Privataktør: Gør offentligt-privat samarbejde til målet i ny sundhedsaftale

DEBAT: Coronapandemien har fået det offentlige sundhedsdanmark og private til at arbejde tæt sammen på nye måder. Lad os bruge de erfaringer i den kommende sundhedsaftale, skriver Julie Enevold Brooker.

Af Julie Enevold Brooker
Direktør, Janssen

Hvide covid-19-testtelte skød op med rekordfart, så danskerne hurtigt kunne blive testet takket være en donation fra Novo Nordisk Fonden.

Private virksomheder omlagde deres produktion og lavede håndsprit og værnemidler, og patienter blev behandlet af læger og andre sundhedspersoner ved virtuelle konsultationer fremfor på hospitalet og i praksis.

Covid-19 pandemien accelererede innovationskraften og samarbejdet mellem offentlige og private aktører, og det har givet store, positive resultater. Lad os derfor bruge de erfaringer og tage dem med i den kommende sundhedsaftale til at skabe endnu mere samarbejde, så danske patienter får en behandling i verdensklasse. Vi i industrien er klar til at bidrage med både viden, processer og økonomi til at forbedre patientbehandlingen.

Kan trække vigtig international viden
Sundhedsvæsenet er presset på økonomien. Det gør det svært at efteruddanne læger og personale.

Antallet af læger, der deltager på udenlandske kongresser, hvor ny, vigtig forskning præsenteres, er faldet kraftigt, for hospitalerne kan ikke selv betale de mange omkostninger til at sende læger til eksempelvis USA.

Det er også svært at undvære lægerne i det daglige arbejde, når der skal tages mange dage ud af en travl vagtkalender med patientaftaler. Covid-19 har betydet, at de fleste store kongresser nu transmitteres online.

Her kan vi i industrien hjælpe med at sikre økonomi til transmissionerne og desuden sikre, at flere sundhedspersoner får del i den internationale viden blot ved at følge med på en skærm på hospitalet og diskutere præsentationerne med kolleger uden at bruge tid på at rejse verden rundt.

Der løbes stærkt på hospitalsgangene i Danmark, for tid er ligesom penge en knap ressource. Her kan vi i industrien bidrage med vores erfaring med processer og bidrage med flere ressourcer.

For eksempel kunne man forestille sig, at vi kan tilbyde at stille en ekstern sygeplejerske til rådighed for de hospitaler og ambulatorier, der skal behandle patienter med et af vores nye lægemidler.

Hun kan hjælpe med at forberede patienten, tage blodprøve, se, at patienten selv tager medicinen korrekt, og holde øje med patienten i den tid, der skal gå, inden patienten kan tage hjem. På den måde får afdelingens sygeplejersker ikke ekstraarbejde ved at indføre nye behandlinger.

Bedre information til patienterne
Medicin og behandling kræver, at patienten er godt forberedt og ved, hvad der kræves af ham/hende, og hvad der kan forventes af eventuelle bivirkninger og resultat. En del patienter med myelomatose har gavn af stamcelletransplantation.

Først giver man kemoterapi sammen med anden medicin for at dræbe så mange myelomceller som muligt. Herefter høster man patientens egne stamceller, inden patienten får højdosis kemoterapi for at dræbe så mange af de tilbageværende myelomceller, inden patienten får transplanteret sine egne stamceller.

Det er et stort indgreb, som kræver meget af patienten både før og især efter behandlingen, hvor det er vigtigt, at patienten ikke udsættes for nogen form for smitterisiko, da immunforsvaret er i bund og skal opbygges.

Personalet på Rigshospitalet har gennemført et større projekt om patient- og pårørendeinddragelse, som viste, at der var behov for bedre information. Afdelingen ønskede derfor at producere en film, der tager patienten i hånden igennem en stamcelletransplantation for at sikre bedst mulig forberedelse og dermed bedst muligt resultat af behandlingen.

Men afdelingen havde ikke selv økonomien til filmene. Løsningen blev derfor, at vi i Janssen støttede projektet økonomisk. På den måde hjælper vi hinanden til gavn for patienterne. Der er således mange muligheder for, at vi sammen kan give danskerne en behandling i verdensklasse, uden at det skaber habilitetsproblemer.

Lad os derfor tage jahatten på, ligesom vi gør under covid-19, og samarbejde om alt det, der kan lade sig gøre og sætte samarbejde som mål og fokus i den kommende sundhedsaftale.

Forrige artikel Aktører vil have afskaffet tolkegebyret: Vi er bekymrede for patientsikkerheden Aktører vil have afskaffet tolkegebyret: Vi er bekymrede for patientsikkerheden Næste artikel Aktører: Sådan gør vi sundhedsvæsenet mere digitalt Aktører: Sådan gør vi sundhedsvæsenet mere digitalt