Lækket notat: Sådan vil regeringen bruge reserven fra satspuljen

OVERBLIK: 19 millioner kroner til et kompetenceløft af misbrugsbehandlere, 46 millioner til et styrket tilsyn på ældreområdet og 52,5 millioner til organisationen Headspace. Det er noget af det, regeringen planlægger at bruge reserven fra satspuljen på, viser dokument. 

Der kan være penge på vej til tilsyn på ældreområdet, bedre forebyggelse af spiseforstyrrelser og selvskade og en strategi for civilsamfundet.

I hvert fald hvis det står til regeringen, der ifølge et internt notat, som Altinget er i besiddelse af.

Regeringen lægger op til at bruge 100 millioner kroner ud af i alt 760 millioner på en strategi for samarbejde med civilsamfundet. En indsats for hjemløse tildeles 52,3 millioner, og ældretilsynet får efter planen 46,2 millioner, ifølge dokumentet hvor regeringens prioriteter fremgår i overskriftsform.

Login