forstærket, da vi ved, at hjemløshedssituationen konkret udløser fysiske og psykiske lidelser, der også kan være delårsag til enkelte borgeres hjemløshed.

Etabler særlige boliger til ældre
Men det skal ikke betones, at ældre hjemløse er et særligt problem, hverken i forhold til psykiske lidelser eller helbred.

Tværtimod: Ældre hjemløse, hvad enten de er aktuelt hjemløse eller tidligere hjemløse, skal selvfølgelig have den hjælp, støtte, pleje og omsorg i forhold til deres behov, som alle andre borgere i samme aldersgruppe i Danmark får.

På boligsiden kan det være, at der skal etableres særlige boliger til ældre hjemløse, fuldstændig som der også etableres boliger til yngre hjemløse, som for eksempel "skæve huse".

I forhold til ældre hjemløse og tidligere hjemløse borgeres adfærd kan der for nogles vedkommende være udfordringer med afvigende adfærd, hvilket ikke er et nyt fænomen.

Tag udgangspunkt i psykiske lidelser
I forlængelse af, at den almindelige og gennemsnitlige befolkning også bliver ældre, bliver der prognosticeret på, at der bliver flere demente og flere borgere ramt af Alzheimers, og de skal naturligvis have en passende hjælp og støtte i forhold disse lidelser.

Den samme logik skal selvfølgelig gøre sig gældende i forhold til ældre hjemløse borgere og deres lidelser, hvad enten de er fysiske eller psykiske.

Den helt grundlæggende præmis må være, at ældre hjemløse får den hjælp, som de skal have, med udgangspunkt i deres psykiske og somatiske lidelser og ikke med udgangspunkt, i hvorvidt de har været hjemløse eller ej.

Heldigvis har vi universel lovgivning i Danmark, hvor vi ikke særlovgiver i forhold til særlige grupper, hverken positivt eller negativt, og det skal vi selvfølgelig fastholde i den praktiske udmøntning af den pleje og omsorg, der skal gives til ældre borgere, uanset om de er hjemløse eller ej.

Forrige artikel Kirkens Korshær: Ældre hjemløse har ikke samme Kirkens Korshær: Ældre hjemløse har ikke samme "appeal" som de yngre Næste artikel ALT-borgmester: Tilbud til udsatte unge skal være blivende ALT-borgmester: Tilbud til udsatte unge skal være blivende