Debat: Der spares ikke penge ved at lade ørelæger udlevere flere høreapparater

DEBAT: Det er usandt og manipulerende, når Kim Werther påpeger, at privat udlevering af høreapparater er dyrt for samfundet, mens offentlig udlevering via ørelæger er billig, skriver Michael Vassing Westermann fra Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning.

Af Michael Vassing Westermann
Formand for Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning

Når Kim Werther i sit indlæg her på Altinget forsøger at tegne et billede af, at privat udlevering af høreapparater er dyrt for samfundet, mens offentlig udlevering af høreapparater via ørelæger er billig, er det ikke alene usandt og groft manipulerende.

Det er en gentagelse af en løgn, Kim Werther tidligere har forsøgt sig med i Dagens Medicin.

Hvordan kan regionalt tilskud og helbredstillæg til nogle få dårligt stillede borgere blive til en udgift på 17.617 kroner for "hver tilskudsberettiget borger" privatbehandlet i 2017?

Det holder ingen steder og er på ingen måde retvisende for de udgifter, der er forbundet med privat udlevering af høreapparater noget sted i Danmark!

Skal de dårligst stillede ikke have et frit valg?
Deler man Roskilde Kommunens udgift til høreapparatbehandling med 11.140 kroner, kan man konstatere, at 83 borgere er blevet tildelt et helbredstillæg.

Den ydelse har de kun fået, fordi de er berettigede efter loven.

Akkumuleret giver det kommunen en udgift på 931.457 kroner (hvis det tal ellers står til troende).

Man kan konkludere, at en lille gruppe borgere har kostet mere end både de "6.000-8.000 kr. (ex. moms)", Kim Werther selv postulerer at kunne klare behandlingsopgaven for og de 5.677 kr. ex. moms i tilskud, man kan få et gratis høreapparat for privat. 

Foruden at være et patetisk forsøg på at "dokumentere", hvad privat behandling koster, kan man godt undre sig over, hvorfor det netop er en gruppe af samfundets svageste borgere, Kim Werther vælger at slå ned på.

Er hensigten at få afskaffet helbredstillægget? Eller er det tanken, at helbredstillægget bare ikke skal omfatte høreapparater? Det kan alt sammen være svært at blive klog på.

Jeg kan blot konstatere, at konsekvensen af Kim Werthers tanker vil være, at borgere med en meget lav indkomst, og dermed ret til et helbredstillæg, fratages deres ret til frit at vælge, hvor de vil have høreapparat.

Dobbeltrolle er gift for det frie valg
Skulle det forholde sig sådan, vil det på ingen måde være overraskende.

Kim Werthers og hans 180 speciallægekolleger er jo netop en af de største barrierer for borgernes frie valg.

Mere end halvdelen af ørelægerne indtager en dobbelt- eller tripelrolle, hvor de, foruden at få et honorar for at udrede borgere med et høretab, tjener penge på at udlevere høreapparater for regionen eller sælge apparater via deres klinik eller en butik, de ejer.

Lægernes dobbeltrollevirksomhed er komplet ugennemsigtig og deres optræden på ingen måde uvildig.

Når lægen har en økonomisk interesse i at henvise til en bestemt behandling, er det af indlysende årsager til skade for borgernes frie valg og den kvalitet i behandlingen, som enhver borger både har ret til og indflydelse på - gennem sit frie valg.

Netop derfor må man også hilse regeringens udspil vedrørende "Høreområdet i fremtiden" velkomment.

Dels fordi der i udspillet insisteres på, at høreapparatbehandling skal have borgeren og dennes frie valg i centrum, dels fordi regeringen fremadrettet vil forbyde ørelæger at eje en høreapparatbutik.

Man kan blot begræde, at regeringens udspil ikke vil sætte en stopper for de læger, der allerede ejer en høreapparatbutik.

Signalet er tydeligt, men effekten er ringe. Uden yderligere stramninger er det sikkert, at disse læger både kan og vil fortsætte deres dobbeltrollevirksomhed mange år endnu.

Til skade for borgernes frie valg, kvaliteten af høreapparatbehandlingen samt skatteborgernes pengepung.

Ørelæger leverer ringere kvalitet
Afslutningsvis en enkelt kommentar til Kim Werthers bemærkning om, at der, ham bekendt, ikke er dokumentation for, at ørelægerne leverer en ringere kvalitet end den private sektor.

