Vestager godkender statsstøtte til Femern-forbindelsen

UD AF TUNNELEN: Efter over et års granskning har EU-Kommissionen givet grønt lys for den statsstøtte, der skal sikre bygningen af Femern-forbindelse.  

BRUXELLES: Usikkerheden omkring det økonomiske grundlag for Femern-forbindelsen mellem Danmark og Tyskland er ovre, efter at EU-Kommissionen fredag godkendte den offentlige finansiering fra den danske stat, som skal betale for forbindelsen.

Den har ellers hængt og svævet, efter at Retten, der er EU-Domstolens første instans, i december 2018 annullerede den oprindelige godkendelse.

Det var på baggrund af klager fra færgeselskaberne Scandlines og Stena Lines, at Retten valgte at underkende afgørelsen fra EU-Kommissionen, fordi den ikke var gået grundigt nok til værks i sin behandling.

Her fandt retten Kommissionens undersøgelser tilbage i 2015 ”utilstrækkelige, upræcise og selvmodsigende” og talte om ”alvorlige problemer, som skulle have fået Kommissionen til at indlede en formel undersøgelsesprocedure” i stedet for at vinke godkendelsen igennem.

Klar fælleseuropæisk interesse
Statsstøtten, der består af kapitalindskud, statsgarantier og lån, bliver nu atter clearet af konkurrencekommissær Margrethe Vestager, fordi hun stadig finder, at der er tale om individuel investeringsstøtte til et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse, hvilket undtager det fra EU’s statsstøtteregler.

”Efter en tilbundsgående undersøgelse har vi konkluderet, at de danske foranstaltninger til støtte for dette projekt af fælleseuropæisk interesse er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, da projektets positive virkninger klart opvejer for potentielle konkurrencefordrejninger," lyder det fra Vestager i en pressemeddelelse.

Hun betinger sig dog, at der sker visse begrænsninger i mulighederne for støtte, så statsgarantier og lån højst må dække 70 milliarder kroner af gælden og højst i de første 16 år af driften af forbindelsen, når den kommer op at stå.

Før var der ikke sat et loft over støtten eller en udløbsdato på den, hvilket var en af de ting, som færgeselskaberne, der opererer på ruten, klagede over, fordi det ville give Femern-forbindelsen en urimelig konkurrencefordel, hvis den potentielt kunne hente støtte til driften i statskasserne langt ude i fremtiden.

Scandlines glæder sig
Scandlines hilser i en pressemeddelelse afgørelsen velkommen, netop fordi den nu sætter begrænsninger for støtten, og fastslår, at der var tale om statsstøtte, hvilket de danske myndigheder før har afvist.

"Vi har ikke blot fået opbakning for mange af vores klagepunkter, men med dagens meddelelse har vi fået Europa-Kommissionens ord for, at der er tale om statsstøtte. Vi har også fået Europa-Kommissionens bekræftelse af, at støtten er begrænset beløbsmæssigt, samt at den ikke længere kan løbe i 55 år, men højst i de første 16 år efter åbningen af en Femern-forbindelse. Det har vi ønsket og forventet i hele forløbet, og det giver os et helt andet grundlag at operere og at konkurrere på, hvilket vi selvsagt er tilfredse med,” lyder det fra Søren Poulsgaard Jensen, CEO i Scandlines.

Færgeselskabets chef gør dog også klart, at de afventer at få lov til at læse Kommissionens afgørelse i sin helhed, før de beslutter sig for, om de vil gøre indsigelser mod dele af beslutningen.

 

*Artiklen er opdateret med kommentarer fra Scandlines

Forrige artikel Hård kritik af myndigheder: Mangel på oversættelse øger risiko for smittespredning Hård kritik af myndigheder: Mangel på oversættelse øger risiko for smittespredning Næste artikel Se pressemødet: Små sociale organisationer får corona-hjælpepakke