Taxi Råd: Fri og fair konkurrence for taxakørsel

DEBAT: Vi hilser ministerens liberalisering velkommen, men sort arbejde i taxibranchen kræver kontrol og kalder på modernisering af loven, skriver Trine Wollenberg, direktør for Dansk Taxi Råd.

Af Trine Wollenberg
Direktør for Dansk Taxi Råd

Folketingets transportordførere har med den afgående minister, Hans Christian Schmidt (V), for bordenden forhandlet om at få moderniseret taxiloven.

Fronterne har været trukket skarpt op undervejs, men uenighederne til trods, er der fortsat langt mere, der samler end skiller partierne.

Det er derfor glædeligt, at regeringen fastholder ambitionen om at få vedtaget en ny taxilov i deres regeringsgrundlag.

For det er absolut forretningskritisk for taxibranchen, at loven moderniseres, så byrderne af den nuværende detaljerede og komplekse regulering lettes, og der skabes lige og fair konkurrence.

Konkurrence og liberalisering er velkommen
Når CEPOS-direktør Martin Ågerup i Jyllands-Posten i august skriver, at taxibranchen arbejder for at ”forhindre konkurrence”, når Børsen på lederpladsen i juli beskriver taxibranchen som ”stivnet” og opfyldt af et håb om enden på Uber, kunne det dårligt være længere fra sandheden.

Taxibranchen ønsker konkurrence. Taxibranchen ønsker mulighed for omstilling og nye forretningsmodeller.

Men taxifirmaer har i dag meget lille mulighed for at justere og tilpasse sig, fordi deres forretning er så gennemreguleret.

Vi byder derfor ministerens ønske om liberalisering velkommen.

Men det skal ske på betingelser, der reelt sikrer lige og fair konkurrencevilkår, og det får vi kun, hvis der er mulighed for effektiv myndighedskontrol med blandt andet skattebetalingen. Fra flere sider har der været forslag om at erstatte det nuværende taxameter og kontrolapparat med en mobilapp.

Skat skal have sit
Vi bakker op om afskaffelsen af unødvendige krav og restriktioner, men en mobiltelefon kan slukkes. Det er derfor vigtigt at se på udenlandske erfaringer, så taxierhvervet ikke kommer til at konkurrere på skattebetalinger.

En opgørelse fra Sverige har netop vist, at kun 2 procent af 1700 svenske Uber-chauffører har indberettet deres indtjening til skattemyndighederne.

Der er også eksempler på, at Uber-chauffører i København kører rundt i Kødbyen og Gothersgade fredag og lørdag aften for at samle sorte byture op. Sådanne ”gadeture” bliver ikke registreret hos Uber og er umulige for myndighederne at føre kontrol med.

Ikke ideologisk kamp, men fair konkurrence
Jeg vil gerne advare mod, at taxiforhandlingerne bliver til en ideologisk kampplads.

Udgangspunktet for en ny taxilov bør hverken handle om at ”beskytte” den etablerede branche mod øget konkurrence eller ny teknologi, eller om at tage hensyn til en enkelt virksomheds forretningskoncept.

Udgangspunktet må være, at taxiloven skal moderniseres til gavn for samfundet.

Det bør derfor være muligt at få gennemført en ny og tidssvarende regulering, hvor der er fokus på fri og lige konkurrence, forbrugerbeskyttelse, ordnede forhold samt en effektiv kontrol med skattebetaling.

Forrige artikel Rådet for Sikker Trafik: Trafiksikkerhed giver økonomisk gevinst Rådet for Sikker Trafik: Trafiksikkerhed giver økonomisk gevinst Næste artikel Arriva: Udbud af togdrift giver tilfredse passagerer Arriva: Udbud af togdrift giver tilfredse passagerer
Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.