Tidligere sygehusdirektør: Offentlige ledere skal insistere på tæt kontakt med driften

DEBAT: I mere end ti år har vi talt om borgeren først i det offentlige. Det giver mening, for det er borgerne, vi er her for. Men det må ikke blive varm luft. Der skal handling bag ordene, skriver ledelsesambassadør Dorthe Crüger.

Af Dorthe Crüger 
Ambassadør for offentlig ledelse 2019 og tidligere sygehusdirektør på Sygehus Lillebælt samt medlem af Ledelseskommissionen

Borgeren først! Borgeren i centrum. Borgerdrevet innovation.

Kært barn, mange navne. De sidste mange år har vi talt rigtig meget om at sætte borgeren først i den offentlige sektor.

Ledelseskommissionen gentog også budskabet med ønsket om at gøre ”borgerne først” til et generelt princip for offentlig ledelse. Og det er alt sammen med god grund – for det er nu engang borgerne, vi som offentligt ansatte er sat i verden for at være og gøre noget for.

Højere formål end profit
Alligevel oplever jeg, at det – på trods af gode intentioner – stadig er noget, vi taler mere om end udlever i praksis. Det er en skam. For overalt i den offentlige sektor deler medarbejdere og ledere ambitionen om at gøre en forskel for borgerne. Det er dét, som motiverer langt de fleste medarbejdere og ledere.

Da jeg sad med i Ledelseskommissionen, lavede vi en rundspørge blandt offentlige ledere i Danmark. De svarede, at den største motivationsfaktor i deres arbejde er at gøre noget godt for borgerne. En svarede endda: ”Det motiverer mig at tjene et højere formål end profit.” For mig at se er det i den offentlige sektor indlysende, hvad netop dette højere mål er, nemlig at skabe værdi for borgerne.

Mange dagsordener kæmper om opmærksomheden
I de sidste par måneder har jeg været rundt i kommuner og regioner og besøgt statslige institutioner for at dele mine visioner for offentlig ledelse i praksis og give inspiration til, hvordan vi kan sætte borgerne først i praksis. For det svære her er jo, at der ikke findes en opskrift eller en fast formel. Her er det den enkelte leder, der, sammen med lederkollegaer og medarbejdere sætter retningen for, hvordan borgeren kan blive sat i centrum for løsninger og opgaver.

Jeg har selv oplevet, hvor svært det kan være at finde tid og overskud i min egen tid som leder i sundhedsvæsenet. Der er så mange dagsordener, som kæmper om ens opmærksomhed. Økonomi. It. Nye bekendtgørelser og KPI’er. Og så videre. Blandt de mange, mange opgaver, vi har som offentlig sektor, kan man nogle gange miste målet af syne og glemme, hvorfor vi egentlig er her.

Hvad skaber værdi for patienterne?
Derfor er det så vigtigt, at vi til stadighed minder os selv og hinanden om, at det er borgeren, vi er her for. Hvad end det er på sygehusene, i daginstitutionerne, på skolerne, i ministerierne eller i politiet. Husker vi at sætte borgerne først hver gang? Har vi for eksempel overhovedet borgeren eller brugertilfredshed på dagsordenen til direktions- og ledelsesmøder?

Som leder skal man gå forrest. I min tid som sygehusdirektør oplevede jeg værdien af at dyrke vores why. Det blev meget nemmere at få øje på de rigtige beslutninger, når vi havde fokus på, at det skulle skabe værdi for patienterne. Både blandt det faglige personale, men i mindst lige så høj grad hos kollegerne i de mange støttefunktioner var der en stor stolthed over at hjælpe og servicere borgerne enten direkte eller indirekte. Også lederne fik mere lys i øjnene, når vi mindede hinanden om why og derved ikke mistede bolden af syne i arbejdet med økonomi og it-dagsordener.

Alligevel oplever jeg igen og igen, at vi ikke dyrker stoltheden over at arbejde i det offentlige − at arbejde for at skabe værdi for borgerne. Det private fremstår ofte finere, sofistikeret og mere funklende. I stedet kommer det til at handle om effektivisering, om økonomi og enkeltsager om dårlig service eller behandling. Men lad os nu lige huske på, hvorfor vi er her. Og hvilken stor betydning det har for rigtig mange.

Tal med borgerne
Og nu vi er ved det, som er vigtigt. Skal vi sætte borgerne først, forudsætter det nemlig i endnu større grad end i dag ledere, som insisterer på en stor berøringsflade med driften.

Det betyder også, at vi hele tiden skal lære af og sammen med borgerne. Hvad sker der, hvis vi tør bruge borgernes klager konstruktivt? Faktum er, at fejl sker. Derfor skal vi lære af dem, så de ikke sker igen – og så vi hele tiden optimerer og udvikler med udgangspunkt i borgernes oplevelser.

Hvor ofte taler vi med borgerne om, hvad de mener om vores service, hvordan de oplever mødet med os, og hvad de har af ideer til at forbedre systemet? Spørgsmålet er, hvordan vi i højere grad bruger den viden, vi har om borgeren til at skabe værdi?

I dag starter Ledelsesugen 2019. I den anledning vil jeg gerne slå et slag for, at vi som ledere bliver endnu bedre til at sætte vores medarbejdere og organisationer i stand til at sætte borgerne først.

Forrige artikel Forsker: Unges fuldskabskultur lægger et tungt pres på den enkelte Forsker: Unges fuldskabskultur lægger et tungt pres på den enkelte Næste artikel Rusmiddelcenter: Fejlslutning at lade regioner stå for rusmiddelbehandling Rusmiddelcenter: Fejlslutning at lade regioner stå for rusmiddelbehandling