3F og Lægeforeningen: Sådan gør vi op med uligheden i sundhed

DEBAT: Priserne på tobak skal hæves og aldersgrænsen for alkohol sættes op, hvis vi skal uligheden i sundhed til livs, skriver Tina Christensen og Camilla Noelle Rathcke fra 3F og Lægeforeningen. 

Af Tina Christensen og Camilla Noelle Rathcke
Hhv. næstformand i 3F og formand for Lægeforeningen

Det er fuldstændigt afgørende, at vi som samfund tager fat på det store arbejde med at gøre op med ulighed i sundhed. Ulighed i sundhed er en kompleks størrelse, og det er vigtigt, man ikke placerer skyld og skam hos den enkelte.

Uligheden starter ofte i opvæksten, er påvirket af længden af ens uddannelse og kommer til udtryk ved en dårligere sundhedstilstand.

3F’ere har med andre ord meget større risiko for sygdomsplagede leveår og tidlig død end personer med lang uddannelse.

Men ufaglærte skal ikke per automatik leve meget færre år end personer med lang uddannelse.

Fire forslag
Derfor skal vi som samfund tage ansvar og sætte ind på flere fronter.

3F og Lægeforeningen præsenterer her fire forslag, som regeringen kan tage med i den bebudede indsats mod ulighed i sundhed.

Som et led i en national forebyggelsesstrategi bør vi i højere grad fokusere på arbejdspladserne.

Et godt sundhedsmiljø på arbejdspladserne kan igennem tiltag som røgfri arbejdstid, målrettet træning i arbejdstiden og sund kost være med til at forebygge en række livsstilssygdomme, hvor kortuddannede er overrepræsenterede.

Mindre nedslidning og indsats mod rygning
Det gælder for eksempel KOL (rygerlunger), sukkersyge og hjerte-kar-sygdomme. Der er behov for, at en sund arbejdsplads i højere grad prioriteres i virksomheder med hårdt fysisk arbejde og typisk mange kortuddannede, da der blandt disse er langt færre sundhedstilbud end blandt arbejdspladser med mange højtuddannede. 

Den med længder mest skadelige enkeltfaktor for ulighed i sundhed er rygning. Hvert år dør 13.600 af tobaksrelaterede sygdomme.

En meget stor del af dem er ufaglærte og kortuddannede. Det er derfor afgørende, at regeringen fortsat prioriterer indsatsen mod rygning, særligt hos børn og unge. Som samfund skal vi hjælpe rygere med at droppe tobak og nikotin for deres helbreds skyld.

Med den politiske aftale om blandt andet prisstigninger på tobak er vi kommet et lille stykke af vejen, men der er stadig langt til målstregen.

Grib ind mod alkoholkulturen
Salg af nye typer af sundhedsskadelige nikotinprodukter – for eksempel nikotinposer - skal forbydes.

Sammen med fokus på gode rygestoprådgivningsforløb vil det gøre noget mærkbart ved skaderne fra tobak og nikotin.

Der skal tages livtag med den danske alkoholkultur. For hvor rygning er skyld i stor ulighed er alkohol et problem for både høj og lav.

Man bør for eksempel overveje initiativer, der kan mindske indtagelse af alkohol på ungdomsuddannelser, hæve priserne og indføre en 18-årsgrænse for køb af al slags alkohol.

Samtidig skal alkoholbehandlingen være i top i alle kommuner. Vi håber, at politikerne er lige så ambitiøse som på tobaks- og nikotinområdet.

Kommuner til kamp
Kommunerne har ansvar for en række af sundhedsvæsenets opgaver, eksempelvis genoptræning, psykiatriske bosteder og ældrepleje.

Der er alt for stor forskel på, hvordan de enkelte kommuner griber opgaverne an. Det skaber ulighed i sundhed, og det går ikke.

Danmark er for lille et land til store forskelle i sundhedstilbud. Derfor skal der laves en kvalitetsplan, der sikrer en ensartet, høj kvalitet i kommunernes arbejde.

Den skal forpligte kommunerne til en målrettet indsats mod ulighed i sundhed og styrke sammenhængen mellem regioner og kommuner, så patienterne ikke falder mellem to stole i overgangen fra eksempelvis behandling til genoptræning.

Alle er vigtige
Desuden skal sundhedsvæsenet have mulighed for at afsætte mere tid til de patienter, som har mest brug for det.

For 3F og Lægeforeningen er det afgørende at gøre op med ulighed i sundhed, og vi er klar til at hjælpe sundhedsminister Magnus Heunicke med arbejdet på området.

For uanset om man arbejder i kedeldragt eller kittel, blå eller hvid skjorte, skal alle i Danmark have sundhedstilbud af høj kvalitet. Alle er vigtige for Danmark.

Forrige artikel Muskelsvindfonden: Spinraza-sagen viser, at Folketingets syvende princip er en illusion Muskelsvindfonden: Spinraza-sagen viser, at Folketingets syvende princip er en illusion Næste artikel Tandplejer til Sundhedsstyrelsen: Billigere behandling løser ikke uligheden Tandplejer til Sundhedsstyrelsen: Billigere behandling løser ikke uligheden
KL og regionerne blander blod i fælles udspil

KL og regionerne blander blod i fælles udspil

ANALYSE: KL og Danske Regioner skriver historie med deres fælles udspil til, hvordan regeringen med en kommende sundhedsaftale skal sikre bedre sammenhæng mellem sygehuse, kommuner og almen praksis. De 12 pejlemærker er ikke færdige løsninger, men skitserer blandt andet samarbejdet rundt om de 21 akutsygehuse.