Jes Søgaard: Danmark skal kæmpe for bedre regulering af medicinpriser

KOMMENTAR: Dele af medicinmarkedet kan tydeligvis ikke regulere sig selv med nugældende regelsæt. Danmark bør kæmpe for bedre regulering af priserne, skriver Jes Søgaard.

Når jeg fortæller om udviklingen i priser på og udgifter til kræftmedicin i Danmark og andre lande, får jeg tre forskellige typer af reaktioner.

Den ene er, at det må vi da gøre noget ved. Den anden er, at sådan fungerer markeder jo bare i frie økonomier. Den tredje reaktion er, at vi da skal være glade for stigende priser på og udgifter til medicin, da Danmark har en stor produktion og eksport af lægemidler.

Faktisk blev jeg for nylig på et møde med et ret vigtigt udvalg for det danske sundhedsvæsen af et af udvalgets medlemmer i kontante vendinger bebrejdet, at jeg kritiserede lægemiddelmarkedet så meget – da netop Danmark har så meget at takke lægemiddelsektoren for i form af finansiel støtte til det danske sundhedsvæsen og øvrig velfærd.

Login