Ny demens-aftale vækker glæde og skepsis hos aktører

MAGTANVENDELSE: Hvis ikke der er personale nok, kommer reglerne ikke til at virke. Det er budskabet fra aktører, der dog alt i alt glæder sig over bred politisk aftale om magtanvendelse på demensområdet. 

Må plejehjemspersonalet holde en dement borger fast i brusebadet, hvis han ikke ønsker at blive vasket? Og må man låse døren for at forhindre, at en dement borger forlader sin bolig og måske bringer sig selv i fare?

Spørgsmål som disse har de senere år været til debat, for i arbejdet med mennesker med en fremadskridende mentalsvækkelse som demens er det ofte uklart, hvad personalet må gøre som led i varetagelsen af den almindelige omsorg, og hvornår der er tale om et indgreb i selvbestemmelsesretten. 

Fredag indgik et bredt politisk flertal en aftale om at tydeliggøre servicelovens regler om magtanvendelse over for demensramte.

Login