Forbrugerrådet Tænk: Der er brug for sammenhæng, ikke skyttegravskrig

DEBAT: Det er afgørende, at der er sammenhæng i den kollektive transport. Desværre kan vi se, at det ikke altid er tilfældet. Udfordringerne kan i grove træk deles op i tre niveauer, skriver Lars Pram, direktør for Forbrugerrådet Tænk.

Af Lars Pram
Direktør, Forbrugerrådet Tænk

Hvis kollektiv transport skal opfylde danskernes transportbehov i fremtiden, er det afgørende, at sammenhængen er i top.

Mange rejser med kollektiv transport er en kombinationsrejse, hvor vi benytter mere end ét transportmiddel. Vi bruger bus, tog, metro, cykel, taxa, færge, flextrafik, (dele)bil eller en gåtur i forskellige kombinationer for at komme frem, og derfor er det afgørende, at sammenhængen er i fokus, hvis den kollektive transport skal være et attraktivt valg.

Og hvad er så god sammenhæng set med passagerøjne? Det er for eksempel, at bussen først kører, når toget er nået frem til stationen. Det er, når ens billet gælder på tværs af transportformer. Og når information om forsinkelser når ud til passagererne, så de ved, om de skal vente eller finde alternative ruter.

Der er ikke altid sammenhæng
Der desværre mange eksempler på, at der ikke er god sammenhæng. Det viser en undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen er på vej med. I undersøgelsen svarer hver fjerde passager, at de ikke oplever god sammenhæng i deres rejse, og mere end halvdelen af passagererne oplever uønsket ventetid.

De udfordringer, som passagererne beskriver i undersøgelsen, kan i grove træk karakteriseres i tre niveauer.

Det første er driftsniveauet, som dækker køreplansplanlægning og trafikafvikling. Det andet er det organisatoriske niveau, der drejer sig om organisering af trafikbestillere, selskaber og samarbejdet mellem dem. Endelig er der det politiske niveau, som handler om infrastruktur, materiel og tilskud.

Driftsniveauet
På driftsniveau er der stadig lavthængende frugter at høste for de selskaber og operatører, som gerne vil øge passagerernes oplevelse af sammenhæng.

Passagerpulsen undersøger via vores passagerpanel hvert år en række områder, som ligger passagererne på sinde og kan hjælpe trafikselskaberne med at få passagerernes ønsker sat i centrum, når driften skal planlægges.

Derfra ved vi, at passagererne for eksempel efterlyser bedre information om alternative transportmuligheder ved driftsforstyrrelser. Og i forhold til køreplansplanlægning er der blandt mange buspassagerer et ønske om at blive inddraget i tilrettelæggelsen af køreplanerne, så de hænger bedre sammen med andre transportformer.

Det organisatoriske niveau
På det organisatoriske niveau har vi i Danmark mange selvstændige trafikselskaber. Der findes gode eksempler på, at selskaberne samarbejder til gavn for passagerne. Et eksempel er rejsekortet, som kan bruges på tværs af trafikselskaberne.

Men der er plads til forbedring, for eksempel når det kommer til rejsetidsgarantierne, som er forskellige fra selskab til selskab og ikke dækker for den samlede rejse.

Et sted at starte kan være at indbygge incitamenter i selskabernes driftskontrakter til et tættere samarbejde mellem operatørerne med passagererne i centrum.

På længere sigt kan en stærkere politisk styring af samarbejdet mellem selskaberne være en vej til at skabe fælles mål og bedre sammenhæng for passagererne, som man for eksempel ser i Hamborg eller i Region Skåne.

Her er det vigtigt at huske, at vi som passagerer ikke går op i, hvilket navn, der står på siden af bussen eller toget, eller hvilke politiske organer, der sidder i bestyrelsen for trafikselskaberne. Vi vil blot have kollektiv transport, der fungerer.

Det politiske niveau
På det politiske niveau er transportpolitikken desværre præget af fragmentering, hvor skiftende regeringer og politiske flertal taler om, at det enten er skinnernes eller vejenes tur til investeringer.

Ligesom blandt andre Dansk Industri og FDM ønsker vi en national transportstrategi og en ”både-og”-tankegang, hvor investeringer i infrastruktur og fremtidig teknologi tænkes og prioriteres som det sammenhængende system, det er ude i virkeligheden.

Heldigvis har flere partier meldt ud, at det er tid til et opgør med skyttegravskrigen om kollektiv versus individuel transport. Vi håber, at ministeren vil tage initiativ til at samle parterne og sætte sig i spidsen for, at vi sammen kan arbejde for bedre mobilitet i Danmark i fremtiden.

Forrige artikel Mobilitetschef: Drop skænderi om privat versus kollektiv Mobilitetschef: Drop skænderi om privat versus kollektiv Næste artikel Ole Birk: Kollektiv transport skal da være selvkørende før bilerne Ole Birk: Kollektiv transport skal da være selvkørende før bilerne