Om  
Heidie Graversen
Ole Christian Madsen

Trygfonden støtter projekter, der styrker mental sundhed i udsatte grupper

Seks projekter og forskning modtager nye donationer fra Trygfonden til at sikre mental sundhed og trivsel for udvalgte grupper samt afdækning af, hvordan befolkningens fysiske og psykiske helbred påvirkes af coronapandemien.

Ghita Nidam Møller

Den mentale sundhed og trivsel er hårdt ramt med nedlukning, isolation, ensomhed og frygt. Det rammer alle, men især de udvalgte grupper som i forvejen kan kæmpe med overgangen fra barn til voksen. 

Derfor går Trygfondens nye donationer til projekter og forskning, der har til formål at styrke den mentale sundhed, behandling og trivsel hos udvalgte grupper samt at afdække pandemiens både fysiske og psykiske konsekvenser generelt.

Det gælder projekter i Landsforeningen Autisme, Landsforeningen Lænken, Udviklingshæmmedes Landsforbund, samt Børn og Unges Trivsel. Derudover går fondsbevillingerne til forskere på Københavns Professionshøjskole og Statens Institut for Folkesundhed til at undersøge mental sundhed og behandling.

Altinget logoSundhed
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget sundhed kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00