Klaus Bondam: Send trafikaftalen tilbage i det politiske (cykel)værksted

DEBAT: En milliard til cykelområdet i blå bloks trafikaftale. Det lyder flot, men reelt er der tale om betydeligt færre penge til at fremme cyklisme. Regeringens og Dansk Folkepartis infrastrukturplan er visionsløs og mest af alt en gavebod til bilisterne.

Af Klaus Bondam
Direktør Cyklistforbundet

Midt i marts præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti det længe ventede forslag til en infrastrukturplan. Set med Cyklistforbundets øjne er ’Aftale om et sammenhængende Danmark – investeringsplan 2030’ skuffende, visionsløs, tilbageskuende og mest af alt en gavebod til bilisterne.

Det er fortidens løsninger til fremtidens udfordringer.

Allerførst må det undre, at planen kommer så "sent". Vi er her "fem minutter før valg", og det falder i øjnene, at man ikke har brugt de godt fire år i regeringskontorerne til at komme med mere gennemarbejdede og visionære bud på, hvordan vi løser nogle af de udfordringer, som et stigende antal danskere er optaget af: Hvordan kan vi transportere os selv billigst, mest effektivt og mere bæredygtigt i hverdagen.

Færre penge til cykler
Der er ganske enkelt for mange forhold, der ikke er tænkt tilstrækkeligt over i den fremlagte infrastrukturplan. Ikke mindst set med cyklistbriller. Sølle 11 linjer fylder det, der står om cyklisme. Og jo jo – der afsættes under overskriften ’Bedre cykelinfrastruktur’ en pulje på en milliard kroner i perioden 2021-30. Det lyder flot.

Men reelt er der tale om en reduktion i forhold til det beløb, som der de seneste år har været allokeret til området. Først med ’cykelmilliarden’, som 2009-2014 var afsat gennem ’Den Grønne Trafikaftale’, som alle partier i Folketinget undtaget Enhedslisten stod bag. Efterfølgende har forligspartierne i ’Bedre og Billigere’-forligskredsen i flere omgange i årene 2015-19 afsat mindre puljer på i alt godt yderligere en kvart milliard til fremme af cykelinfrastruktur.

Vi havde i Cyklistforbundet som minimum gerne set en fastholdelse af det hidtidige beløb − og helst et betydeligt større beløb. Hvorfor? Fordi derved kan vi udvide den eksisterende cykelinfrastruktur og skabe plads på de store byers travle cykelstier til at udnytte det enorme potentiale, der ligger i blandt andet elcykler og speed pedelecs.

Vi havde også gerne set, at der i langt højere grad var allokeret midler til innovation og udvikling af både fysiske, men også elektroniske løsninger, der sikrer en bedre og mere gnidningsfri overgang mellem forskellige transportformer.

Jeg tænker her blandt andet på apps, der opdaterer dig om det mest effektive rejsevalg, ruter, deleløsninger med mere. Det, der på godt dansk hedder MaaS (Mobility as a Service). Vi er overbeviste om, at fremtidens rejse fra A til B kommer til at foregå i en kombination mellem forskellige transportformer: cykel-tog-gang, bil-bus-gang, gang-tog-cykel. Kombinationsmulighederne er uendelige. Vi mangler blot såvel den fysiske som elektroniske infrastruktur til at understøtte et sådant langt mere bæredygtigt rejsemønster.

Ikke kun et kommunalt anliggende
Endelig havde vi også gerne set et opgør med den fortidige tilgang, hvor anlæggelse af cykelinfrastruktur alene ses som et kommunalt anliggende. Med elcykler og speed pedelecs og så videre har vi at gøre med en ny form for cykler, hvis radius er en del større end på en traditionel cykel. Det er cykler, der lægger op til at (el)cykelpendle længere, end vi er vant til i dag, og dermed også oftere på tværs af kommunegrænserne. Med andre ord: supercykelstier.

Blandt andet derfor hører logikken i tankegangen, om at cykelinfrastruktur alene er et kommunalt ansvar, fortiden til. Det samme gør sig gældende i forhold til de enorme udfordringer, der er med manglen på tilstrækkelig og sikker cykelparkering ved togstationer, stoppesteder og p-anlæg.

En ny Megafon-måling, som Cyklistforbundet har fået foretaget, viser, at 95 procent af danskerne er helt eller overvejende enige i, at Danmark skal arbejde for at fremme en bæredygtig udvikling. 84 procent er helt eller overvejende enige i, at vi i Danmark bør prioritere cyklismen.

En investering i cykelområdet er en investering i et stærkt, sundt og bæredygtigt Danmark. Undersøgelsen er en vink med en vognstang – og en opfordring til politikerne om – efter Folketingsvalget – at tage infrastrukturplanen en tur tilbage i det politiske (cykel)værksted og stramme cykelkæden.

Forrige artikel Region Skåne: Den danske regering mangler forståelse for regionernes rolle Region Skåne: Den danske regering mangler forståelse for regionernes rolle Næste artikel Radikale: DF afsporer Danmark med sort plan Radikale: DF afsporer Danmark med sort plan