Debat

Neste: Vi skal øge fortrængningskravet – det vil nedbringe udledninger og sende vigtigt signal til markedet

Et vigtigt middel til at reducere transportens C02-udledninger, er fortrængningskravet. Det vil sætte et stærkt præg på de mange biler i 2030, der stadig har forbrændningmotor, og det vil fordre teknologiske løsninger. Derfor skal kravet også øges markant, ligesom vores nabolande har gjort det, skriver Carl Nyberg og Andreas Teir.

Danmarks fortrængningskrav, der stiger fra 3,4 procent til 7 procent i
2030, kan med fordel øges markant og dermed bidrage til at reducere
CO2-udledningen i transportsektoren yderligere, skriver Carl Nyberg og Andreas Teir.
Danmarks fortrængningskrav, der stiger fra 3,4 procent til 7 procent i 2030, kan med fordel øges markant og dermed bidrage til at reducere CO2-udledningen i transportsektoren yderligere, skriver Carl Nyberg og Andreas Teir.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Hos Neste er vores erklærede mål at hjælpe vores kunder med at reducere drivhusgasudledninger globalt med minimum 20 millioner ton om året frem til 2030 ved hjælp af bæredygtige og cirkulære løsninger. Det gælder også i Danmark, hvor vi med stor interesse har fulgt klimadebatten siden vedtagelsen af Klimaloven i 2019.

Vi ser med stor respekt på Danmarks erklærede mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

Det vil kræve ambitiøse politiske tiltag at omstille hele det danske samfund, og her er særligt transportsektoren én af de store knaster, som alene forventes at udgøre 32 procent af Danmarks CO2-udledninger i 2030 svarende til 11,5 millioner ton CO2.

Fortrængningskrav gør største forskel
Derfor var vi meget positivt stemte, da et flertal i Folketinget vedtog ’Aftalen om Grøn Omstilling af Vejtransporten’, hvor man besluttede at erstatte det nuværende iblandingskrav for alternative drivmidler med et CO2-fortrængningskrav.

Det betyder nemlig, at brændstofleverandører skal reducere CO2-udledningen i diesel og benzin i et livscyklus-perspektiv, blandt andet ved brug af en øget mængde bæredygtige biobrændstoffer og nye brændstoffer som Power-to-X.

Danmarks nabolande har allerede taget ambitiøse skridt, og vi håber, at Danmark som et foregangsland på klimaområdet vil gøre det samme.

Carl Nyberg og Andreas Teir
Hhv. koncerndirektør for Renewable Road Transportation ved Neste og vicedirektør for Renewable Road Transportation for Neste

Ud af de 2,1 millioner ton CO2-reduktioner, som den nyligt indgåede aftale leverer i 2030, giver fortrængningskravet på 3,4 procent stigende til 7 procent alene en CO2-reduktion på 1,4 millioner ton i 2030. De resterende CO2-reduktioner kommer fra omlægningen af bilafgifterne, der skønnes at give 775.000 el- og hybridbiler på vejene i 2030 samt kilometerbaserede afgifter for lastbiler.

Med andre ord er det altså fortrængningskravet, der leverer de største CO2-reduktioner. Det skyldes, at langt størstedelen af køretøjerne på de danske veje i 2030 stadig vil have en forbrændingsmotor.

Yderligere politiske tiltag er nødvendige i transportsektoren, for at Danmark kan nå de ambitiøse klimamål. Derfor mener vi, at man bør se nærmere på, hvordan man kan reducere CO2-udledningen i den eksisterende flåde af biler og lastbiler, hvor udsigterne til elektrificering er endnu længere.

Øg fortrængningskravet markant
Hos Neste forventer vi, at den ambitiøse grønne omstilling af transportsektoren vil kræve en lang række nye teknologier.

I Danmark udgør biobrændstoffer i dag 90 procent af den vedvarende energi i transporten, men i fremtiden vil også elektrificering, brint, biogas, og Power-to-X spille en rolle.

Derfor anser vi ikke bæredygtige biobrændstoffer som konkurrent til nogle af disse teknologier, men som en tilgængelig, velkendt, bæredygtig og absolut nødvendig teknologi, der kan reducere CO2-udledningen i transportsektoren markant over de kommende år.

Mængden af bæredygtige biobrændstoffer afhænger naturligvis af tilgængeligheden af bæredygtige råmaterialer. Derfor øger vi andelen af affalds- og restprodukter til at udgøre 100 procent af Nestes bæredygtige råmaterialer. I første halvdel af 2021 udgjorde andelen af affalds- og restprodukter 92 procent af vores samlede globale bæredygtige råmaterialer.

