DI til politikere: Grib tidsbegrænset mulighed for grøn omstilling

DEBAT: Den grønne omstilling af den danske bilpark giver Folketinget en unik, men tidsbegrænset mulighed for at omlægge danske bilafgifter uden store omkostninger for statskassen, skriver Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i DI.

Af Thomas Møller Sørensen,
Direktør i Bilbranchen i DI

Fjern registreringsafgiften for el-, pluginhybrid- og brintbiler permanent og indfør i stedet en løbende afgift baseret på bilernes tekniske egenskaber.

På den måde når vi både i mål med salg af nul- og lavemissionsbiler og får samtidig fremtidssikret afgiftssystemet.

Så enkel er Dansk Industris anbefaling til Folketingets politikere, der vil understøtte omstilling til en mindre klimabelastende bilpark. 

Afgiftsfri nul- og lavemissionsbiler
Hovedessensen i anbefalingen er ikke ny. I mere end tyve år har bil- og forbrugerorganisationer anbefalet politikere at ændre de danske bilafgifter, så de ikke længere er baseret på bilens pris og bliver opkrævet ved indregistrering. 

Det nye er, at vi netop nu har en helt unik mulighed for at reformere den måde, biler pålægges afgifter, uden at det kommer til at koste store tab for statskassen, og samtidig med at vi sætter turbo på omstillingen af den danske bilpark. 

En af grundene til, at afgifterne ikke allerede er blevet lagt om, er således, at det vil koste indtægter for staten i en årrække. Det skyldes, at der vil gå en årrække, inden staten får det samme beløb ind fra afgiften, når den opkræves løbende i stedet for ved indregistrering. 

En anden grund har været det fordelingspolitiske aspekt, hvor flere partier har været bekymrede for, at det vil være de dyrere biler der får den relativt største fordel ved at lade afgifterne afhænge af bilernes tekniske egenskaber, eksempelvis deres CO2-udledning.

Men hvis man nu, i stedet for at lade omlægningen omfatte alle nye biler, kun lod omlægningen gælde for nul- og lavemissionsbiler, så vil den økonomiske udfordring være betydeligt mindre, da statens indtægter herfra er lave på grund af det relativt lave salg.

Og hvis man samtidig lod afgiften afhænge af bilens vægt og energieffektivitet, så ville man have en proxy for bilens pris. Eksempelvis vil en lille og mere energieffektiv elbil skulle betale mindre i afgift end en stor og mindre energieffektiv elbil.

Dansk Industri kender løsningen
Netop en sådan model er en del af DI’s 2030-udspil. I DI’s model fortsætter de konventionelle biler med de afgifter, vi kender, mens nul- og lavemissionsbiler udelukkende har en løbende afgift baseret på deres energieffektivitet og vægt.

Nulemissionsbiler (el- og brintbiler) får desuden et afslag i afgiften frem mod 2030, mens lavemissionsbiler (pluginhybridbiler) betaler samme afgift som i dag, blot løbende. I DI’s plan er der med denne model afsat midler til at sikre minimum 500.000 lav-og nulemissionsbiler på vejene i 2030 og en andel af nul- og lavemissionsbiler i nyvognssalget i 2030 på mindst 60 procent.

Grundvilkåret for modellen er, at den store fordel kun findes i en begrænset periode. I takt med at den danske bilpark løbende skiftes ud med nul- og lavemissionsbiler vil regningen for omlægning af afgiftssystemet vokse, fordi en større del af bilparken vil være omfattet.  

Derfor er vores anbefaling til Folketinget, at man på den helt korte bane forlænger de nuværende regler for beskatning af nul- og lavemissionsbiler.

Men på den lidt længere bane skal Folketinget inden længe gribe den mulighed, der er for på én og samme tid at fremme den grønne omstilling og samtidig udfase registreringsafgiften til fordel for en mere effektiv og fremtidssikret bilafgift.

Forrige artikel Branchechef: Skru op for ambitionerne for salg af elbiler Branchechef: Skru op for ambitionerne for salg af elbiler Næste artikel Noah: El-biler alene løser ikke biltrafikkens store belastninger Noah: El-biler alene løser ikke biltrafikkens store belastninger