Knud Kristensen (69)

Medlem, Det Etiske Råd, medlem, Rådet for Socialt Udsatte, formand, Udsatterådet i Aarhus Kommune
Fhv. landsformand, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, medlem, Det Centrale Handicapråd
Uddannet: cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1981)
Fødested: Frederikshavn

1. maj 1953 Icon / Social / Twitter