Tandlæger om politisk debat: Det er simpelthen for sølle

DEBAT: Debatten om tandplejeområdet kredser ofte omkring økonomien. Politikerne må ikke ødelægge en velfungerende del af sundhedsvæsenet for en tvivlsom besparelse på den korte bane, mener Praktiserende Tandlægers Organisation.

Af Jens Krogsgaard
Formand, Praktiserende Tandlægers Organisation

Danmark har en tandpleje i verdensklasse. Uanset hvilke parametre og hvilke lande vi sammenlignes med, ligger Danmark i top.

Den danske model for tandpleje er udviklet gennem generationer af dygtige forskere og klinikere, støttet af fremsynede politikere og udført af engagerede, veluddannede tandlæger i privat praksis og i den offentlige tandpleje, baseret på forebyggelse, rettidig omhu og kvalificeret behandling.

Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan blive bedre. Tværtimod har vi netop opnået det høje niveau ved ikke at stille os tilfredse og blot hvile på laurbærrene.

Tandlæger har leveret varen
Gennem mange år har området været finansieret af såvel det offentlige gennem tilskud til voksentandpleje og fuldt finansieret børne- og ungetandpleje som egenbetaling fra voksne patienter over 18 år.

Egenbetalingen har været stigende i takt med reduceret tilskud fra sygesikringen og har nødvendiggjort forskellige lempelser for blandt andet pensionister, kontanthjælpsmodtagere, socialt udsatte og patienter med forskellige lidelser.

Gode tiltag, der har været med til at sikre det økonomiske fundament, så danske borgere kan beholde et funktionsdygtigt tandsæt hele livet.

Og tandlægerne har leveret varen. Det er lykkedes at stille den danske befolkning bedre end de lande, som vi normalt refererer til, og tilmed er den danske tandpleje ikke den dyreste.

En undersøgelse fra 2018, der er udarbejdet af Dental Media og baseret på 83.026 patientbesvarelser fra 105 klinikker, kunne i øvrigt konkludere, at 96,3 procent af danske patienter er "meget enige" eller "enige" i, at de er tilfredse med service og behandling og vil anbefale deres tandlæges klinik til venner og familie.

Tandsundhed påvirker sundhedstilstand
Det koster mange penge at opretholde en standard på tandplejeområdet som den danske – men det er ikke det samme, som at det er dyrt. Undladelser eller en lavere standard kan koste meget mere for samfundet.

Flere og flere undersøgelser i disse år peger på sammenhænge mellem dårlig tandstatus og andre mere alvorlige sygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme og lungeinfektioner.

Sidste år vedtog Folketinget en særlov på voksentandplejeområdet, samtidig med at et udvalg bestående af embedsmænd blev nedsat for at komme med forslag til en ny lov for hele området.

Ydermere blev et dialogforum mellem de forskellige interessenter sat i verden, og her har debatten næsten kun kredset om økonomien.

Det er simpelthen for sølle.

Velfungerede del skal ikke ødelægges
Hvor er visionerne fra politisk hold? Hvor er stoltheden over det, der er opnået indtil nu?

Hvorfor hører vi ikke politikerne støtte forskerne? Skal landets hårdtprøvede skatteydere stadig betale selv, når det er tænderne og ikke tæerne, der skranter?

I nær fremtid – måske – skal udvalgets forslag forfremmes til lov på området.

Lad nu være med at ødelægge en velfungerende del af det danske sundhedsvæsen og ofre de gode langsigtede resultater for en tvivlsom besparelse på den korte bane.

Forrige artikel Ellen Trane og FOA: Psykiatrien skal skelne mellem svære lidelser og lettere diagnoser Ellen Trane og FOA: Psykiatrien skal skelne mellem svære lidelser og lettere diagnoser Næste artikel Fem formænd: Besparelser på supersygehuse rammer patienterne Fem formænd: Besparelser på supersygehuse rammer patienterne