Forebyggelsesformand: Cigaretter til 40 kroner er ikke en grundlovssikret ret

DEBAT: Cepos efterspørger bedre argumenter for at hæve priserne på cigaretter. Det er ikke svært. Unge skal forhindres i at begynde med den afhængighedsskabende og dræbende vane, skriver Morten Grønbæk, der er formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Af Morten Grønbæk
Formand, Vidensråd for Forebyggelse, og direktør, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Specialkonsulent i Cepos Jonas Herby efterlyste i et debatindlæg torsdag her på Altinget bedre argumenter for at hæve prisen på tobak end de tre, han selv fremhævede.

Det kan jeg godt forstå. De gode argumenter er der nemlig.

Og helt anderledes end dem, vi diskuterede i 1990’erne, men som du tilsyneladende mener, er de fremherskende nu.

Rygere dør for tidligt
Når vi er mange, der efterlyser højere priser på cigaretter, så er ikke primært som en kamp mod passiv rygning. Det er heller ikke, fordi vi tror, at rygere ikke selv kan passe på deres børn, eller fordi vi mener, borgeren er statens ejendom.

Det er, fordi der er flere unge, der begynder at ryge i dag end for fire år siden – og fordi man dør af rygning.

Hvert eneste år dør omkring 13.000 mennesker i Danmark af tobaksrelaterede sygdomme. Det svarer til samtlige indbyggere i en mindre dansk provinsby på størrelse med Thisted eller Rønne. Hvert år.

Og nej, de dør ikke bare tidligere end andre og er derfor billigere for sundhedsvæsenet, som du antyder i din henvisning til Holland. Mange storrygere, der har røget fra deres tidlige ungdom, begynder at skrante allerede, når de er 45 år gamle.

De bliver ramt af KOL og kræft, svækkes og må igennem talrige hospitalsindlæggelser. Nogle af dem må igennem pinefulde strålebehandlinger eller kemoterapi. Andre ender med iltslanger og sidder fastlænket til en stol, inden de ender livet med at blive kvalt.

Mange af dem bliver syge og dør, allerede mens de har børn, ægtefæller og forældre, som de må tage en alt for tidlig afsked med.

Derfor er det vigtigt at nedbringe antallet af rygere, og det kan man arbejde med på to måder: Hjælpe dem, der allerede er begyndt, med at holde op. Og forebygge, at nye rygere kommer til.

Høj pris forhindrer nye rygere
I forhold til det sidste går det ikke ret godt i Danmark. Hver eneste dag begynder 40 unge under 18 år at ryge, og i de senere år har vi som sagt set en stigning i antallet af unge, der ryger.

Vi ved, at det bedste middel til at forebygge, at unge begynder at ryge, er højere priser på cigaretter. Det er derfor, vi foreslår det igen og igen. Det er ikke noget, vi har grebet ud af den blå luft.

Og Norge er det bedste eksempel, vi kan læne os op ad. Der koster en pakke cigaretter 90 kroner, og der er andelen af unge dagligrygere en femtedel af, hvad den er i Danmark.

Så hvis vi hæver prisen på tobak, vil der være færre unge, der begynder at ryge. Og det er målet. For jo yngre, man er, når man begynder at ryge, jo større risiko er der for at blive afhængig, jo tidligere vil man møde komplikationer som følge af rygningen, og jo større skade gør tobakken.

Konsekvenserne får ikke unge til at vælge røgen fra
Hvis bare vi kunne skubbe debutalderen til for eksempel 30 år, så ville mange rygere måske helt undgå at blive ramt af de tobaksrelaterede sygdomme, fordi de så ville dø af noget andet inden. Ja, faktisk ville vi måske helt undgå, at de overhovedet begynder at ryge.

Langt, langt de fleste rygere er begyndt, inden de fylder 20 år. På et tidspunkt i deres liv, hvor de ikke kan overskue konsekvenserne af det, og i hvert fald er konsekvenserne ikke til at få øje på for dem, fordi de ligger langt ude i fremtiden.

Og på et tidspunkt i deres liv, hvor de ikke begynder, fordi de nyder smagen, men fordi de synes, det er råsmart at ligne kammeraterne, ældre søskende eller et af deres seje forbilleder fra en Netflix-film.

Og når konsekvenserne går op for dem, så er det for sent. Nogle af dem møder først konsekvenserne, når de sidder over for lægen og modtager deres diagnose, og så er skaden sket. Andre bliver opmærksomme på dem lidt før, men så er de blevet afhængige og kan ikke stoppe.

For der er nemlig ikke tale om borgerens frie valg til at ryge. Det er afhængighedsskabende. De fleste rygere kender sådan set godt med deres fornuft konsekvenserne af at ryge, og mange ville rigtig gerne stoppe, men de kan simpelthen ikke holde op igen.

Derfor er det primære mål med højere priser at forebygge, at børn og unge overhovedet begynder. Men det ville da være en rigtig velkommen bivirkning, hvis de også hjalp etablerede rygere til at stoppe.

