Sind om psykiatriplanen: Vi er blevet vildledt

DEBAT: Ved nærlæsning af psykiatriplanen står det klart, at det samlede løft svarer til 1,4 milliarder kroner, hvilket er ret langt fra de lovede 2,1 milliarder kroner, skriver Knud Kristensen fra Sind.

Af Knud Kristensen
Formand for Landsforeningen Sind

Den 21. september 2018 offentliggjorde regeringen planen “Vi løfter i fællesskab – En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025”.

Planen, som med regeringens egne ord skal sætte retningen for en moderne psykiatri, der kan stå mål med udfordringerne, blev (blandt andet af mig) modtaget positivt. Der blev kvitteret for, at der var blevet lyttet til organisationernes ønsker.

Blandt de 43 konkrete initiativer kunne de fleste interessenter genkende et eller flere af deres egne pejlemærker. Enkelte (herunder jeg) pegede på, at man med de mange initiativer og de relativt få penge nok havde fået smurt leverpostejen så tyndt ud, at det bliver mere end svært at indfri ambitionerne.

Der sættes spørgsmålstegn
Allerede den 26. september kunne Ugeskrift for Læger meddele, at psykiatrien alligevel ikke får de 50 nye sengepladser på intensive sengeafsnit, som vi ellers var blevet stillet i udsigt.

Der bliver i stedet tale om en opgradering af eksisterende pladser.

Der er fra flere sider sat spørgsmålstegn ved, om det er korrekt, at der med forslaget (hvis det vedtages) tilføres psykiatrien 2,1 milliarder kroner.

Jeg har nærlæst aftalen. Med det forbehold, at der stadig kan være tal og bogstaver, jeg har misforstået, følger her en gennemgang af de to nævnte emner.

Vi er blevet vildledt
Først til “sagen” om de nye intensive sengepladser, der forsvandt.

Ministeren havde forud for offentliggørelse af planen ved flere lejligheder talt om oprettelse af nye intensive sengeafsnit i voksenpsykiatrien. Et forslag, der kom fra Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en samlet plan for psykiatriens udvikling.

Ved en tidlig ’drypvis’ lancering af initiativet i pressen blev det oplyst, at der ville blive afsat i alt 100 millioner kroner årligt fremover til dette initiativ og et initiativ til nye intensive børne- og ungdomspsykiatriske specialiserede teams.

Politiken kunne oplyse, at man forventede, at der kunne etableres i alt 50 nye senge på de intensive sengeafsnit. Derfor var vi mange, der forventede, at der ville blive etableret 50 nye intensive senge. Sådan læste vi også planen, da den blev offentliggjort.

Ved nærlæsning af teksten i regeringsudspillet må man medgive ministeren, at der klart og tydeligt står i udkastet, at de 70 millioner kroner årligt skal bruges til opkvalificering af eksisterende sengepladser til nye intensive sengeafsnit.

Ministeren kan ikke beskyldes for at have vildledt os, men vi er blevet vildledt.

Man glemmer de udløbende bevillinger
Ved lanceringen af planen hed det fra ministeriet, at regeringen lægger op til at løfte indsatsen med mere end 2,1 milliarder kroner til psykiatrien i de kommende fire år med planen. Men er det nu også sandt?

Lægger man tallene sammen, viser det sig, at der i alt allokeres godt 1,3 milliarder kroner over fire år til de 43 initiativer i planen.

De manglende 800 millioner kroner er de fire gange 200 millioner kroner, som blev øremærket til psykiatri i regeringens økonomiaftale med regionerne fra juni 2018. Disse penge indgår imidlertid ikke i finansieringen af planens initiativer.

Det er altså korrekt nok, at psykiatrien i perioden tilføres 2,1 milliarder kroner, men det sker ikke med planen. Kun ved at ’genbruge’ de allerede allokerede midler fra økonomiaftalen, når man frem til det nævnte beløb.

Hertil kommer, at man glemmer at oplyse, at der – samtidig med at den nye plan træder i kraft – udløber gamle satspuljebevillinger.

Psykiatrien får lidt mindre mere
Ved en gennemgang af de seneste fire satspuljeaftaler på sundheds- og socialområdet har jeg identificeret satspuljebevillinger på psykiatriområdet for i alt 173,5 millioner kroner, som udløber med udgangen af 2018.

Med planen tilføres der via satspuljen psykiatrien kr. 225,9 millioner kroner i 2019. Trækker vi de nævnte 173,5 millioner kroner fra, er det reelt kun et løft på 52,4 millioner kroner.

Hvis vi lægger de 100 millioner kroner fra finansloven og de 200 millioner kroner fra økonomiaftalen til, er der tale om et løft på 352,4 millioner kroner i 2019.

Det svarer til et samlet løft over fire år på 1,4 milliarder kroner – altså ret langt fra de lovede 2,1 milliarder kroner.

Igen kan man nok ikke direkte beskylde ministeren for at vildlede, men vildledt er vi blevet.

Man kan (inspireret af Lars Løkkes tale om regeringens skattepolitik i Folketinget i juni 2010) sige, at psykiatrien får lidt mere, men at den får lidt mindre mere, end der blev lovet – og hvis det ikke havde været for planen, så ville psykiatrien have fået meget mindre mere.

Forrige artikel Lolland-borgmester: Ghettoernes udstødte ender ude hos os Lolland-borgmester: Ghettoernes udstødte ender ude hos os Næste artikel Dataetikere: Københavns Kommune forærer borgeres data til Google Dataetikere: Københavns Kommune forærer borgeres data til Google