Debat

Brintbranchen: Brint og PtX kan omstille transporten allerede nu

Med et gennembrud for brint og Power-to-X er der et potentielt afgørende momentum for omstillingen af transportsektoren. Teknologierne er løsninger, der eksisterer og fungerer her og nu og kan bidrage med reduktioner i forhold til 70 procents-målsætningen i 2030 og et klimaneutralt samfund. Derfor er der brug for politisk rygstød, skriver Tejs Laustsen Jensen.

Vi bliver derfor nødt til at intensivere indsatsen for at
omstille ikke bare vejtransporten, men også luft- og skibsfarten. Det kræver
politisk vilje og strategiske investeringer, men det kan lade sig gøre – og vi
producerer faktisk allerede en stor del af de brint- og PtX-løsninger, der skal
til, herhjemme, skriver Tejs Laustsen Jensen.
Vi bliver derfor nødt til at intensivere indsatsen for at omstille ikke bare vejtransporten, men også luft- og skibsfarten. Det kræver politisk vilje og strategiske investeringer, men det kan lade sig gøre – og vi producerer faktisk allerede en stor del af de brint- og PtX-løsninger, der skal til, herhjemme, skriver Tejs Laustsen Jensen. Foto: Pressefoto/Brintbranchen
Tejs Laustsen Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

At klimaindsatsen skal skærpes, er nu tydeligt for enhver. Med IPCC’s seneste rapport er det nu én gang for alle fastslået, at klimaforandringerne ikke alene er virkelige, de er også menneskeskabte og langt mere alvorlige end hidtil frygtet. Vi skal grundlæggende omlægge vores energisystemer, og især omstillingen af transportsektoren skal op i gear.

Temadebat

Inden sommerferien indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om en ny plan for investeringer i infrastrukturen frem mod 2035.

Aftalen ændrede ikke andet end decimaler i den samlede CO2-udledning fra en transportsektor, der i år udleder flere klimaskadelige gasser, end den gjorde i 1990.

Frem mod 2030 ventes udledningerne at falde med cirka to millioner ton, men hvis sektoren skal bidrage på lige fod med andre dele af samfundet i forhold til at nå målsætningerne i klimaloven, skal der mere til.

Altinget giver i en temadebat ordet til en stribe debattører, der vil diskutere, om og hvordan transportsektoren kan nedbringe sin CO2-udledning frem mod 2030.

Hvor store reduktioner det realistisk at nå? Løser teknologiudviklingen problemet af sig selv? Skal den understøttes yderligere og i så fald hvordan? Eller skal der mere skrappe midler til, hvis vi skal nå i mål med klimamålsætningen?

Transportsektoren er et af omstillingens helt store smertensbørn, fordi den samlet er en stor del af fundamentet for vores samfund. Det gælder både persontransporten men i endnu højere grad også fragtindustrien.

Fragten er en del af den kritiske infrastruktur, og sjældent har det været så tydeligt, som under corona-pandemien, hvor sektoren har været afgørende for at holde samfundet kørende, de enorme udfordringer til trods.

Men uanset kan vi ikke frede transporten i omstillingen, for uanset hvordan vi end vender og drejer det, kommer vi ikke udenom den massive klimabelastning, som alle dele af transporten repræsenterer.

Nødvendigt med politisk rygstød

Vi bliver derfor nødt til at intensivere indsatsen for at omstille ikke bare vejtransporten, men også luft- og skibsfarten. Det kræver politisk vilje og strategiske investeringer, men det kan lade sig gøre – og vi producerer faktisk allerede en stor del af de brint- og PtX-løsninger, der skal til, herhjemme.

Udviklingen og implementeringen af disse løsninger til det danske hjemmemarked skal understøttes og fremmes fra politisk side til gavn for både klima og erhverv.

Debatten om omstillingen af transportsektoren ender ofte i en lidt teoretisk og ukonstruktiv teknologidiskussion. Det er en fejl, dels fordi transportsektoren – og dermed klimabelastningen – er langt større end de personbiler, der ofte er debattens omdrejningspunkt, og dels fordi det fattiggør diskussionen at reducere den til en teknologisk dikotomi i enten/eller-spørgsmål om for eksempel brint eller batterier.

Fra politisk side er det afgørende, at man får øjnene op for, at ikke alene er brint og PtX levedygtige løsninger, der allerede eksisterer og fungerer, de vil også bidrage markant til opfyldelsen af 70 procents-målsætningen

Tejs Laustsen Jensen., direktør for Brintbranchen

For hvis vi skal i mål med den enorme udfordring det er at omstille transporten, skal vi uanset have flere teknologier i spil på samme tid – forskellige behov kræver forskellige løsninger. For der er flere områder af transportsektoren, hvor batterier ikke er en reel mulighed, men hvor brint og brintbaserede brændsler, som blandt andet metanol, er den oplagte vej at gå.

Derfor er det nødvendigt med et politisk rygstød til brint- og PtX-teknologierne.

Vi kan producere alle elementerne i Danmark

Det handler om udrulningen af tankinfrastruktur, krav og incitamenter til nulemissionskøretøjer og en reel politisk prioritering af brint og PtX som nationalt indsatsområde – også i forhold til skibs- og luftfart, der ligger ud over det nationale CO2-regnskab.

Det vil ikke alene sikre store reduktioner, det vil også skabe en storskala industrialisering af den danske brint- og PtX-branche, som allerede nu eksporterer de nødvendige løsninger til resten af verden. Med undtagelse af køretøjerne, kan vi faktisk producere alle elementerne i brinttransportens værdikæde her i Danmark, og omend det i klimaøjemed ikke er det vægtigste argument, er det dog oplagt at fordre endnu et grønt, dansk industrieventyr i kølvandet på klimaindsatsen.

Fra politisk side er det afgørende, at man får øjnene op for, at ikke alene er brint og PtX levedygtige løsninger, der allerede eksisterer og fungerer, de vil også bidrage markant til opfyldelsen af 70 procents-målsætningen. Og så vil de være en afgørende trædesten mod både de 100 procent såvel som et reelt klimaneutralt samfund, hvor ikke kun klimaet, men også opgørelsesmetoder og regneark tæller emissionerne fra international transport med.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion