Zornig: Housing First-strategien virker ikke

DEBAT: Politikerne har brugt over en milliard kroner i satspuljemidler på Housing First-strategier de seneste ti år. Alligevel er antallet af hjemløse steget i samme periode. Og besparelser på herberger vil ikke hjælpe de hjemløse, skriver Lisbeth Zornig.

Af Lisbeth Zornig
Bestyrelsesformand på herberget Overførstergården

Der er bred politisk enhed i Folketinget om at hjælpe hjemløse til et værdigt liv med bolig, sundhed og arbejde. Og så er der Finansministeriet. Et ministerium, der lige nu arbejder målrettet med forslag til besparelser, som går stik imod de politiske mål.

Kort fortalt handler sagen om, at en arbejdsgruppe med Socialministeriet, Finansministeriet, KL og Selveje Danmark skal skære ned i statens udgifter til hjemløse, der bor på hjemløseinstitutioner. Til gengæld skal kommunerne betale mere. Staten betaler nu 50 procent af udgifterne, men beløbet skal aftrappes over tid.

Finansministeriet ved godt, at det gælder om at overbevise politikerne. Derfor begrunder de deres forslag med historier om, at hjemløse ikke har godt af at bo for længe på institutionerne, og at kommunerne skal have et økonomisk incitament for at hjælpe de hjemløse med Housing First-strategier, altså bolig og støtte i hjemmet.

Men de fortæller kun det, der passer ind i deres historie. Der er meget, de ikke fortæller.

Her er de fakta, Finansministeriet ikke fortæller:
- Staten har i mere end ti år brugt over en milliard fra satspuljen på at få kommunerne til at bruge Housing First-metoder. Antallet af hjemløse er steget i samme periode. Hjemløse, der søger hjælp på institutionerne, kommer, fordi Housing First-strategien ikke virker.

- Lige nu er kommunerne med rette meget optaget af at prioritere penge til det stærkt stigende antal børn og ældre. Er der virkelig nogen, selv i Finansministeriet, der tror på, at kommunerne kan klare flere udfordringer med hjemløse, end de har allerede?

- Stigende huslejer kan forlænge opholdet på institutionerne unødigt, så flere billige boliger til hjemløse er en rigtig god idé. Løsningerne findes allerede i almene boliger og skæve boliger. Alligevel stiger antallet at hjemløse. Huslejen er kun en del af udfordringen.

- Det er kun 33 procent af de hjemløse, som bor på institutionerne. Resten er sofasovere (33 procent), lever på gaden (10 procent), er i varmestuer (5 procent) eller andet (19 procent). Vil man hjælpe hjemløse, så hjælp de mange, der lever på uanstændige vilkår uden for institutionerne.

- Der er mange myter om, at hjemløse bor mange år på institutionerne. Sandheden er, at den gennemsnitlige opholdstid er knap en måned.

- Hjemløse får det ikke værre, men bedre, mens de er på hjemløseinstitutionerne. Deres lidelser udredes, og sandsynligheden for egen bolig stiger med opholdstidens længde.

- Hjemløse, der bor for længe på en hjemløseinstitution, for eksempel mere end et år, kan have brug for en varig bolig på beskyttede vilkår. De har i hvert fald ikke brug for bare at blive lukket ud på gaden, fordi Finansministeriet vil spare.

- Finansministeriet henviser til, at alle mener, at lange ophold er skadelige, men siger ikke, hvad de mener med for lange ophold, og henviser ikke til kilder.

- Kommunerne har groft sagt kun handleplaner for hjemløse, som flytter ud fra institutionerne, og magter ikke at følge planerne op på grund af de hjemløses komplekse udfordringer. Her er i virkeligheden brug for et udvidet samarbejde mellem hjemløseinstitutioner og kommuner om en udvidet efterforsorg, som formentlig skal finansieres af staten, hvis den skal realiseres.

Møder med Folketingets ordførere
Alt dette er dokumenteret i undersøgelser fra Rigsrevisionen, Ankestyrelsen, Vive, Defactum, Analyse & Tal. Finansministeriets embedsmænd er uden tvivl super dygtige til at beregne alt, hvad der handler om penge, men derudover er de almindelige mennesker, som lytter til myter og halve sandheder.

Vi har holdt møder med flere af Folketingets ordførere, som siger, at der ikke sker noget før valget, og at de vil tage sagen op, når valget er overstået.

Hvis nogen fra Finansministeriet har lyst til i mellemtiden at møde virkeligheden, giver jeg gerne en kaffe på et herberg.

Forrige artikel Muskelsvindsramt: Jeg frygter fremtidens beslutninger på sundhedsområdet Muskelsvindsramt: Jeg frygter fremtidens beslutninger på sundhedsområdet Næste artikel Forskere: Stop den strukturelle forråelse af mennesker med handicap Forskere: Stop den strukturelle forråelse af mennesker med handicap
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.