FOA: Regeringen vil styrke offentlig le­delse, men glemmer at involvere lederne

DEBAT: Regeringen, KL og Danske Regioner har indgået en aftale om udvikling af den offentlige ledelse. Men alle parter bør bidrage til bedre rammer for lederne, og samarbejdet med lederne og medarbejderne er fraværende, skriver Joan Lindskov fra FOA.

Af Joan Lindskov
Lederansvarlig i FOA

Regeringen vil have en styrket offentlig ledelse – men glemmer at involvere lederne og medarbejderne i arbejdet.

Her i starten af måneden indgik regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om ledelse og kompetencer i den offentlige sektor.

Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor skal udvikles og styrkes, og det får stor betydning for FOA's ledermedlemmer.

Samarbejdet med ledere er fraværende
Aftalen tager afsæt i dele af Ledelseskommissionens arbejde og anbefalinger og kommer med 22 initiativer, der skal styrke den offentlige ledelse, understøtte udviklingen af kompetente ledere og medarbejdere i den offentlige sektor og understøtte velfungerende offentlige arbejdspladser. 

Hos FOA er vi glade for, at der bliver sat fokus på, hvordan den offentlige ledelse kan styrkes, særligt offentlige mellemledere er trængte og har brug for et ordentligt ledelsesrum.

Opgaven med at skabe bedre rammer for ledelse skal løses af alle parter i den offentlige sektor i fællesskab, og derfor undrer vi os over, at man ikke i meget højere grad etablerer partnerskaber med organisationerne, der jo repræsenterer både ledere og medarbejdere i den offentlige sektor.

I stedet for har regeringen valgt at lave et nationalt partnerskab sammen med KL og Danske Regioner. Det giver altså ingen stemme fra dem, der skal udføre og udsættes for offentlig ledelse – nemlig lederne selv og medarbejdere.

Vi håber, at regeringen også kan se værdien af at få ledernes faglige organisationer med i Kompetencerådet, så vi blandt andet kan være med til at identificere lederaspiranter på arbejdspladserne.

Ensrettende undersøgelser risikerer at miste lokal værdi
Aftalen er et godt afsæt til at diskutere og udføre offentlig ledelse, men handler primært om, hvordan den enkelte leder kan gøre tingene bedre. Vi havde meget gerne set, at man også tog en snak de styringsmæssige rammer, lederne agerer under.

Aftalen lægger også op til forskellige undersøgelser af ledelse. Der skal laves brugertilfredshedsundersøgelser, evalueringer af offentlige ledelse og en motivationsundersøgelse blandt ledere og medarbejdere.

Undersøgelser kan være relevante, men her tyder det nærmest på, at der er gået inflation i at generere undersøgelser – undersøgelser, som allerede udføres på langt de fleste de kommunale og regionale arbejdspladser. Arbejdet kommer til at tage tid fra noget andet.

Et af regeringens formål med undersøgelserne er desuden at skabe standardiserede undersøgelser, så man kan sammenligne resultater på tværs af de offentlige arbejdspladser.

Det øger risikoen for, at undersøgelsen ikke rammer plet i forhold til den lokale arbejdsplads, og så forsvinder muligheden for at udvikle den offentlige leder.

Vi skal huske på, at offentlige ledere har helt specifikke politiske rammer, de arbejder inden for. Det er vigtigt, at man som arbejdsplads sørger for, at også lederne er klædt på til netop den opgave, de er sat til at løse.

Medarbejderinddragelse er vigtig
Aftalen peger også på, at der skal foretages et serviceeftersyn af samarbejdssystemet, fordi samarbejdssystemet ikke altid understøtter inddragelse af medarbejderne eller målet om at sætte borgerperspektivet først.

Det er vigtigt, at medarbejderinddragelsen er i top for at sikre gode arbejdspladser. Regeringen bør huske på, at det er arbejdsmarkedets parter, der beslutter, hvordan samarbejdssystemet skal se ud.

Som tidligere offentlig leder kan det undre mig, at regeringen ikke kan se potentialet i, at de offentlige ledere benytter MED-systemet til at involvere medarbejderne i arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.

 

Forrige artikel Akutforskere advarer: Organiseringen af den danske lægevagt skal gentænkes nu Akutforskere advarer: Organiseringen af den danske lægevagt skal gentænkes nu Næste artikel Speciallæger og ergoterapeuter: Læger skal kunne henvise til ergoterapi Speciallæger og ergoterapeuter: Læger skal kunne henvise til ergoterapi