Cigaretter til 40 kroner er ikke en selvfølge
Og ja, højere priser på tobak vil naturligvis også ramme dem, der allerede ryger. Det er klart. Derfor skal der i forbindelse med en øget afgift også garanteres hjælp til dem, der gerne vil holde op.

Modargumentet til de øgede tobakspriser er typisk, at det rammer socialt skævt, fordi der er en langt større andel af rygere i de lavere socialgrupper, ofte personificeret med ”gamle fru Hansen, der sidder på plejehjemmet og nyder sine daglige rygestunder”.

Ja, hun vil blive ramt af højere priser på tobak. Men man skal jo altså huske, at der ikke står skrevet nogetsteds, at den eneste rigtige pris på en pakke cigaretter er 40 kroner. Det er ikke nogen grundlovssikret ret.

Så, kære Jonas Herby, du skriver i dit debatindlæg, at vi fortjener bedre argumenter for at hæve prisen på cigaretter end dem, du fremhævede.

Det synes jeg også, og dem har du hermed fået.

Forrige artikel Sundhedskartellet: Regeringen skal gøre sundhedsreformen smartere Sundhedskartellet: Regeringen skal gøre sundhedsreformen smartere Næste artikel Fodterapeuter: Fodplejeres påstande betyder intet for patientsikkerheden Fodterapeuter: Fodplejeres påstande betyder intet for patientsikkerheden
 • Anmeld

  Poul Jaszcak · Overlæge,

  Rygning og retten til selvbestemmelse.

  Det for så være at man selv bestemmer om man vil ryge eller ej. Men Jonas Herbys liberalistiske betragtninger om social slagside snor sig behændigt uden om en øget sygelighed med deraffølgende omkostninger for samfundet. Ikke nok med at man dør tidligere, d.v.s. Ikke betaler en livslang skat til samfundet men samtidigt belaster man også sundhedsvæsenet med udgifter, der er ganske høje, til ulempe for andre, som “måske” kunne spare i skat, så længe vi ikke selv individuelt skal betale for behandlingerne. Så bliver der da social slagside!

 • Anmeld

  Jonas Herby · CEPOS

  Du har ikke læst mit indlæg...

  ...for jeg skriver netop om "sygelighed med deraffølgende omkostninger for samfundet". Jeg skriver endda, at argumentet sandsynligvis er rigtigt, men at jeg dog stadig ikke bryder mig om det.

  Læs indlægget ;-) https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/cepos-vi-fortjener-bedre-argumenter-for-at-haeve-prisen-paa-cigaretter

 • Anmeld

  Poul Palisz Jaszczak · Overlæge

  Det er ikke rart at blive syg!

  Jo, det har jeg, og det er netop derfor accepten af rygning, eller lad os sige retten til at "blive syg" kan og skal anfægtes fordi den, hvordan man vender og drejer det bliver en fysisk eller økonomisk belastning for andre, hvis man da ikke kommer til at betale selv. At tage argumentet om social slagside til sig, som det sker i den politiske diskussion, er alene et skalkeskjul for, ikke at ville tage konsekvensen af rygningens risiko til sig. Lidt polemisk, det er ikke rart at slå sig når man falder: Så lad være med at falde!

 • Anmeld

  Klaus Kjellerup · Journalist

  Grønbæks argumenter er ikke bedre, og de er uden evidens

  Det er svært at se, hvordan Morten Grønbæk's indlæg skulle kunne gøre det ud for "bedre argumenter" overfor Jonas Herby's velgennemtænkte indlæg.

  Grønbæks første "bedre argument" lyder: "Vi ved, at det bedste middel til at forebygge, at unge begynder at ryge, er højere priser på cigaretter. Det er derfor, vi foreslår det igen og igen. Det er ikke noget, vi har grebet ud af den blå luft."

  Det ser ellers sådan ud: I hvert fald findes der ingen evidens for, at højere tobaksafgifter vil få færre unge til begynde at ryge: Afgiftsstigninger på tobak påvirker kun rygere, og oftest kun en mindre gruppe i det ældre segment. De påvirker til gengæld hverken ikke-rygere eller ryge-startere, og de "forebygger" derfor ikke nye rygere.

  Dette fremgår af al seriøs og aktuel evidens på dette område, og det kan man også næsten sige sig selv, for ikke-rygere og dermed ryge-startere har ikke den fjerneste ide om, hvad en pakke cigaretter koster - hverken i dag eller for et år siden. En ryge-starter har ingen forudsætninger og intet sammenligningsgrundlag til at kunne afgøre, om prisen er høj eller lav, og derfor er prisen ikke en faktor i beslutningen om at begynde rygning. Prisen bliver først en faktor, når man har et etableret dagligforbrug igennem længere tid.

