Flere med psykiske handicap kommer i arbejde

PSYKISK SYGE: Næsten en tredjedel af psykisk handicappede danskere var i arbejde sidste år mod kun lidt over en femtedel i 2008, viser en ny rapport fra SFI. Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) glæder sig over tendenserne, men understreger, at der er behov for fortsat indsats.

Samtidig er andelen af beskæftigede med andre typer handicap kun steget med 5,2 procent i perioden, og den generelle beskæftigelse i befolkningen er faldet.
Der er dermed sket en klar forbedring i beskæftigelsen for personer med psykiske lidelser, konkluderer rapporten.

Nødvendigt med fortsat indsats 
Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) glæder sig over de positive tendenser.