Sygeplejeråd: Fasthold sygeplejerskerne med indflydelse og videreuddannelse

DEBAT: Hvor alle læger gennemgår en specialuddannelse, er der i sygeplejen tale om mere eller mindre tilfældig knopskydning. Det giver skævheder i systemet, skriver Grete Christensen og Dorte Steenberg fra Dansk Sygeplejeråd.

Af Grete Christensen og Dorte Steenberg
Hhv. formand og næstformand i Dansk Sygeplejeråd

Manglen på sygeplejersker har ingen enkelt løsning. Men løsningerne findes.

Blandt andet kan flere sygeplejersker fastholdes med bedre muligheder for videreuddannelse og større indflydelse på arbejdet. Her er der mange, der kan lære af de gode eksempler.

Det er der brug for, hvis vi skal løse udfordringerne med ringe normeringer og stillinger, der ikke kan besættes.

Arbejdsglæde fastholder
Det er derfor helt på sin plads, at der fra nord til syd i det danske sundhedsvæsen i øjeblikket er fokus på, hvordan vi kan rekruttere og fastholde sygeplejersker.

At der er fokus på problemet med for få sygeplejersker giver håb for fremtiden. Imidlertid er der mange opgaver at tage fat på, hvis det skal lykkes både at rekruttere og fastholde sygeplejersker i fremtiden.

Heldigvis er der mange unge, der gerne vil være sygeplejersker. Så at dreje på det håndtag, der øger dimensioneringen til uddannelsen, ligger lige for. Det er bare langtfra tilstrækkeligt.

Der må skabes holdbare løsninger, så sygeplejersker også vil blive i sygeplejen og sundhedsvæsenet. På den front er der sket meget lidt. Og det til trods for, at vi har meget viden om, hvad der skaber arbejdsglæde og dermed fastholdelse.

Indrømmet: Det kan se komplekst ud. Det kan dog ikke være rigtigt, at vi som samfund og på arbejdspladsniveau har accepteret, at de strukturelle og organisatoriske problemer, der kvæler arbejdsglæden, ikke kan kommes til livs.

Hillerød Hospital retter op på ubalancer
Det fører for vidt at definere alle problemkomplekser i et moderne arbejdsliv her, men helt overordnet er der en række ubalancer.

Ubalance mellem tid til rådighed og patienternes behov – mellem krav og ressourcer. Ubalance mellem det store reelle ansvar i sygeplejerskers arbejde og muligheden for at få indflydelse på, hvordan det arbejde skal udvikle sig.

Ubalance mellem øgede krav i arbejdet og den ledelsesmæssige støtte, der bliver mindre. Ubalance mellem nyuddannede sygeplejerskers forventninger til selvstændighed i arbejdet, der begrænses af hierarkiske strukturer.

Og på mange hospitalsafdelinger en ubalance mellem antallet af nyuddannede og mere erfarne sygeplejersker.

Heldigvis kan der rettes op på ubalancer. Det er der flere eksempler på. Et af disse stammer fra Hillerød Hospital. Her har man taget fat på det alvorlige problem at fastholde erfarne sygeplejersker.

En ny kompetenceudviklingsstrategi giver videreuddannelse til erfarne sygeplejersker, samtidig med at sygeplejerskerne får flere delegerede rettigheder, og der skabes tydelige karriereveje.

Det er dejligt, når en ledelse træder i karakter.

Lav en national plan for videreuddannelse
Det er ikke nogen nem opgave at rette op på årtiers politiske forsømmelse både nationalt og regionalt.

Der eksisterer nemlig ikke en samlet plan for, hvordan sygeplejersker kan og skal videreuddannes efter endt grunduddannelse.

Hvor alle læger gennemgår en specialuddannelse, er der i sygeplejen tale om mere eller mindre tilfældig knopskydning.

Inden for sygeplejen eksisterer kun seks specialuddannelser, og et af de største områder – hvor nogle af vores mest syge ældre medborgere indlægges – er slet ikke dækket ind.

Hvilket formentlig er en af forklaringerne på, at nyuddannede på medicinske afdelinger udgør langt den største del af personalegruppen. På nogle afdelinger helt op mod 80 procent.

Det er katastrofalt, fordi de sygeplejersker mangler rollemodeller at læne sig op ad.

Vi efterspørger derfor en samlet national plan for videreuddannelse af sygeplejersker. En plan, der med Hillerød Hospital som rollemodel kan skabe tydelige karriereveje og give sygeplejersker flere delegerede rettigheder.

Forrige artikel Lægeforeningen: Psykiatriplan mangler brugbare løsninger på lægemanglen Lægeforeningen: Psykiatriplan mangler brugbare løsninger på lægemanglen Næste artikel LA-regionsrådsmedlem: Torben Mogensen giver arrogant anmeldelse af Jes Olesens nye bog LA-regionsrådsmedlem: Torben Mogensen giver arrogant anmeldelse af Jes Olesens nye bog
Patienter med livsfarlig sygdom lades i stikken på grund af dataregler

Patienter med livsfarlig sygdom lades i stikken på grund af dataregler

DATAETIK: Patienter risikerer skrumpelever og kræft, fordi datalov forbyder forskere at kontakte dem med nyt behandlingstilbud. Etisk problematisk, mener lægeformand. Sundhedsministeren afviser i et svar til Folketingets Sundhedsudvalg at gribe ind i den konkrete sag.