Sundhedsministeren vil kulegrave retspsykiatrien og oprette psykiatriske intensivafdelinger

PSYKIATRI: Eksplosiv stigning i antallet af retspsykiatriske patienter presser almenpsykiatrien. Lægeforeningen ønsker, at området granskes af Straffelovrådet. Ellen Trane Nørby (V) vil se på organiseringen og oprette nye sengeafsnit til de mest syge patienter.

Antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet på 15 år.

Den markante stigning bekymrer sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der som et led i regeringens kommende psykiatrihandlingsplan vil kulegrave hele det retspsykiatriske område.

"Regeringen vil se på, om det retspsykiatriske område kan organiseres bedre," siger hun.

Login