Yngre Læger om lægemangel: Der er ingen god løsning på den korte bane

DEBAT: Det skal ikke være de yngre læger, der betaler prisen for, at politikerne ikke har sikret ordentlig og tilstrækkelig lægedækning landet over, skriver Camilla Rathcke fra Yngre Læger.

Af Camilla Rathcke
Formand for Yngre Læger

Ifølge Gyldendals Den Store Danske indgik tvangsarbejde tidligere i europæisk lovgivning som straf, der blev udstået i særlige arbejdsanstalter, oftest i tilknytning til fattighuse og anvendt over for betlere og løsgængere.

Den praksis vil Socialdemokratiet nu forny og modernisere ved at lade unge læger tvangsarbejde som almenmedicinere – dog ikke i fattighuse eller arbejdsanstalter, men i praksis-klinikker.

Kald tingene ved rette navn
I sit nye sundhedsudspil foreslår det måske kommende regeringsparti, at hvis de får magt, som de har agt, vil de løse manglen på praktiserende læger ved at tvangsudskrive yngre læger til praksisser i lægedækningstruede områder i et halvt år.

Partiformand Mette Frederiksen forsøger ganske vist at sige det pænere – hun ville ’be’ de unge læger om at give en hjælpende hånd, for i næste åndedræt at tale om tjenestepligt.

Men lad os nu kalde tingene ved deres rette navn: tvangsarbejde.

Når man hiver en ung læge ud af sin videreuddannelse til speciallæge – det er det, man vil gøre – for at vedkommende kan ”aftjene sin værnepligt” som praktiserende læge i et halvt år mod sin vilje, så er der tale om tvang.

I øvrigt efter et års ansættelse et eller andet sted i landet, som er foregået efter lodtrækning, og reelt langt fra at være praktiserende læge.

Hvem bærer ansvaret for lægemanglen?
Her kan man rette spørge sig selv om, hvem der egentlig bærer ansvaret for, at samfundet generelt mangler speciallæger og ikke kun praktiserende læger?

Det er i hvert fald ikke de yngre læger, der nu skal betale prisen for, at politikerne ikke har sikret ordentlig og tilstrækkelig lægedækning landet over.

Men Socialdemokratiet mener tilsyneladende, at yngre læger, der er ved at uddanne sig til speciallæger, skal hive et halvt år mere ud af kalenderen, måske flytte til endnu en egn, de ikke kender – uden deres familie - for at agere ’familielæge’ overfor en række patienter, der næppe er særligt begejstrede ved at skulle behandles af en læge, der er tvangsudskrevet til jobbet.

Det er ikke kun at devaluere det at være speciallæge i almen medicin – det er helt hen i vejret.

Yngste mand tager skraldet
Socialdemokraternes sundhedspolitiske ordfører Flemming Møller Mortensen spørger så i Dagens Medicin, hvordan vi ellers skulle løse problemet med lægemangel på den korte bane.

Jamen, kære Flemming, der er ingen god løsning på den korte bane, og I politikere på Christiansborg burde for længst have forudset problemet.

Læser I ikke befolkningsfremskrivninger? Følger I ikke med i udviklingen på sundhedsområdet?

Har I ikke læst rapporten fra januar 2017 fra Lægedækningsudvalget, hvor 10 anbefalinger alene adresserer almen praksis?

Formentlig ikke, siden yngste mand nu skal tage skraldet.

Men Yngre Læger kommer aldrig til at acceptere forslag om tvang.

Vi skal gå en anden vej - der skal skabes flere og bedre muligheder for ansættelse i almen praksis som speciallæge, så de unge almenmedicinere ikke søger mod hospitalerne.

For de vil gerne arbejde i primærsektoren, men er betænkelige ved umiddelbart at eje, blandt andet på grund af den øgede mængde opgaver, der overlades til praktiserende læger, og frygten for at brænde ud. Det er også noget, man bør se på.

Intet godt quick fix
Måske burde politikerne også lytte til, hvad vores medlemmer svarede, når vi i vores ny undersøgelse spurgte dem, hvad der er vigtigt, hvis de skal arbejde i et område med lægemangel.

Her lød svarene: Min familie skal trives (70 procent), gode kolleger (69 procent), mulighed for nedsat tid (62 procent), mulighed for fastansættelse – uden køb af praksis (31 procent), og job til partner (32 procent).

Disse svar – og rapporten fra Lægedækningsudvalget fra 2017, hvoraf en del initiativer er sat i værk – kender politikerne udmærket, og dem burde de tage udgangspunkt i, når de vil løse manglen på læger i almen praksis.

Men et quick fix af høj kvalitet findes der ikke.

Stavnsbåndet er ophævet, og vi udskriver ikke længere betlere og løsgængere til tvangsarbejde på anstalter. Læger skal naturligvis heller ikke arbejde under tvang.

