piller
(Foto: Colourbox)

Gøtzsches organisation tager afstand fra hans psykiatri-udtalelser

25. marts 2014 kl. 3:00
KRITIK: Ledelsen af det internationale Cochrane-netværk slår nu fast, at det danske centers leder, Peter Gøtzsche, ikke har opbakning til en stribe kontroversielle udtalelser om medicinalindustrien og brugen af psykiatrisk medicin.
| Flere

Psykiatriske patienter er bedre stillet uden psykiatrisk medicin, medicinalindustrien opererer ligesom kriminelle og korrumperer sundhedsvæsnet.

Sådan lyder nogle af de opsigtvækkende meldinger, der er kommet fra professor Peter Gøtzsche, der leder Nordisk Cochrane Center.

Det er blandt andet sket i en kronik i Politiken 6. januar 2014 og i hans seneste bog "Dødelig medicin og organiseret kriminalitet - Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet", der udkom efteråret 2013.

Men nu tager den øverste ledelse i den internationale afdeling af forsknings-netværket, The Cochrane Collaboration, afstand fra udtalelserne.

"Jeg ønsker at fastslå udtrykkeligt, at det ikke er The Cochrane Collaborations synspunkter på dette spørgsmål, og vi støtter dem ikke."

Det skriver den administrerende direktør for The Cochrane Collaboration, Mark Wilson, i et brev til Dansk Psykiatrisk Selskab og en række fremtrædende psykiatri-professorer.

De har kontaktet den internationale afdeling af Cochrane Collaboration (Cochrane Samarbejdet) og gjort lederne af de globale uafhængige netværk opmærksom på Peter Gøtzsches udtalelser i den omtalte kronik, der ligesom bogen også er tilgængelig på internettet i en engelsk version.

I kronikken skrev Peter Gøtzsche blandt andet, at psykofarmaka gør mere skade en gavn på grund af bivirkninger, og fordi lægerne uddeler dem for lemfældigt til patienterne.

"Vores borgere ville være langt bedre stillet, hvis vi fjernede alle psykofarmaka fra markedet, fordi lægerne ikke er i stand til at håndtere dem," skrev Peter Gøtzsche blandt andet i kronikken.

Skabte stor debat
Kronikken affødte en stor debat om, hvorvidt der bliver brugt for meget medicin til patienter med psykiske lidelser. Men både Sundhedsstyrelsen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Sundhedsministeren og Danske Patienter har taget kraftigt afstand fra dele af Peter Gøtzsches kronik eller advaret mod at føre hans forslag ud i livet.

De frygter, at budskabet kan få patienter med alvorlige psykiske lidelser til at droppe deres medicin.

Peter Gøtzsche har hidtil fastholdt sin kritik af brugen af psykofarmaka. Dog har han overfor Politiken fortrudt udtalelsen om, at patienterne var bedre tjent uden psykofarmaka. I et interview i Politiken blev han spurgt, hvordan han så ville have formuleret sig anderledes.

"Det kan jeg ikke sige ordret. Jeg ville blot have gjort det mere klart, at jeg aldrig har advokeret for at fjerne præparaterne, men at jeg derimod advokerer for, at vi skal lære at bruge dem bedre," sagde Peter Gøtzsche til Politiken. Læs interviewet her.

I brevet til psykiaterne, der også er underskrevet af The Cochrane Collaborations øverste chefredaktør og de to bestyrelsesformænd, slås det fast, at organisationen heller ikke er enig i de synspunkter, Peter Gøtzsche kommer med i sin bog, hvor han sammenligner medicinalvirksomhedernes forretningsmodel med kriminelles organisationer. Her nævner han Hogså sit kontroversielle forslag om at droppe alt psykofarmaka.

Ledelsen i Cochrane Collaboration kræver derfor nu, at Peter Gøtzsche fremover gør det tydeligt, at han ikke udtaler sig på Cochrane Samarbejdets vegne, når han kommer med sådanne udtalelser.

"Vi har derfor skrevet til professor Gøtzsche og beder ham om at gøre det klart i alle fremtidige meddelelser til enhver læser eller lytter, at disse synspunkter om psykofarmaka er hans egne og ikke kan anses for at repræsentere synspunkter i Cochrane Collaboration," skriver lederne i brevet til psykiaterne.

I brevet fastslår Mark Wilson også, at de vil bede Peter Gøtzsche om at dele upubliceret materiale med Cochrane-kolleger, så det på en objektiv måde kan blive en del af Cochrane-netværkets data, inden det bliver offentliggjort.

I brevet gør Cochrane-lederne det klart, at de tager sagen meget seriøst. De skriver blandt andet, at netop denne sag med Peter Gøtzsche betyder, at de vil lave regler for, hvordan de 31.000 bidragsydere til Cochrane Samarbejdet må udtale sig på Cochranes vegne.

Hos Dansk Psykiatrisk Selskab er formand Thomas Middelboe meget tilfreds med udmeldingen fra Cochrane Centerets internationale afdeling.

