Læger og patienter: Politikere nedprioriterer vigtig forskning

FORLIG: Årets fordeling af milliarderne fra forskningsreserven gør det klart, at sundhedsvæsenet skal sikres en mere stabil finansiering af den uafhængige kliniske forskning, mener Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter. Danske Regioner vil have undersøgt uligheden i fordelingen af forskningsmidler til de forskellige sygdomme. 

Årets forlig om fordelingen af forskningsreserven endte på sundhedsområdet med flere penge til Innovationsfonden og en beskæring af Den Frie Forskningsfond med 69 millioner sammenlignet med sidste års forlig, hvor fonden blev tildelt 1.540 millioner - den største tildeling i mange år.  

LÆS: Forskningsaftale landet med markant løft til strategisk sundhedsforskning

Men beskæringen er uheldig, lyder det både fra Lægeforeningen, Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber, der ønsker en mere fast finansieringskilde på området.

Login