V: Løs hjemløshed blandt ældre med differentieret tilgang

DEBAT: Indsatser rettet mod unge hjemløse virker ikke nødvendigvis for ældre hjemløse. Derfor skal vi tilgå grupperne med forskellige løsninger for øje, mener socialordfører Anni Matthiesen (V).

Af Anni Matthiesen (V)
Social- og indenrigsordfører

I Venstre mener vi, at alle skal være en del af fællesskabet. Det gælder også de hjemløse. De hjemløse skal med i fællesskabet – unge såvel som ældre.

Det er en ulykkelig skæbne, når et individ ikke har tag over hovedet. Vi må og skal have fokus på, at så få som muligt ender på gaden.

Forrige år stod den blå regering i spidsen for en massiv indsats mod hjemløshed med fokus på at skaffe boliger og mere støtte i kommunerne.

Handlingsplanen indeholder særlige indsatser, der er medvirkende til at forebygge, at unge ender som hjemløse.

En af indsatserne er housing first-strategien, som blandt andet Odense Kommune har haft stor succes med.

Det er en strategi, der sikrer, at der først bliver fundet en bolig til den hjemløse, hvorefter misbrugsbehandling og anden social støtte påbegyndes derefter.

Flere ældre hjemløse ærgrer
En nylig national hjemløsetælling fra Vive viser, at antallet af unge hjemløse for første gang i 12 år er faldende. Det glæder mig meget, fordi det viser, at vores indsatser og prioriteringer rent faktisk virker.

Det er utrolig positivt, at færre unge ender på gaden. Det er en udvikling, det er vigtig, at vi holder fast i, for det er en meget ulykkelig skæbne at ende på gaden.

Derfor skal vi uden tvivl fortsætte arbejdet med at sikre, at endnu færre unge ender med et liv på gaden.

Når det er sagt, viser tallene fra Vive desværre også, at antallet af ældre hjemløse over 50 år er stigende. Der er altså kommet flere ældre hjemløse siden sidste optælling af hjemløse. Det er ikke godt nok.  

Vi har ikke gjort det godt nok
De ældre hjemløse må ikke glemmes i de indsatser, som vi har prioriteret mod hjemløshed. Det er en ulykkelig skæbne at ende på gaden, uanset hvilken alder man har.

Har vi haft nok fokus på de ældre hjemløse? Det ved jeg ikke, men noget tyder på, at vi i hvert fald ikke har gjort nok.

Vores massive fokus på unge hjemløse har vist sig at have en positiv effekt. Det er godt. Men et fokus et sted må ikke gøre, at vi mister fokus et andet sted.

Derfor mener Venstre, at vi skal have en eklektisk tilgang til hjemløse. En tilgang, hvor vi anskuer udfordringer med hjemløse som et helt problem, men med en differentieret tilgang.

De indsatser, der virker i forhold til unge hjemløse, virker ikke nødvendigvis for ældre hjemløse. Derfor skal vi tilgå de forskellige grupper med forskellige løsninger for øje. En mere differentieret tilgang.

Men vi må aldrig overse specifikke grupperinger af hjemløse. Unge, gamle, mænd, kvinder. Vi skal have alle væk fra gaden.

Jeg har ikke svaret på alle udfordringerne, men jeg har viljen til at arbejde for at finde dem. Som Venstres socialordfører vil hjemløseområdet være en af mine fokusområder de næste fire år. Og jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet.

Forrige artikel Mødrehjælpen til kommission: Spild ikke tid på at lave ny fattigdomsgrænse Mødrehjælpen til kommission: Spild ikke tid på at lave ny fattigdomsgrænse Næste artikel Kostskoler til kommuner: Brug os til anbringelser Kostskoler til kommuner: Brug os til anbringelser