Kirkens Korshær: Ældre hjemløse har ikke samme "appeal" som de yngre

DEBAT: I vores iver efter at hjælpe unge hjemløse har vi overset de ældre. Indsatsen har brug for et løft, hvor øget fokus hjælper unge og ældre hjemløse, mener Niels Bjørnø fra Kirkens Korshær.

Af Niels Bjørnø
Leder, Kirkens Korshær i Aarhus

Hjemløseindsatsen har brug for et løft, hvor øget fokus hjælper både de unge og de ældre hjemløse.

Der har siden forrige hjemløsemåling fra 2017 været massivt fokus på indsatser rettet mod unge hjemløse. Det er rigtig godt, og det er så småt begyndt at gå den rigtige vej.

Kurven er knækket, og der er for eksempel 20 procent færre unge hjemløse (18 til 24 år) i Aarhus. En udvikling, som vi er utroligt glade for i Kirkens Korshær i Aarhus.

I vores øjne er det et resultat af et mere systematisk samarbejde om og med de unge, hvor koordinerede indsatser for de unge på tværs af sektorer, erhvervsliv og forvaltninger lykkes langt bedre end tidligere.

Eksempelvis har vi oprettet et ungeherberg, hvor de unge får mere ro, kommer væk fra de hårdeste misbrugsmiljøer og har bedre mulighed for at finde vej ud af hjemløsheden. Det gør vi i tæt samarbejde med kommunens behandlingsindsatser, byens uddannelsesinstitutioner og erhvervslivets støtte.

Det skal vi blive ved med at gøre endnu bedre i fremtiden, for vi kan se, at det virker.

Har vi overset ældre hjemløse?
Det spørgsmål, der står tilbage, er, om vi alle sammen i vores iver efter at hjælpe de unge har overset de ældre udsatte og hjemløse?

Mit svar er et entydigt og rungende ja.

Det er ofte sådan, at når lyskeglen fokuserer opmærksomheden på ét område, efterlades andre områder i mørke. Det er desværre ved at ske for samfundets indsats over for ældre hjemløse. Den gruppe, som samtidig er dem, der står i den mest alvorlige hjemløsesituation. 

De ældre hjemløse, misbrugere og psykisk syge har ikke samme "appeal" som de yngre. Der er ikke nødvendigvis samme udviklingspotentiale. Der kan være langt mellem succeshistorierne og målet om en varig positiv forandring, som vi alle sammen arbejder hen imod.

Job og uddannelse er ikke nært forestående eller måske slet ikke et realistisk mål. Her er måske nærmere tale om øget livskvalitet i hverdagen, færre indlæggelser i psykiatrien, hjælp til gode fællesskaber og støtte i egen bolig samt mål om særlige tilbud for ældre udsatte, der har brug for pleje.

Tallene fra Vives hjemløsetælling 2019 dokumenterer et stigende behov for hjælp til denne gruppe, så tiden er inde til at fjerne skyklapperne og tage hul på den enorme udfordring, som ligger foran os.

Unge skal stadig have hjælp
Satsningen på de unge hjemløse har været og er stadig fornuftig.

Den er en direkte afspejling af de forskningsmæssige resultater på området, hvor det ved forskellige undersøgelser og analyser på området står klart, at jo tidligere hjælpesystemet sætter ind, desto større er sandsynligheden for succesfulde interventioner og for at skabe varige positive forandringer i de unge udsattes liv.

Det har derfor sin berettigelse, at stort set alle danske fonde og kommuner igennem de sidste fem år har satset på gruppen af udsatte unge – både i form af sociale, men ofte også uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser.

Også i Socialstyrelsens puljeudmeldinger og i Den Europæiske Socialfond har fokus i høj grad været på at afværge, at den sociale udsathed hos de unge bliver til en permanent tilstand.

På samme måde har vi i Kirkens Korshær i Aarhus selv råbt op og reageret med aktive tiltag for at afhjælpe ungehjemløsheden. Det er vi glade for og stolte af.  

Styrk tilbud til ældre udsatte
Men vi erkender også, at det er på tide at styrke tilbuddene til ældre udsatte.

Det er nødvendigt at brede hjemløseindsatsen ud og give den et løft, så der kommer fokus både på de unge og de ældre hjemløse.

Og det skal vel at mærke være differentierede indsatser, der har det enkelte menneskes behov i centrum.

Vigtige indsatser kunne eksempelvis være udvidet og mere fleksibel bostøtte, flere småjobsordninger via det sociale frikort eller skæve boliger til ældre misbrugere med plejebehov.

Men vigtigst af alt er at forbedre indsatsen i forhold til de mange hjemløse, hvor misbrug og psykisk sygdom desværre følges ad.

Forrige artikel Landsforening: 12 års afvikling af specialiserede tilbud skader autister Landsforening: 12 års afvikling af specialiserede tilbud skader autister Næste artikel SBH: Forsorgshjem har ikke overset de ældre hjemløse SBH: Forsorgshjem har ikke overset de ældre hjemløse
Børnerådet får ny formand

Børnerådet får ny formand

NYT JOB: Den nuværende formand i Dansk Flygtningehjælp, Agi Csonka, er blevet udpeget som ny formand for Børnerådet. Hun afløser Mette With Hagen på posten.