  Hvorfor bliver Morten Grønbæk og hans kolleger i anti-tobakslobbyen ved med at påstå, at afgifter forebygger rygestart, når den videnskabelige evidens siger det modsatte?

  http://dengulenegl.dk/blog/?p=5815

  "Bedre argument" nr 2 - det sædvanlige: "Man dør af rygning. Hvert eneste år dør omkring 13.000 mennesker i Danmark af tobaksrelaterede sygdomme."

  Så længe der ikke findes en videnskabeligt funderet metode, der kan afsløre om en sygdom eller et dødsfald i en patient er forårsaget af rygning, så skulle Morten Grønbæk og hans kolleger holde op med at slynge om sig med disse tal, som tager humøret og dermed grundforudsætningen for et godt helbred fra mange rygere.

  Det burde stå klart for ethvert tænkende individ, at når der ikke findes nogen metode, der kan vise, om tobaksrygning har forårsaget døden i én person, så kan man heller ikke påstå, at rygning har forårsaget døden i 13.000 personer. Sandheden er, at ingen aner hvor mange, der "dør af rygning". Vi ved kun, at rygere lever kortere end gennemsnittet - ligesom mænd, indvandrere og en lang række andre grupper i samfundet iøvrigt gør.

  Grønbæk's "bedre argument" nr. 3 drejer sig om samfundsøkonomien ved rygning. Her prøver han at sno sig udenom den tunge evidens, der findes i den økonomiske littaratur for, at rygere koster staten og samfundet mindre pga. tobaksafgifterne og rygernes kortere levetid. To eksempler:

  - Et omfattende studie fra den finske stat fandt i 2012, at en gennemsnitlig ryger i sin levetid bidrager med en million kroner mere til samfundet end en ikke-ryger, når samtlige indtægter og udgifter vedr. rygning medregnes.

  - En tysk undersøgelse fra Teknologi-instituttet i Karlsruhe fandt dette i 2015: Når alle relevante indtægter og udgifter ved rygning i Tyskland gøres op, viser tallene at tyske rygere i deres levetid sparer samfundet for 36 mia. euro. De betaler herudover svimlende 376 mia. euro i tobaksafgifter. Ialt 412 mia. euro, som tyske rygere bidrager med til tyske ikke-rygere.

  Links i henvisningerne her: http://dengulenegl.dk/blog/?p=5720

  Disse fund er replikeret i utallige vestlige lande, og dem kan man måske ikke forlange, at Morten Grønbæk skal kende - på den anden side må man kunne forlange, at hans "bedre argumenter" består af andet end anekdotisk evidens og ren von-hören-sagen, som f.eks. dette:

  "Og nej, de [rygerne] dør ikke bare tidligere end andre og er derfor billigere for sundhedsvæsenet, som du antyder i din henvisning til Holland. Mange storrygere, der har røget fra deres tidlige ungdom, begynder at skrante allerede, når de er 45 år gamle."

  Hvor mange, Morten Grønbæk? Og hvad har rygning i givet fald med det at gøre? Ingen af de spørgsmål kan Morten Grønbæk svare på, for han kender svarene lige så lidt som nogen anden. Det er blot løse, anekdotiske påstande fra en mand, der er dedikeret til sit anti-tobaksarbejde.

  Jeg kender også mange storrygere, flere hundrede givetvis, og jeg har ikke oplevet dem "skrante" i 45-års alderen. Min påstand beviser lige så lidt, som Morten Grønbæks, men jeg påstår ikke, at den er et "godt argument" for at sænke tobaksafgifterne, som Morten Grønbæk gør med modsat fortegn ...

  Der findes dog stærke argumenter for lavere tobaksafgifter, nemlig at rygerne er stærkt overbeskattede på grund af afgifterne. Selv uden tobaksafgifter betaler en ryger i gennemsnit mere til samfundet end end en ikke-ryger på grund af ikke-rygernes længere levetid, viser evidensen.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Den sydøstasiatiske er model

  I Thailand, Indonesien, Cambodia & Vietnam holder store multinationale tobakskoncerner hyppigt sponsorerede rock- popkoncerter, hvor teenagepublikummet tilbydes gratis cigaretter ad libitum så et fremtidigt tobaksafhængigt forbrugersegment er sikret på forhånd.

  Kan det gøres mere usmagelige?

 • Anmeld

  Klaus Kjellerup · Journalist

  Har anti-tobakslobbyen ingen relle argumenter for højere tobaksafgift?

  Ja, det er klart. Selv uverificerede ammestuehistorier fra Thailand kastes ind som argument for højere tobaksafgifter. Men er der ingen reelle argumenter for højere tobaksafgifter?

  Det kunne i givet fald være interessant at høre dem. Der er jo masser af argumenter imod højere tobaksafgifter: De har myriader af negative effekter, og de forebygger ikke nye rygere.

  https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10941995/hoeje-cigaretafgifter-er-omvendt-robin-hoodpolitik/

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  CEPOS er en forkortelse for

  Cold
  Economic
  Profit
  Overruling
  Society