I Europa er der indtil videre annonceret planer om at øge produktionen af bæredygtig biodiesel (HVO) til 11,3 millioner tons i 2025 – en markant forøgelse fra 3,5 millioner tons i 2020.

Neste forventer alene at øge vores mængde af bæredygtige produkter til 4,5 millioner tons allerede i 2023. Til sammenligning er Danmarks samlede dieselforbrug 3,5 millioner tons om året.

Energistyrelsen selv vurderer, at potentialet for biobrændstoffer og Power-to-X i Danmark er endnu større end hidtil antaget.

Allerede i 2025 vurderes reduktionspotentialet for øget iblanding af bæredygtige biobrændstoffer og Power-to-X at være op mod* tre millioner ton CO2 ”under forudsætning af, at der kan skabes de rette incitamenter til en betydelig udvidelse af anvendelsen.”

Danmarks fortrængningskrav, der stiger fra 3,4 procent til 7 procent i 2030, kan altså med fordel øges markant og dermed bidrage til at reducere CO2-udledningen i transportsektoren yderligere.

Nabolande sætter et eksempel
Danmarks nabolande har allerede indført mere ambitiøs regulering.

I Sverige forventes fortrængningskravet at stige til 66 procent for diesel og 28 procent for benzin i 2030. Finland har indført et iblandingskrav på 18 procent i 2021, stigende til 30 procent i 2029.

Norge, der ellers er kendt for landets mange elbiler, har et iblandingskrav for biobrændstoffer til vejtransport på 24,5 procent i 2021, hvoraf mindst 9 procent skal være avancerede biobrændstoffer. Det indgår i landets 50 procent fortrængningsmål i hele transportsektoren.

En omlægning vil dermed gøre de alternative drivmidler relativt billigere i forhold til fossile brændstoffer og fremme et marked for de mest CO2-reducerende drivmidler.

Carl Nyberg og Andreas Teir
Hhv. koncerndirektør for Renewable Road Transportation ved Neste og vicedirektør for Renewable Road Transportation for Neste

Og endeligt har Tyskland foreslået – og Forbundsdagen netop vedtaget – et fortrængningskrav, der stiger fra 7 procent i 2022 til 25 procent i 2030, herunder minimum 2,6 procent avancerede biobrændsler.

I stedet for at afvente udviklingen af bæredygtige brændstoffer, bør Danmark ligeledes vedtage mere ambitiøs regulering, der også fremmer efterspørgslen efter grønne brændstoffer.

Kravet til producenterne vil skabe et massivt markedspres for udvikling af brændstoffer med størst mulig CO2-fortrængning til lavest mulig pris og signalere til raffinaderierne, at de skal omstille produktionen langt hurtigere end de gør i dag.

Branchens egen repræsentant, Drivkraft Danmark, har foreslået et fortrængningskrav på 30 procent i 2030. Ligeledes har regeringens klimapartnerskab for vejtransport foreslået et fortrængningskrav på 15-30 procent, samt at brændstofafgifterne omlægges fra energibeskatning til CO2-beskatning.

En omlægning vil dermed gøre de alternative drivmidler relativt billigere i forhold til fossile brændstoffer og fremme et marked for de mest CO2-reducerende drivmidler.

Brug for ambitiøse krav
Hvis produktionen af grønne brændstoffer skal op i skala, så prisen kommer ned, kræver det enorme investeringer.

Det forudsætter, at politikerne vedtager ambitiøse krav, der sender et signal til producenterne om, at efterspørgslen efter grønne brændstoffer vil stige frem mod 2030.

Danmarks nabolande har allerede taget ambitiøse skridt, og vi håber, at Danmark som et foregangsland på klimaområdet vil gøre det samme.

Øget sikkerhed om efterspørgslen efter grønne brændstoffer i fremtiden vil ligeledes betyde, at Danmarks ambitiøse Power-to-X projekter har et stabilt og sikkert afsætningsmarked.

Det vil både komme danskerne og klimaet til gode. Et jævnt stigende og mere ambitiøst CO2-fortrængningskrav er blandt de mest oplagte løsninger.

*Rettet den 6. september klokken 10.55. I en tidligere version stod der "yderligere tre millioner ton", hvilket nu er ændret til "op mod tre millioner ton". 

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00