Danske Vognmænd: Omstilling til grøn transport kræver politisk handling

DEBAT: Danmark sakker bagud i den grønne omstilling i transportsektoren. Vognmændene er klar til at omstille sig, men transportsektoren kan ikke klare det selv. Den grønne omstilling kræver politisk handling, skriver Erik Østergaard.

Af Erik Østergaard
Administrerende direktør, DTL – Danske Vognmænd

Som tiden går, bliver det mere og mere tydeligt, at vi skal i gang med at investere i grøn omstilling for den tunge transport. Senest viser data fra Det Internationale Energiagentur (IEA) i april, at mens klimapåvirkningen falder i bygge- og produktionssektoren, så stiger den fortsat i transportsektoren.

Baggrunden er i vidt omfang disse sektorers brug af elektricitet, som i stigende omfang produceres klimavenligt. Elektricitet er bare ikke rigtig nået til transportsektoren endnu, og det kan have lange udsigter, ikke mindst i forhold til den tunge transport.

Danmark sakker bagud
Status for Danmark viser tydeligt, at vi har lagt os i kølvandet af EU og ikke rigtig foretaget os noget. Blot afventet udspil fra EU og teknologiudviklingen i køretøjsindustrien, og håbet, at udfordringen ville løse sig selv via de andre landes indsats.

Bevares, der er opsat en række ladestandere til personbiler: Cirka 16 steder her i landet kan man tanke biogas mod små 200 steder i Sverige. Ingen steder kan man tanke flydende gas (LNG). Samtidig sikrer afgiftssystemet, at det for eksempel er dyrere både at købe, eje og køre med en varebil på biogas end den tilsvarende på diesel.

Vi er faktisk ved at komme så langt bagud, at det kan ende med at blive rigtig dyrt. Landene omkring os er i fuld gang med at omstille deres tunge transportsektor med tilskud til indkøb af grønne biler, udbredelse af lade- og tanksteder for biogas, LNG og brint og reduktion af kørselsafgifter, når man kører med grønne biler.

Det er med til at udkonkurrere danske vognmænd i for eksempel Syd- og Sønderjylland, som kører både i Danmark og i Tyskland, da de danske vognmænds omkostninger dermed er højere end deres tyske konkurrenter, når man altså sammenligner kørsel med en LNG-lastbil over for en diesellastbil. Samtidig går staten glip af afgifter på tankning, da de udenlandske lastbiler simpelthen kører gennem Danmark uden at tanke på grund af fraværende egnet tankkapacitet.

Gode forudsætninger for grøn omstilling
Danmark har ellers gode forudsætninger for at lægge sig forrest med grøn omstilling af transporten. Vi har en stor landbrugsproduktion med meget organisk affald, og vi har meget organisk affald i husholdningerne, som kunne indsamles (fra 2023 skal det indsamles på grund af krav fra EU, men vi kunne være startet for ti år siden).

Dette affald kan bruges til produktion af biogas, som kunne distribueres gennem det allerede eksisterende gasnet og bruges i transporten. Vi har også en stor grøn elproduktion, som kunne bruges til lokal og regional varetransport og serviceydelser såsom afhentning af affald. Det er forudsætninger, som udlandet misunder os, men som stadig mangler at blive samlet op.

Køretøjerne er ved at være her: Gasbilerne har været her et stykke tid, mens el-lastbilerne er ved at komme. Fordelene er klare både i forhold til lokal forurening og global opvarmning – og mulighederne for eksport af integrerede løsninger mellem energisystemet og transporten.

Vognmændene og markedet kan bare ikke løfte omstillingen helt alene. Det kræver en klar politisk udmelding og en effektiv opfølgning med offentlige grønne indkøb, en afgiftsstruktur, som fremmer og ikke straffer grønne løsninger, en udbredelse af relevant lade- og tankinfrastruktur og så videre.

DTL Danske Vognmænd har derfor offentliggjort ti gode råd til politikerne, som, hvis de gennemføres, vil kunne bidrage grundlæggende til en omlægning af godstransporten i en grønnere retning.

Forrige artikel Det Økologiske Råd: Staten skal være sit ansvar bevidst og købe flere grønne biler Det Økologiske Råd: Staten skal være sit ansvar bevidst og købe flere grønne biler Næste artikel Dansk Erhverv: Utidssvarende lovgivning forsinker indtoget af den selvkørende bil Dansk Erhverv: Utidssvarende lovgivning forsinker indtoget af den selvkørende bil