Forrige artikel Direktør: Brugerinvolvering kræver mere end gode viljer på chefgangen Direktør: Brugerinvolvering kræver mere end gode viljer på chefgangen Næste artikel Jes Søgaard: Hvad er der galt i Region Hovedstaden? Jes Søgaard: Hvad er der galt i Region Hovedstaden?
 • Anmeld

  Rune Jacobsen · praktiserende læge

  Lægemangel - et succes kriterie

  Man har fra politisk side systematisk og med succes skabt lægemangel. Ikke alene har man efteruddannet for få speciallæger i almen medicin, man har også fået flere af os til at gå frivilligt. Loven mod almen praksis i 2013 har fået ca 300 praktiserende læger til at stoppe uden, at nogen har været dumme nok til at ville afløse.
  Vi er lige kommet igennem 3 års akkreditering, som er en pseudokvalitets sikring, der har taget svarende til ca 4 læge livsværk at gennemføre. Det var på forhånd noget, der var afprøvet, og havde vist sig ikke at kunne bedre kvaliteten. Det har fungeret son lydighedstræning af praktiserende læger og er medvirkende til, at jeg skammer mig over fortsat at være praktiserende læge hver eneste forbandede dag, jeg vågner.
  Styrelsen for Patientsikkerhed har tunge vejledninger, der skal følges, også når de ikke kan følges for de patienter, som ikke passer ind i vejledningen. Behandler man i stedet patienten optimalt, skal en farmaceut i styrelsen afgøre, om man nu også er en god læge. Det svarer til at lade bageren kontrollere elektrikerens arbejde og se, om han nu også har brugt den rigtige farve nuance på de gule ledninger. Jeg arbejder noget mere end en gennemsnitlig kollega og bruger tilsvarende mere medicin herunder morfika, så jeg er af den grund under skærpet tilsyn. Det går vist bedre nu, jeg har henvist en række af mine patienter til smertekliniker og har afvist ny opererede patienter med besked om, at henvende sig til sygehuset, som har afsluttet dem. De er for farlige for mig at behandle.
  Så er der så mange andre meningsløse opgaver, jeg lige skal varetage. Dem kender alle læger - ja alle faggrupper i sundhedsvæsnet. Det tager dejlig lang tid uden at give nytte, og det er det, der gør træt. Mine ca 50 ugentlige arbejdstimer har ikke trættet mig.
  Jeg hører til de 38% praktiserende læger, der regnes som svært udbrændte. Det er 50 år gamle læger som mig, der ikke på nogen måde kan tiltrække yngre læger til faget. Faktisk må jeg sige, at dengang, jeg kunne få lov at arbejde, var det et dejligt fag, men nu må jeg advare mod det. Søg karriere i udlandet.
  Skulle man fra politisk side ønske at ændre kurs fra nuværende, hvor man bevist skaber lægemangel, så kan de formentlig nås endnu. Det bliver først irreversibelt, når det bryder helt sammen. Regions- og udbudsklinikker med løst ansatte læger uden den lægelige efteruddannelse, er slut målet af sammenbrud.

 • Anmeld

  Rune Jacobsen · praktiserende læge

  Lægemangel - hurtig løsning

  Faktisk kunne man udmærket løse noget af problemet ved ikke at spilde lægernes tid. Nu er praktiserende læger sat uden for indflydelse på lægedækning, så det er regionerne,der uden læger skal løse problemet.
  Hvis man flyttede foden fra vores hoveder, ville vi ikke drukne.
  1813 har i hovedstadsområdet skabt en hulens masse løse ender, som dels overrender sygehusene og dels har en masse left-over til praktiserende læger dagen efter. I resten af landet kunne man også indlede et samarbejde med praktiserende læger frem for, at myndighederne kommer med helt fantastiske idéer til, hvordan vi kan og skal agere. Man kunne overlade styreingen til de, der kan styre. Jeg har ikke uendelige ressourcer og kan ikke lige investere i nyre lokaler, så jeg kan ikke bare ansætte noget hjælpe personale. Noget ville jeg kunne gøre,hvis jeg turde, og ikke gennem de sidste 5 år bare har forsøgt at holde ud, til børne flytter hjemmefra. Selv i København har lægerne faktisk kommet med forslag, man kunne lytte til. Dels ville det løse problemet i nogen grad og dels, vil det også gøre, at flere ville søge at blive praktiserende læger. Det vil man ikke, så jeg mener det ligner, at man vil have tiltagende lægemangel. Hvorfor kan jeg ikke svare på. Man har tydeligvis offentlige midler nok til at lave regionsklinikker til priser, der er over dobbelt op.

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

Peder Holk Nielsen stopper i Novozymes

NAVNE: Topchef i Novozymes, Peder Holk Nielsen, har meddelt, at han fratræder sin stilling som administrerende direktør primo 2020. Det sker efter en række nedjusteringer inden for de seneste år.