SF: Tænk herbergers hjælpestrukturer ind i faste boliger for hjemløse

DEBAT: For at nedbringe antallet af ældre hjemløse skal de tilbydes en mere håndholdt form for fast bolig. Finansiering bør påhvile kommunerne og staten, foreslår SF.

Af Halime Oguz (SF)
Hjemløseordfører

Det er en skændsel, at vi har hjemløse i et land som Danmark.

I det danske velfærdssamfund behandler vi vores svageste godt. Den sætning tror jeg, at de fleste danskere vil stå inde for og med stolthed fremsige, når de rejser ude i verden.

Men hvad hvis jeg fortalte dig, at vi har nordisk rekord i hjemløshed?

Der er heldigvis sket et lille fald i antallet af hjemløse siden 2017, men det er stadig ikke godt nok.

Der skal gøres noget ved den tiltagende hjemløshed, og det er slet ikke godt nok, at vi i samme periode har kunnet registrere en stigning i hjemløshed blandt ældre og midaldrende.

Svært med mangeårigt misbrug
Hjemløshed i Danmark har mange årsager, og den myriade af grunde til, at folk bor på gaden, har gjort det svært for samfundet at give den nødvendige hjælp.

Mangeårigt misbrug og alvorlige psykiske lidelser gør det svært at tilbyde de danske hjemløse et fast sted at bo, fordi de ikke kan betale regninger eller opfylde de forpligtelser, der kommer med en fast adresse.

Mennesker, der på den måde er gerådet og geråder ud på randen af samfundet, vil altid findes i samfund, og det er altså fællesskabets opgave at sørge for, at de også lever et værdigt liv.

Problem med midlertidige løsninger
I dag bor langt de fleste af den gruppe, som vi taler om, i såkaldte §110-tilbud, som er herberger.

Det er steder, der designet til at give et midlertidigt ophold. Det er med andre ord ikke ligefrem overraskende, at vi stadig har hjemløshed i Danmark, når det, som vi fortrinsvis tilbyder dem at bo i, er midlertidige løsninger.

Men det er ikke en utopi at komme hjemløshed til livs. Det eneste, der tværtimod holder os tilbage, er, at vi lige nu fortrinsvis tænker fast bolig i form af traditionelle lejligheder eller huse eller midlertidige boliger i form af eksempelvis herberger.

Men det, som Danmarks hjemløse har brug for, er en mere håndholdt form for fast bolig, der har de hjælpestrukturer, som vi kender fra herberget, men som samtidig tilbyder den enkelte hjemløse en fast og permanent base, der er vedkommendes egen.

Udryd hjemløshed en gang for alle
I dag mangler vi tilstrækkeligt med disse tilbud, blandt andet fordi kommunerne selv skal finansiere dem.

Jeg synes ganske enkelt ikke, at vi kan være det bekendt. Man bør i stedet lave tilbud, der matcher disse borgeres behov for en håndholdt indsats og imødekommer deres særlige situation i livet.

De mangefacetterede grunde, der ofte er til hjemløshed, og som ofte er en kombination af misbrug og alvorlige psykiske lidelser, mangler vi i dag simpelthen en særlig kasse til. 

Finansieringen bør påhvile både kommunen og staten, således at de kommuner, der står med en stor opgave, ikke er alene om den.

Danmark er en rig nation, og vi bliver kun rigere. Men den velfærdsstat, som vi alle bryster os af ude i verden, har altså ikke folk, der sover på gaden. 

Skulle vi ikke udrydde hjemløshed en gang for alle?

Forrige artikel Justitia: Rigidt regelsystem udfordrer ressourcesvage borgeres retssikkerhed Justitia: Rigidt regelsystem udfordrer ressourcesvage borgeres retssikkerhed Næste artikel FH: Politikere skal stoppe med at uddele gulerødder i toppen og pisk i bunden FH: Politikere skal stoppe med at uddele gulerødder i toppen og pisk i bunden