Nye anbefalinger til regionerne: Sådan skaffer I personale til psykiatrien

ANBEFALINGER: Bedre muligheder for forskning og rotationsstillinger kan hjælpe regionerne med at rekruttere og fastholde sundhedspersonale i psykiatrien. Det fremgår af nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.

600 millioner kroner årligt til at styrke psykiatrien.  

Det var et af regeringens store og mest omtalte slagnumre, da den og støttepartierne blev enige om finansloven for 2020.  

Endnu er den bebudede tiårsplan for psykiatrien ikke færdigforhandlet, men nu har en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen – med midler fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019-2022 – leveret en række anbefalinger til, hvordan man kan øge rekrutteringen og fastholde sundhedsfagligt personale i den regionale psykiatri.  

Login