Astma-Allergi Danmark: Vi skal se handling på allergiområdet

DEBAT: Fem nye anbefalinger, der er målrettet en styrkelse af allergiområdet, er ikke nok, mener Anne Holm Hansen, vicedirektør i Astma-Allergi Danmark. Hun vil også se handling.

Af Anne Holm Hansen
Vicedirektør i Astma-Allergi Danmark

I 2016 beder Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde Sundhedsstyrelsen om at gennemføre ’et servicetjek af allergiområdet’. Der er ultimo januar kommet fem anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen sender videre til regionerne.

Tomme løfter fra politikerne
Servicetjekket blev iværksat i foråret 2016, efter blandt andet Astma-Allergi Danmark gentagne gange har udtrykt bekymring for, at Danmark både nu og i fremtiden kommer til at mangle højt specialiserede allergilæger, kapacitet i sundhedsvæsenet og i almen praksis.

Efterfølgende har det ikke skortet på løfter fra politikere om en oprustning af området både i forhold til uddannelse og forskning. Det er ikke sket, og det kan patienterne i høj grad mærke.

Nu har vi så fået fem anbefalinger, som rammer præcist på det store behov for oprustning på allergiområdet – en oprustning, der gerne skulle stille mennesker med allergi lige med andre patientgrupper i forhold til udredning, behandling og rådgivning. Ifølge Sundhedsstyrelsen har det danske sundhedsvæsen ikke haft tilstrækkeligt fokus på allergiområdet. Og det skal der rettes op på, lyder det fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). 

Fem anbefalinger til allergi
Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at regionerne styrker allergiområdet ved at sikre mere tværfagligt samarbejde og ved at prioritere efteruddannelsen af læger og andet sundhedspersonale på allergiområdet. Anbefalingerne lyder:

1. Øget fokus på kompetencer i allergologi i den postgraduate lægeuddannelse

2. Styrkelse af almen praksis

3. Øget fokus på fagområdeuddannelser i allergologi

4. Etablering af allergicentre

5. Fuld implementering af overenskomst for praktiserende speciallæger

Ikke nok med anbefalinger
Astma-Allergi Danmark er positive over for anbefalingerne og sundhedsministerens tilkendegivelse af, at der skal mere fokus på allergiområdet. Anbefalingerne ligger rigtig fint i tråd med de behov, patienterne har i sundhedsvæsenet. Patienterne har bedt om nem og hurtigere adgang til kompetent udredning, behandling og rådgivning.

Men det er ikke nok med anbefalinger, selv om de er rigtige og dækker et stort behov. Handling er afgørende, og der er et stort efterslæb i sundhedsvæsenet, fordi allergiområdet i årevis har været nedprioriteret.

Der er derfor brug for en fælles indsats mellem Sundhedsstyrelsen, regionerne og patienterne, så anbefalingerne kan blive realiseret til gavn for de mange danskere med allergi og allergisk sygdom, der ikke får den nødvendige hjælp i dag. Astma-Allergi Danmark har et håb om, at det nu bliver fulgt op af regionerne, da det er helt afgørende for at skabe succes. Og vi ser meget frem til at høre regionerne udspil, som nødvendigvis må have en forpligtigende karakter.

Forrige artikel Tandlæger: Pengemænd og kapitalfonde i tandplejen er en farlig tendens Tandlæger: Pengemænd og kapitalfonde i tandplejen er en farlig tendens Næste artikel Overlæge: Hospitalerne skal turde tage hånd om døden Overlæge: Hospitalerne skal turde tage hånd om døden