Benny Engelbrecht efter ny kritik af Femernprojektet: Økonomien er robust

VIDEO: Femern Bælt-projektets økonomi er robust, og kritik af finansieringen giver ikke anledning til panderynker, lød det onsdag fra transportminister Benny Engelbrecht under spørgetid til ministrene.

20. marts godkendte EU-Kommissionen den statsstøtte, der skal finansiere Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland.

Efterfølgende er der blevet rejst kritik af finansieringsgrundlaget, da EU-Kommissionen i samme ombæring meddelte, at Femernprojektet, der skal finansieres gennem statslån og statsgarantier, kun må få sådanne lån i 16 år, fra projektet er færdigbygget.

I en Børsen-artikel udtalte en trafikforsker i starten af april, at de nye vilkår ville rive tæppet væk under tunnelprojektet.

Login