Men jo, det er der en ganske entydig dokumentation for.

Ved læsning af EuroTrak 2016-undersøgelsen kan man ved selvsyn konstatere, hvor meget dårligere puljelæger scorer i en direkte kvalitetssammenligning med private høreapparatbutikker og offentlige sygehusafdelinger.

Der sammenlignes på mere end 30 forskellige parametre. På intet målepunkt scorer ørelæger bedre end den private sektor eller offentligt sygehus for den sags skyld.

Hvad skyldes ørelægernes dårlige score? Ja, efter min opfattelse er den vigtigste årsag, at lægerne hverken har interessen eller kompetencen til at supervisere de audiologiassistenter, de har ansat til at håndtere høreapparatbehandlingen.

Lægerne har heller ikke nogen uddannelse i kundeservice. De er vant til, at "kunderne" kommer af sig selv.

At det ville være bedre for både borgere og samfund, hvis lægerne "blev ved deres læst" og alene spillede rollen som "den uvildige læge", forekommer ret indlysende.

Set i det lys er det glædeligt, at regeringen i sit udspil lægger op til, at der skal gennemføres løbende kvalitetsmålinger på tværs af høreforsorgen.

På den måde får borgerne en reel mulighed for at sammenligne kvaliteten af de forskellige behandlingstilbud, de kan vælge imellem. Og betalerne får for deres del en idé om, hvor borgerne er mest tilfredse og hvorfor.

Forrige artikel Professor: Politikerne må på banen for at ændre den sociale ulighed i sundhed Professor: Politikerne må på banen for at ændre den sociale ulighed i sundhed Næste artikel Cepos: Uligheden i sundhed falder Cepos: Uligheden i sundhed falder
 • Anmeld

  Kim Werther · Specillæge Ph.d

  Dokumentation for tal

  Usandt og groft manipulerende. Gentagelse af løgne. Det er de ord Michael Westermann benytter sig af i sit debatindlæg. Det er vanskelige beskyldninger at argumentere imod. Den del har jeg ikke lyst til eller behov for at kommentere på. Retorikken i Michael Westermanns indlæg taler for sig selv. Jeg vil dog ganske kort oplyse, at tallene i mit debatindlæg naturligvis er dokumenterede. Hvis Michael Westermann ønsker tallene bekræftet, skal han henvende sig til forvaltningen i Roskilde kommune.

  Jeg vil gerne indgå i en debat med Michael Westermann, men finder det mest hensigtsmæssigt at debatten foregår på en gensidig respektfuld måde. I sidste ende handler det jo om, hvor man finder den højeste faglighed når sygdomme skal behandles, og hvor det offentlige får mest mulig behandling for deres begrænsede skattekroner. I sådan en debat tæller dokumenterede tal og saglige argumenter forhåbentlig højere end personlige fornærmelser.

 • Anmeld

  Michael Vassing Westermann · Formand PAKS

  Sande tal, manipulerende beregninger.

  Som læge burde Kim Werther vide, at man ikke kan tage vilkårlige data, baseret på en begrænset og stærkt selekteret population, og frit ekstrapolere. Tallene som Kim Werther har fået fra Roskilde kommune har jeg ingen grund til at betvivle. Når jeg bruger ordet ”manipulation” skyldes det, at Kim Werther udmærket ved, hvad han gør, når han insisterer på at bruge sin lægefaglige position til at blande æbler og pærer med det formål at fremme egne privatøkonomiske interesser. Undskyld, men så må man altså finde sig i at blive konfronteret.

  Kim Werther postulerer nemlig, at alle der får regionalt tilskud også får et kommunalt helbredstillæg. Sådan forholder det sig heldigvis ikke i virkeligheden. Hvis man er i tvivl om hvem der kan få helbredstillæg, kan man gå på hjemmesiden for Kim Werthers Øre, næse og hals speciallægepraksis og følge linket fra forsiden til Kim Werthers stærkt kommercielle høreklinikhjemmeside. Her finder man en hel side, der er dedikeret reklame for tilskud, herunder ”supplerende kommunalt tilskud til høreapparatbehandling”. Når lægen Kim Werther her i debatten kaster sig over en gruppe svage borgere og deres helbredstillæg, er det vel nærliggende at konkludere, at Kim Werther fra sin private høreklinik har øjnet en mere lukrativ model end den, han i dag reklamerer for, nemlig puljeaftalen i samarbejde med regionerne.