Klaus Bondam: Ny transportminister kan bryde mange års vanetænkning

DEBAT: Transportpolitikken har i den grad brug for et paradigmeskift. Vi kan ikke motorvejsbygge os ud af de trafikale problemer, men er nødt til at styrke mobiliteten i det danske transportsystem, skriver Klaus Bondam.

Af Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

En af valgnattens store glæder var, at det stod lysende klart, at den tidligere regering og Dansk Folkepartis skuffende, visionsløse og tilbageskuende ’Aftale om et sammenhængende Danmark – investeringsplan 2030’ havde lidt døden.

For selvom den på visse stræk flugter med det udspil, som Socialdemokratiet kom med i valgkampens løb, så er det stadig ualmindelig langt fra de takter, som både SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet har spillet ud med i valgkampen.

Disse partier, der forventes at bakke op om en ny socialdemokratisk transportminister, har højlydt stillet krav om et øget grønt, bæredygtigt og klimavenligt fokus i transportpolitikken. De ønsker en styrkelse af den kollektive trafik og cyklismen og har stillet skarpt på, hvordan man via økonomiske incitamenter kan få folk væk fra privatbilen og over i delebiler, busser, tog og op på (el-)cyklen.

Transportpolitikken har i den grad brug for et paradigmeskift. Der er behov for et fundamentalt opgør med mange års vanetænkning, hvor troen på, at man med endnu mere motorvej kan bygge sig ud af alle de trafikale problemer, samfundet står overfor, alt for længe har været god latin.

Konkrete ønsker til ny minister
I Cyklistforbundet har vi følgende helt konkrete ønsker til en ny transportminister – eller måske skal vi omdøbe det til mobilitetsminister – for at understege det enorme behov, der er for at skabe sammenhæng – og mobilitet – i det danske transportsystem.

  • En ny minister bør se det som sin fornemmeste opgave at fremlægge en ny trafikal investeringsplan 2030. Den skal i langt højere grad være et visionært og helhedsorienteret styringsredskab, der tænker udviklingen af det danske transportsystem tæt ind i klima-, sundheds-, byudviklings-, vækst- og børne- og ungdomspolitikken i Danmark
  • En ny minister bør stå i spidsen og sikre, at de kommende års transportpolitik i langt højere grad fokuserer på sammenhænge og skift mellem de forskellige transportformer og erkende, at fremtidens rejse fra A til B ikke længere bliver en rejse med sammen transportmiddel, men en rejse, der består af forskellige transportmidler afhængig af, hvad der er mest effektivt og bæredygtigt på den givne strækning. Det siger sig selv, at ny teknologi – og udviklingen af denne – her spiller en central rolle
  • En ny minister skal være en politisk leder med gennemslagskraft i såvel eget parti som i befolkningen. Vedkommende skal forstå, at danskernes adgang til effektiv, bæredygtig og ikke mindst aktiv transport i hverdagen er noget, der betyder rigtig meget for de fleste
  • En ny minister bør trække i nødbremsen i forhold til implementeringen af små motoriserede køretøjer – el-løbehjul, monowheels, hover boards, speed pedelecs m.m. I stedet for at lade cykelstierne være en skraldespand for nye transportmidler bør ministeren afsøge, hvordan vi konstruktivt kan favne og skabe plads til nye teknologier på vejene
  • En ny minister skal arbejde for at kommunale investeringer i bæredygtig infrastruktur som f.eks. cykelstier undtages anlægsloftet
  • En ny minister bør instinktivt forstå, at investeringen i aktiv transport – cykling og gang – om noget er sunde og fornuftige samfundsøkonomiske investeringer. Ikke mindst, når børn og unge tidligt får indarbejdet sunde transportvaner. Udviklingen på dette område går desværre den helt forkerte vej. 

I Cyklistforbundet spillede vi i valgkampen ud med fire konkrete forslag til politikerne i udspillet Cykelland.Nu. Vi har med glæde konstateret, at både politikere fra Enhedslisten og Alternativet har udtalt sig positivt om både et særligt befordringsfradrag for cyklister og et tilskud til køb af el-cykler.

Vi har glædet os, hver gang vi har set toppolitikere fra både Radikale og SF bakke os op i cykelsagen på de sociale medier. Og vi var glade, da en Venstre-mand i valgkampen udtalte: ”Verden har tre store problemer; klima, trængsel og fedmeepidemi. Cyklen er svaret på alle tre”.

I Cyklistforbundet ser vi frem til handling bag ordene. Vi står som altid til rådighed og indgår gerne i et konstruktivt samarbejde med andre aktører i transportdebatten om at skabe et trygt, sikkert, sammenhængende og bæredygtigt transportsystem til danskernes hverdag.

Forrige artikel Elbilforening: Langsom opladning dækker fint byboernes behov Elbilforening: Langsom opladning dækker fint byboernes behov Næste artikel Elbil-alliance: Den nye regering skal gøre det attraktivt for danskerne at eje elbiler Elbil-alliance: Den nye regering skal gøre det attraktivt for danskerne at eje elbiler