Dansk Erhverv om infrastrukturplan: Tag ikke beslutninger ud fra et tilfældigt øjebliksbillede

DEBAT: Den manglende langsigtede plan for infrastrukturen betyder, at politikere beslutter ud fra et øjebliksbillede af, hvem en enkelt finanslov eller et enkelt politisk forlig skal tilgodese, mener Dansk Erhverv.

Af Jesper Højte Stenbæk
Fagchef for transport og infrastruktur, Dansk Erhverv

"Det er svært at spå – især om fremtiden" lyder en gammel sandhed. "Men det er nødvendigt," kunne en moderne fortsættelse lyde.

Spådomme kan være mere eller mindre funderet i virkeligheden, og på infrastrukturområdet har vi heldigvis en mængde fakta, der gør det muligt at forudse de fremtidige konsekvenser af nutidens valg. For det er nødvendigt.

Derfor går det heller ikke, at Danmark ikke har nogen plan for infrastruktur, som har det lange lys på, for nu at bruge en trafikal metafor. Det betyder, at de politiske beslutninger på området foretages ud fra et mere eller mindre tilfældigt øjebliksbillede af, hvem der skal tilgodeses i en enkelt finanslov eller et andet politisk forlig. 

Det er ikke hensigtsmæssigt. Det handler om investeringer i milliardklassen, der meget gerne skal holde i 100 år eller mere. Samtidig er trafik årsag til en stor klimabelastning.

Den manglende plan på området medfører spildte ressourcer og større udledninger fra pendlerkøer, forældede dieseltog og utidssvarende signalsystemer, trafikpropper i byer eller forsinkede fly.

Midlerne er begrænsede 
Infrastruktur hænger sammen, og vi har begrænsede midler til rådighed.

Det betyder, at hvert enkelt projekt og de investeringer, der skal følge med, skal vurderes som en del af et samlet hele for at give optimalt udbytte.

Når der bygges sporadisk, er konsekvensen for samfund og virksomheder et tab i milliardklassen, og konsekvensen for borgerne er et enormt spild af tid i biler, busser og tog.

Tabet sker hver dag. Pengene kunne samfund og virksomheder have brugt til at skabe arbejdspladser, velstand og velfærd, og tiden kunne vi alle sammen have brugt på mere tid til familie, venner og fritidsinteresser.

Dyr og tidskrævende
Som moderne samfund har vi behov for, at dansk infrastruktur er i verdensklasse for at give den mobilitet og fleksibilitet, som erhvervsliv, borgere og samfundsinstitutioner efterspørger.

Infrastruktur er dyrt og tidskrævende at bygge. Konsekvenserne af dagens valg rækker langt ind i fremtiden. Derfor skal vi bygge det rigtige, på de rigtige tidspunkter og for de midler, der er til rådighed. Og derfor er en ordentlig plan nødvendig, for ellers spiller beslutningerne og valgene ikke ordentligt sammen. 

Det er selvfølgelig nemt blot at efterlyse en plan. For det er store beløb og ikke nemme prioriteringer. Men fra Dansk Erhvervs side har vi nogle anbefalinger, som, vi mener, giver mening for hele samfundet, og som kan være gode pejlemærker, uanset hvilken farve regeringskontorerne måtte have. 

Behov for investering på 100 milliarder
Vi anbefaler, at der i de kommende ti år bør investeres mindst 100 milliarder kroner i trafikal infrastruktur, beslutninger skal træffes af et bredt flertal ud fra en samlet, langsigtet, finansieret plan, og på hoved- og landevejsnettet samt de landsdækkende baner skal der fokuseres på fysisk udbygning af infrastrukturen.

Vi anbefaler også, at i byområder, hvor mulighederne for udbygning er mindre og dyrere, skal der primært fokuseres på ny teknologi (ITS) for at øge produktiviteten af infrastrukturen, og investeringerne skal være grønne og tage højde for den hurtige udvikling, der er i form af nye klimavenlige drivmidler og køretøjer. 

Vi vil selvfølgelig meget gerne byde ind med uddybninger af vores anbefalinger. Men afslutningsvis i nærværende indlæg kan vi opsummere således:

Asfalt, beton og armeringsjern skal gå hånd i hånd med it, forskning og klima, hvis vi skal løse de danske infrastrukturproblematikker, og mobilitet er ikke kun et spørgsmål om bygning og vedligeholdelse af infrastruktur, men også om at bruge den rigtigt.

Så husk det lange lys. Vi har ikke råd til andet.

Forrige artikel Vognmænd: Klimazoner er en dyr og besværlig løsning Vognmænd: Klimazoner er en dyr og besværlig løsning Næste artikel Ekschef i Vejdirektoratet: Politisk over­budspolitik overser elbilens faldgruber Ekschef i Vejdirektoratet: Politisk over­budspolitik overser elbilens faldgruber