"Når han har udtalt sig, så nævnes det som regel, at han er direktør i det Nordiske Cochrane Center, hvilket har givet ham stor troværdighed, fordi Cochrane-samarbejdet er meget anerkendt. Derfor er vi glade for, at Cochrane Samarbejdets øverste ledelse nu slår fast, at hans udtalelser om psykofarmaka står for hans egen regning," siger Thomas Middelboe.

Direktør: Gøtzsche er højt respektereret
Det var mandag den 24. marts ikke muligt at få en kommentar fra Peter Gøtzsche, der er i udlandet.

På Nordisk Cochrane Centers danske hjemmeside, er omtale af Peter Gøtzsches bog "Dødelig Medicin og Organiseret Kriminalitet" nu fjernet.

I en mail til Altinget.dk fastlår Mark Wilson, at man stadig har tillid til Peter Gøtzsche.

"Som direktør for Nordisk Cochrane Center, er Peter Gøtzsche en højt respekteret og erfaren forsker. Cochrane har ikke noget at udsætte på Peters ekspertise i at fortolke beviser, som han ser dem", skriver Mark Wilson blandt andet.
Her nævner han også Peter Gøtzsches bog.

"Omkring Peters bog, afspejler hans tolkning af beviserne ikke Cochrane-synsvinklen. Og Cochrane-samarbejdet vil normalt ikke lave kliniske anbefalinger, da vi primært er en forskningsorganisation. Holdningerne spreder vidt indenfor Cochrane samarbejdet, og Peter repræsenterer en af dem".

Dokumentaion

Hvad skrev Peter Gøtzsche i sin kronik og i sin bog:  

Det skrev Peter Gøtzsche blandt andet i sin kronik i Politiken. Læs den her.

...Psykofarmaka kan være nyttige nogle gange for nogle patienter, især ved korttidsbehandling, i de akutte situationer. Men efter mine studier på dette område er jeg nået frem til en meget ubehagelig konklusion:

Vore borgere ville være langt bedre stillet, hvis vi fjernede alle psykofarmaka fra markedet, fordi lægerne ikke er i stand til at håndtere dem. 

Det er indiskutabelt, at deres tilgængelighed gør mere skade end gavn. Lægerne kan ikke håndtere det paradoks, at lægemidler, der kan være nyttige ved korttidsbehandling, er yderst skadelige, når de bliver brugt i årevis, og skaber de sygdomme, det var meningen, de skulle modvirke, og endnu værre sygdomme.

....Langt de fleste læger gør ondt værre ved at fortælle patienterne, at ophørssymptomerne er udtryk for, at de stadig er syge og stadig har behov for medicinen.....

....På denne måde gør man patienterne til kronikere, også dem, som ville være kommet sig af sig selv uden behandling....

...Antallet af personer på førtidspension på grund af psykiske lidelser er eksploderet i alle vestlige lande. F.eks. er det fordoblet i Danmark på kun ti år, hvilket hovedsagelig skyldes medicinen....

...Noget af det værste er, at behandling med adhd-medicin og lykkepiller skaber en helt ny sygdom hos omkring 10 procent af de behandlede, nemlig bipolar lidelse, hvilket vi tidligere kaldte maniodepressivitet...

....Antipsykotika er meget farlige og er en af hovedårsagerne til, at patienter med skizofreni lever 20 år kortere end andre.....

Fra Peter Gøtzsches bog:

"Dødelig medicin og organiseret kriminalitet - Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet".

Uddrag:  

Sundhedsvæsnet er så korrupt, at de, der bringer lægemiddelfirmaernes kriminelle handlinger frem i lyset, bliver pariaer. (Side 353)

Hvordan er det kommet så vidt, at vi har tilladt medicinalfirmaerne at lyve så meget, at begå vaneforbrydelser og at dræbe hundredtusindvis af patienter, uden at vi har gjort noget? (side 348)

Jeg tror ikke, at bedraget og løgnene i forskningen og markedsføring, korruption af lægerne og insufficiensen hos lægemiddelmyndighederne har været værre end for de såkaldte lykkepiller (side 303).

Som nævnt er den sikreste måde at gøre os alle tossede på at screene for psykiske lidelser (side 302).

Ikke mindre end 1.160 danske læger blev ifølge Lægemiddelstyrelsens registrering hyret af medicinalindustrien til at rådgive et eller flere firmaer.......

...Dette enorme tal tyder på, at folk, der arbejder i medicinalindustrien, enten er usædvanligt dumme, efter som de tilsyneladende har brug for et råd hver en time i døgnet, ellers er de kloge, fordi de opkøber lægerne.... (Side 127)

Desværre lider vi nu af to menneskeskabte epidemier: tobak og receptpligtig medicin, som begge er meget dødelige. I USA og Europa er lægemidler den tredje hyppigste dødsårsag efter hjertesygdomme og kræft. (Side 19)
 

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK