Dansk Erhverv: El er endnu ikke en reel løsning for erhvervskørslen

DEBAT: Mange ønsker at løse transportområdets klimaudfordring med el, men brugernes behov skal tages i betragtning. Elbilerne er ikke tilstrækkelige til hverken privat eller professionelt brug endnu, skriver Christoffer Greenfort, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Af Christoffer Greenfort,
Chefkonsulent, Dansk Erhverv transport og infrastruktur

Vi står over for meget indgribende og samfundsændrende valg, når visioner, planer og praktikken skal rulles ud for vores fremtidige færden. Det drejer sig også om de behov, vi som enkeltpersoner har.

I denne sammenhæng har jeg valgt, som udgangspunkt, at tage den kollektive trafik ud af ligningen, selvom den naturligvis er en nødvendig og integreret del af den samlede løsning, som jeg forventer mig meget af fremover – Mobility as a Service (MaaS).

Her er kollektiv trafik og et lavere procentuelt ejerskab af bil per borger helt centralt.

Brugernes behov skal i centrum
Først og fremmest skal bilernes indretning og ydeevne stemme overens med både enkelte brugere og børnefamilier. Her er første udfordring det forholdsvis spartanske indre i eksempelvis elbilerne, men det er naturligvis sekundært til spørgsmål om, hvor lang en rækkevidde bilen har.

Den er blevet bedre med årene, men der er stadig afvigelser fra fabrikkens tal til det virkelige liv, hvor fyldte biler med air-con, radio og så videre hiver hårdt i batteriet.

Når det kommer til erhvervskørsel, så vil de ovenstående faktorer spiller endnu kraftigere ind, da brugerne tilbringer en stor del af deres hverdag bag rattet. Det skal både være komfortabelt og med opladningstider, der kan få en travl og skemalagt arbejdsdag til at gå op.

Priserne har også stor betydning
Det er heldigvis mindre ting, der vil blive rettet op på inden for en overskuelig tidsrække, men en af de helt store udfordringer er prisen.

Her kommer vi så til de danske afgiftssystemer for motorkøretøjer. Det gælder for alle biler, men elbiler har særlig regler for bundfradrag og afgiftsniveau for at fremme salget af dem.

Erfaringen viser, at disse særregler har en altafgørende betydning for, om der kommer elbiler på gaden. For et par år siden forsøgte man sig med at ændre på reglerne, hvilket fik salget til stort set at dø hen fra dag til dag. 

Ser vi på den nuværende politiske agenda, så styrer vi mod endnu et forsøg i retning af at stoppe salget af elbiler. Både bundfradraget og afgiftens størrelse går henholdsvis drastisk ned og op. Det er ikke den rette vej at gå, når man vil realisere de fremlagte ambitiøse klimamål.

Dansk Erhverv er generelt store fortalere for, at man skal have de teknologineutrale briller på, når man arbejder på at finde fremtidens løsninger, men til syvende og sidst så er der ikke meget, der kan hamle op med elkøretøjer, når det kommer til privatbilismen og de lette erhvervskøretøjer.

Det er et helt andet billede, når man ser på den tunge godstransport, hvor der er lange udsigter til, at el bliver en reel løsning, medmindre det er last mile-leveringer i storbyer.

Hvis vi ønsker at gøre en forskel, så er det nu, hvor vi i et fællesskab af politikere, teoretikere og praktikere udstikker nogle langsigtede retningslinjer, som både privatpersoner og virksomheder kan indrette sig efter.

Det kommer til at koste alle, så vi kan ikke bare beslutte os for at ændre fokus, som de politiske vinde nu en gang blæser, hvis vi vil gå fra ambitiøse til realiserede mål.

Forrige artikel Radikale: Drop registreringsafgiften, og beskat efter klimabelastning Radikale: Drop registreringsafgiften, og beskat efter klimabelastning Næste artikel Dansk Folkeparti: Vi skal have flere nummerpladescannere Dansk Folkeparti: Vi skal have flere nummerpladescannere