Regeringen og Dansk Folkeparti står sammen om nye investeringer

FINANSLOV: Med aftalen om næste års finanslov er Dansk Folkeparti og regeringen klar til at sætte en ny undersøgelse af en Kattegatforbindelse i gang og arbejde sammen om en masterplan for nye investeringer. Hertil kommer højere hastigheder for lastbiler og en række nye VVM-undersøgelser.

Flere penge til tungvognskontrol og håndslag på det videre arbejde med de kommende års infrastrukturinvesteringer er nogle af de helt centrale transportpolitiske punkter på den finanslovsaftale for 2019, regeringen og Dansk Folkeparti indgik fredag eftermiddag.

Herunder følger de elementer i aftalen, som har størst betydning på transportområdet.

Styrkelse af politiets indsats på tungvognsområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke politiets indsats på tungvognområdet. Den styrkede indsats vil bl.a. blive målrettet de områder, hvor politiet vurderer at kunne finde uordnede forhold på transportområdet. Der vil således blive anvendt en risikobaseret tilgang til kontrollen med fokus på de steder, hvor uordnede forhold typisk forekommer, f.eks. på rastepladser og i forhold til internationale transporter.

Login