Borgmester: Sammenbruddet indtræffer uden trafikal sammenhæng

DEBAT: Den stigende trafik og trængsel på det overordnede vejnet vil fortsætte. Investeringer i motorvejsnettet er nødvendige, men kan ikke stå alene, skriver Vejles borgmester.

Af Jens Ejner Christensen (V)
Borgmester, Vejle Kommune

Vi skal sikre trafikal sammenhæng, før sammenbruddet indtræffer.

Derfor vil Vejle Kommune samarbejde med staten om små greb med national effekt. Og derfor opfordrer jeg Folketinget til at prioritere infrastrukturmidlerne i en kommende infrastrukturplan lige præcis der, hvor de giver mest mulig trafikal værdi for pengene.

Udsigterne til øget trængsel er dybt bekymrende. Ikke kun for Vejle by, der oplever en stribe konsekvenser som følge af den stigende trafik.

Men også for de titusindvis af danske og udenlandske borgere og virksomheder – det danske vækstsamfund som helhed – der forsinkes og rammes på økonomien som følge af den utilstrækkelige infrastruktur.

Hårdt trængselsplaget
Vejlefjordbroen har længe været Danmarks mest trafikerede vejstrækning vest for hovedstaden, og trængselsudfordringerne er velkendte.

Broen er allerede i dag hårdt trængselsplaget med en hverdagsdøgntrafik på over 96.000 køretøjer. I fremtiden vil den kommende motorvejsudvidelse af E45 samt en varslet markant naturlig trafiktilvækst få trafikken i 2030 til at stige til over 112.000 køretøjer. 

Konsekvenserne er betydelige. Når der sker uheld og hændelser på Vejlefjordbroen, medfører det kødannelser, hvor trafikken ledes ad andre veje gennem Vejle by og giver timelange forsinkelser for bilister, lastbiler og busser. Også driften af den kritiske infrastruktur som Vejle Sygehus rammes hårdt.

Små greb med national effekt
Det har længe stået klart, at ingen af de nuværende større infrastrukturprojekter, der er på Transportministeriets tegnebræt, vil være i stand til at aflaste E45 i tilstrækkelig grad.

Tidligere på året stod det beklageligvis også klart, at en Midtjysk Motorvej uanset linjeføring ikke vil være i stand til at aflaste E45 i forventet omfang.

Derfor er der brug for at tænke nyt og alternativt i en kommende infrastrukturplan. Vejle Kommune har i 2018 udviklet og igangsat to fremkommelighedsprojekter, der vil skabe robusthed i E45 omkring Vejle, og som samtidig vil sikre Vejle by mod at blive en kronisk trafikprop.  

Udvidet havnerute og vestgående ringvej
Med en udvidet havnerute fra to til i alt fire spor igennem Vejle by vil Vejle Kommune i fremtiden kunne sikre en mere smidig trafikafvikling i hændelsessituationen.

Samtidig skal brug af nye ITS-systemer og dynamisk skiltning og signalregulering sikre, at havneruten hurtigt kan omstilles til at tilgodese afviklingen af motorvejstrafikken.

Mens udvidelsen af havneruten er en afgørende ventil til trafikafvikling i hændelsessituationen, arbejder Vejle Kommune i dag på Ring 3 nord om Vejle by for at sikre, at den vestgående trafik ikke unødigt sendes over Vejlefjordbroen og bidrager til flaskehalssituationen. Vejle Kommune er allerede i gang med ringvejen, der blandt andet er baseret på en bro over Grejsdalen. 

Sammentænk nationale, regionale og lokale behov
Min opfordring til den kommende infrastrukturplan er derfor klar. Sammentænk de nationale, regionale og lokale behov og lad os skabe en plan, der tænker videre end til der, hvor motorvej og afkørsel ender.

For at få fuld trafikal effekt af de kommende års større infrastrukturinvesteringer skal vi derfor sætte fokus på at sikre robustheden i de alternative ruter, der kan mindske sårbarheden i de overordnede korridorer.

Vejle Kommune er klar til at samarbejde med staten om løsninger, der sikrer sammenhæng og fremkommelighed for hele den nationale trafik.

Forrige artikel Clever i modsvar: Infrastruktur er ikke elbilens største problem Clever i modsvar: Infrastruktur er ikke elbilens største problem Næste artikel FDM: Københavns klimaforslag hæmmer mobiliteten FDM: Københavns klimaforslag hæmmer mobiliteten