Debat: Et nødråb om at nedbringe ventetider på høreapparater

DEBAT: Hvis mennesker med hørehandicap skal bidrage til samfundet, bliver politikerne på Christiansborg nødt til at hjælpe med at nedbringe ventetiderne på høreapparater, skriver Høreforeningen og Danske Handicaporganisationer.

Af Majbritt Garbul Tobberup og Thorkild Olesen
Hhv. landsformand for Høreforeningen og formand for Danske Handicaporganisationer

31-årige Lars Christian har haft høreapparat næsten hele livet og venter nu på at få nogle nye.

Sidst, han skulle have udskiftet apparaterne, ventede han omkring to år!

Den studerende Lars Christian frygter, at han også skal vente lang tid denne gang.

Meldingen fra audiologisk klinik i Aarhus var nemlig, da han ansøgte om en tid: "Vi kan ikke give dig en tid lige nu. Vi mangler personale."

Afsæt penge til ventetidspuklen
Lige nu venter 20.000 danskere på at få et høreapparat. Og ventetiden er i snit på over et år, viser tal fra november.

Et høreapparat er altafgørende for mennesker med høretab og deres muligheder for at gå på arbejde, uddanne sig eller have en aktiv alderdom.

Det koster samfundet milliarder i tabt arbejdsproduktion og øgede sociale og sundhedsmæssige udgifter, når dårlige høreapparater ikke skiftes ud.

Høreforeningen og Danske Handicaporganisationer har derfor dette nødråb til politikerne på Christiansborg: Afsæt penge til at nedbringe de lange ventetider.

I Slagelse må patienterne for eksempel vente 115 uger. I Odense 100 uger. Og i Aarhus er det 92 uger.

Ingen konkrete handlinger i udspil
Der står i sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og regeringens nye udspil på høreområdet, at de vil ”løfte indsatsen for mennesker med høretab, så de fremover får hurtigere høreapparatbehandling af høj kvalitet”.

Det er på mange måder et udmærket udspil, men desværre er der ingen konkrete handlinger i udspillet, der nedbringer den aktuelle ventetidspukkel. 

Der mangler også et krav til regionerne om en behandlingsgaranti for mennesker med høretab, som der findes på næsten alle andre sundhedsområder.

Ministeren ser det som regionernes ansvar at nedbringe de aktuelle ventetider. Den diskussion har nu stået på siden lovændringen i 2013 og hjælper bestemt ikke mennesker med høretab.

De oplever at være kastebold i et system, hvor ingen tager ansvar for at nedbringe ventetiderne.

130 millioner kan nedbringe ventetid
I disse dage forhandler partierne finanslov, og Dansk Folkeparti har tidligere udtalt, at der skal gøres noget ved ventetiderne.

Vi er helt enige med DF og håber, at problemet bliver løst ved forhandlingerne.

Efter Høreforeningens beregninger vil en finanslovsbevilling på 130 millioner kroner i 2019 sikre en nedbringelse af ventetiderne.

Bevillingen bør afsættes som et øremærket beløb til hurtig behandling af mennesker, der står på venteliste. Samtidig kan regionerne forpligtes til at tilføre midler til området.

Hvis mennesker med et hørehandicap skal deltage og bidrage til samfundet, bliver politikerne på Christiansborg nødt til at hjælpe med at bringe ventetiderne på høreapparater ned.

Vi håber, at I hører vores nødråb.

Forrige artikel Lægeforeningen: Uligheden mindskes kun med hardcore forebyggelse Lægeforeningen: Uligheden mindskes kun med hardcore forebyggelse Næste artikel Danske Regioner: De skotske sundhedsklynger er et luftkastel Danske Regioner: De skotske sundhedsklynger er et luftkastel