Hæstorp: Regeringen skal huske Greater Copenhagen

DEBAT: Regeringens 2025-plan mangler fokus på en sammenhængende trafik mellem Danmark og Sverige. Det er der brug for, hvis vi skal kunne klare os i den internationale konkurrence om at skabe vækst og arbejdspladser og tiltrække talent og investeringer.

Af Sophie Hæstorp Andersen (S)
Regionsrådsformand i Region Hovedstaden

Jeg er enig med regeringen i, at en effektiv infrastruktur er en forudsætning for bedre velfærd. Men 2025-planen forbigår, at vi sammen med Skåne er i færd med at opbygge en stærk metropol med 3,9 millioner indbyggere fordelt på 79 kommuner og tre regioner. Metropolen Greater Copenhagen er allerede nu et vigtigt vækstlokomotiv.

En voksende befolkning
Lad mig nævne nogle nøgletal fra rapporten ”Indblik i Greater Copenhagen”: Vi vokser befolkningsmæssigt, og i 2025 forventes der at være over 4 millioner indbyggere i regionen. Det vil være en stigning på 17 procent fra 2000.

Udviklingen afspejler sig også i forhold til regionens bidrag til de nationale økonomier. I 2012 stod de to danske regioner – Hovedstaden og Sjælland - for cirka 48 procent af Danmarks samlede BNP, mens Region Skåne stod for cirka 11 procent af Sveriges BNP.

Internationalt knudepunkt
Vi har en fælles vision om, at Greater Copenhagen i 2020 skal være et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Konkurrencen er hård, og en af forudsætningerne for at kunne klare sig i den internationale konkurrence er en effektiv og moderne infrastruktur både internt i Greater Copenhagen, til resten af Danmark og til udlandet.

Det kræver en bedre sammenhæng mellem biler, fly, tog, busser og cykler. Mennesker i metropolen skal kunne komme på arbejde, hente børn, komme til træning eller gå i byen. Virksomheder skal nemt kunne få varerne rundt, så de vælger at lægge produktion og hovedsæde her frem for andre steder i verden. Turister skal have mulighed for at kombinere byens tilbud om restauranter, koncerter og museer med landets tilbud om skove og strande – alt sammen uden at spilde tiden i et transportsystem, der ikke hænger sammen.

Godt med investeringer i Storstrømsbro
Det glæder mig derfor, at regeringen lægger op til, at investeringen i en ny Storstrømsbro rykkes frem – broen er en del af den kommende Femern Bælt forbindelse, som fremover kommer til at spille en stor rolle for handlen med de nordeuropæiske markeder. Regeringen nævner også i 2015-planen, at man kan bruge offentlige midler på en motorvej til Kalundborg eller undersøge en havnetunnel i København.

Men regeringen glemmer betydningen af integrationen over Øresund og de store samfundsmæssige gevinster, som Øresundsbroen har givet til både Danmark og Sverige.

Øresundsbro har givet økonomisk boost
Siden broen åbnede og frem til 2012 har den, ifølge en analyse fra den daværende Øresundskomite, skabt gevinster for 57 milliarder kroner alene gennem pendling og reducerede rejseomkostninger. Den danske økonomi har fået en betydelig indsprøjtning som følge af de mange svenskere, som er kommet ind på det danske arbejdsmarked.

Når vi ved, at gode trafikforbindelser over Øresund giver betydelige samfundsmæssige gevinster, vil jeg foreslå, at vi sætter os sammen og tænder det lange lys.

En fast forbindelse ved Helsingør og Helsingborg (HH-forbindelsen), som forbinder den nordlige del af Greater Copenhagen, skylder vi at give en seriøs tanke – og denne gang sammen med den danske og den svenske stat. En sådan forbindelse vil øge virksomheders og menneskers geografiske rækkevidde.

Husk kystbanen
Ifølge HH-gruppen betyder en ny forbindelse, at der for virksomheder i København vil skabes adgang til cirka 110.000 flere arbejdstagere inden for 60 minutters transport og rejsetidsgevinster på 28 milliarder kroner. Men vi skal jo passere igennem den nordlige del af Sjælland for at komme frem til en sådan ny forbindelse - hvordan gør vi det med respekt for de mange natur- og miljøhensyn?

Jeg kan også se i News Øresund, at Øresundstogene er på vej til at blive et svensk trafiksystem med endestation på Østerport, men hvad sker der så lige med Kystbanen og integrationen? Det vil jeg også gerne bringe på bane.

Lufthavnen er porten til Norden
I regionen er vi optagede af at styrke vores vigtigste knudepunkt, Københavns Lufthavn. Tilgængeligheden til lufthavnen er vigtig både fra den svenske og den danske side. Lufthavnen er porten til og fra Norden for rigtig mange mennesker og dermed en vigtig forudsætning for turisme og erhvervsudvikling i Greater Copenhagen og Danmark.

Vi ved, at stationen i lufthavnen og Øresundsbanen mellem lufthavnen og Københavns Hovedbanegård ikke kan bære den stigende togtrafik. Det er stærkt medvirkende til de mange forsinkelser på Kystbanen. I snart en del år har der været et projekt og sågar en VVM-undersøgelse om at udbygge Øresundsbanen og lufthavnsstationen – hvor er det projekt henne? En ny regionaltogsforbindelse ”Ring syd” fra Roskilde via Ny Ellebjerg til lufthavnen med direkte transport fra en stor del af Sjælland er et andet projekt, som glimrer ved sit fravær.

Derfor kære transport- og bygningsminister – lad os sammen finde frem til, hvordan vi kan skabe en bedre sammenhængende kollektiv transport i den samlede metropol. Det har vi brug for, når Greater Copenhagen skal konkurrere med andre metropoler som Berlin og Stockholm om fremtidens talent, vækst og investeringer.

Forrige artikel FDM: Danmark har brug for nye planer for infrastruktur FDM: Danmark har brug for nye planer for infrastruktur Næste artikel Det Økologiske Råd: Det er på tide at droppe diesel Det Økologiske Råd: Det er på tide at droppe diesel