Regioner til LIF: Vi tager bedre hensyn til lægemidler mod sjældne sygdomme

REPLIK: LIF opfordrer Danske Regioner til at sikre de små og sjældne patientgrupper bedre vilkår i vurderingen af lægemidler. Ny metode tager mere hensyn til lægemidlerne end tidligere, mener regionerne.

Af Karin Friis Bach (R)
Formand, sundhedsudvalget, Danske Regioner

LIF's viceadministrerende direktør, Henrik Vestergaard, opfordrer i et indlæg i Altinget Danske Regioners bestyrelse til at sikre små og sjældne patientgrupper bedre vilkår i Medicinrådets vurdering af lægemidlerne.

Det er en vigtig dagsorden, og vi diskuterer selvfølgelig gerne essensen af problemstillingen, som vi ikke er blinde over for.

Men vi tillader os samtidig at bruge den nødvendige tid på at drøfte de store og komplekse spørgsmål, netop som det efterspørges.

Og nu er tiden netop kommet til at tage bestik af de ting, som vi har lært, siden vi oprettede Medicinrådet 1. januar 2017.

Derfor har Danske Regioner i starten af året fået gennemført en ekstern evaluering af Medicinrådet. Evalueringen viser, at Medicinrådet har effekt og lever op til sit formål.

Evalueringen peger også på, at Medicinrådet som ønsket stiller højere krav til lægemidlers dokumentation, hvilket dog har mødt kritik fra medicinalvirksomheder og patientorganisationer særligt på områder, hvor dokumentationskravene er svære at opfylde, fordi data er få – fordi der er få patienter.

Få data udfordrer vurderingen
Vi er enige i, at det kan være svært at vurdere lægemidler til sjældne sygdomme, da der kan være få data og få patienter.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at man ikke skal foretage en faglig og økonomisk vurdering af disse ofte dyre lægemidler, ligesom man gør for alle andre lægemidler. Men man skal naturligvis gøre det på en ansvarlig måde.

Medicinrådet har da også på baggrund af deres opnåede erfaringer selv været opmærksom på, at der kan være metodemæssige udfordringer ved vurdering af lægemidler til sjældne sygdomme.

Derfor har rådet allerede med virkning fra 1. januar 2019 ændret sin metode for vurdering af nye lægemidler og indikationer. Metodeændringen betyder, at der tages mere hensyn til lægemidler til små og sjældne sygdomme end tidligere.

Skal sikre bedst mulig brug af sundhedskroner
Det er således i dag den faglige og kliniske vurdering af lægemidlet til sjældne sygdomme frem for den statistiske metode, der er afgørende for den samlede vurdering af lægemidlet.  

Medicinrådet har i øvrigt mulighed for at inddrage alvorlighed i sit beslutningsgrundlag, hvis et sjældent sygdomsområde med stor alvorlighed – for eksempel livstruende eller særligt invaliderende sygdom – kan give anledning til accept af større omkostninger forbundet med lægemidlet, end det er tilfældet for sygdomsområder med mindre alvorlighed.

Som nævnt er tiden inde til på baggrund af den evaluering, som er gennemført, at foretage justeringer af Medicinrådet, hvilket vil blive drøftet på et møde i Danske Regioners bestyrelse 29. august.

Det overordnede formål, som jeg tror, at vi alle kan blive enige om, er at sikre den bedst mulige brug af de offentlige sundhedskroner.

Det gælder selvfølgelig, uanset hvilken patientgruppe vi taler om.

Forrige artikel DSAM til Folketinget: Stram gevaldigt op på brugerinddragelse i genomcenter DSAM til Folketinget: Stram gevaldigt op på brugerinddragelse i genomcenter Næste artikel FOA: Wammen skal have fem milliarder mere med til forhandlingsbordet FOA: Wammen skal have fem milliarder mere med til forhandlingsbordet