Lægemiddelindustrien: Universiteterne vinder på life science-industriens vækst

DEBAT: Det er forkert at konkludere, at life science-industriens vækst ikke smitter af på de danske forskningsinstitutioner. Man må nemlig ikke glemme det omfattende samarbejde om klinisk forskning og fondenes donationer, skriver Ida Sofie Jensen fra Lægemiddelindustriforeningen.

Af Ida Sofie Jensen
Koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen

Præmissen er skæv, når Altinget 26. februar konkluderer, at danske universiteter ikke får noget ud af life science-industriens enorme vækst og succes.

Erhvervsministeriet har netop kortlagt life science-industriens økonomiske aftryk på det danske samfund. Industrien bidrager til eksportindtægter, arbejdspladser og også til forskning.

Helt grundlæggende kan vi konkludere, at indtægter til life science-virksomhedernes ejere betyder, at der er basis for, at de store forskningsfonde hvert år kan donere milliarder til de danske universiteter.

Set i det lys kan det undre, at man borer sig ned i en detalje om, at life science-virksomhederne køber færre offentlige forskningsydelser.

Mere end kontraktforskning
Life science-industriens vækst smitter i høj grad af på universiteterne, men på mange andre – og formentlig bedre – måder end ved at tegne kontrakter på konkrete forskningsleverancer.

Både ved fondenes donationer til offentlig grundforskning og ved det omfattende samarbejde om klinisk forskning på de danske hospitaler.

Kontraktforskning er altså den mindst betydende samarbejdsrelation, som life science-industrien har til de danske forskningsinstitutioner.

Væksten i life science-industrien bidrager i høj grad til økonomien på de forskende universiteter og i det offentlige. Næsten hver anden life science-virksomhed samarbejder med danske forskningsinstitutioner.

Til sammenligning gør dette sig kun gældende for 17,2 procent af virksomhederne i det øvrige danske erhvervsliv, så der er god grund til at konkludere præcis det modsatte, nemlig at life science-industriens vækst i allerhøjeste grad smitter af på forskningen på universiteter og halvoffentlige institutioner.

Forrige artikel Høreklinikker: Regionernes fordomme sender borgerne til inhabile ørelæger Høreklinikker: Regionernes fordomme sender borgerne til inhabile ørelæger Næste artikel Kræftens Bekæmpelse: Vi tror stadig ikke på, at tobaksindustrien vil hjælpe folk til at holde op med at ryge Kræftens Bekæmpelse: Vi tror stadig ikke på, at tobaksindustrien vil hjælpe folk til at holde op med at ryge