Ny prognose: Brug for at uddanne langt flere almenmedicinere

ANALYSE: Målet om 5.000 praktiserende læger i 2030 kan nås i 2032, hvis antallet af uddannelsesforløb i almen medicin øges til 400 forløb om året. Det er konklusionen i en ny analyse fra PLO.

Hvis man skal undgå akut lægemangel fremover, er der behov for at øge antallet af uddannelsesforløb i almen medicin fra 350 forløb årligt til 400 årligt i perioden fra 2022 til 2027. 

Det er konklusionen i en ny analyse fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

PLO har beregnet, at der i 2030 vil være behov for 5.000 praktiserende læger, hvor der i 2019 var 3.365. Dette behov hænger sammen med, at mange praktiserende læger nærmer sig pensionsalderen, at befolkningens gennemsnitsalder stiger, samt en forventning om, at der i de kommende år vil flyttes opgaver fra sygehuse og over til almen praksis. PLO foreslår derfor at øge antallet af dimensionerede hoveduddannelsesforløb, ellers vil manglen på praktiserende læger forsætte fremover. 

Kritik af Sundhedsstyrelsens prognose
PLO har udarbejdet en opdateret udgave af prognosen for antallet af almenmedicinere frem til 2035. Det skyldes, at Sundhedsstyrelsens prognose ifølge PLO generelt vurderer antallet af praktiserende læger for højt, ligesom den har svært ved at forudsige antallet af praktiserende læger fremover.

Login