S: DSB skal blive på statens hænder

DEBAT: Danskerne har fået en uværdig behandling i de danske tog, siden dele af togdriften er blevet privat. Det skal ændres med en statslig investering, som skal gøre DSB til rygraden i dansk togtrafik igen, skriver Rasmus Prehn (S), transportordfører. 

Af Rasmus Prehn (S)
Transportordfører

Socialdemokratiet har med Togfonden og andre brede forlig i Folketinget været med til at sikre en historisk stor investering til dansk jernbane. Dansk jernbane bliver elektrificeret, hastighedsopgraderet, skinnerne rettes ud, så komforten øges, og meget, meget mere.

Hvis vi griber det rigtigt an, kan danskerne om få år høste frugterne af dette store arbejde. Større rettidighed, færre aflysninger og forsinkelser, kortere rejsetider, renere luft uden sundhedsskadelige partikler, bedre internet og meget mere. 

Danske togpassagerer har fået uværdig behandling
Men det er også på tide. Noget skal ske - hurtigt. For dansk jernbane har været nødlidende de sidste mange år. Passagerer har måttet stå op i propfyldte tog. Passagerer har siddet eller stået og ventet i tog, der pludselig stoppede uden varsel. Og DSB har tilsyneladende ikke anet, hvad Banedanmark har foretaget sig og omvendt.

Danske togpassagerer har stået model til en behandling, der langtfra er værdig. 

Derfor er Socialdemokratiet klar til at tage skeen i den anden hånd og lære af årtiers fejltagelser. Vi har set det med TDC, med Københavns Lufthavn og Post Nord. Liberalisering og markedstankegang er ikke altid lykken.

Når det handler om vital infrastruktur, er vi nødt til at have samfundsmæssig og demokratisk hånd i hanke med, hvad der sker. Danskerne har nemlig krav på direkte og demokratisk indflydelse på infrastrukturen.

Vi skal ikke overlade jernbanerne til andre stater
I øvrigt findes der heller ikke nogen reelle private aktører på jernbaneområdet. Arriva er via Deutsche Bahn 100 procent ejet af den tyske stat, mens Svenske Järnvägar er ejet af den svenske stat, og sådan er det hele vejen igennem. Vælger vi at fortsætte med yderligere såkaldt ”privatisering”, overlader vi reelt vores jernbane til andre staters økonomiske interesser, som sjældent er vores egne danske passagerers interesser. 

Jernbanen fungerer bedst, når samfundet driver den. I Storbritannien, hvor Thatcher gennemførte kæmpe privatiseringer af jernbanen i 1980’erne, er der i dag et stort politisk pres og ikke mindst pres fra passagererne om, at samfundet tager et langt større ansvar for koordination og udvikling af jernbanen.

Med udviklingen af det såkaldte ”Transport For London” har briterne allerede vist, hvor stærkt man kan udvikle den kollektive trafik, når samfundet tager ansvar og går ind i arbejdet med at samtænke og koordinere.  

S siger nej til yderligere privatisering
I forbindelse med weekendens socialdemokratiske kongres i Aalborg toner Socialdemokratiet rent flag og siger fra over for liberalisternes evindelige snak om privatisering og markedsgørelse. Nej, Socialdemokratiet ønsker borgerne og i denne sammenhæng passagererne i fokus. Derfor siger vi nej til mere udbud og nej til yderligere privatisering af DSB.

Vi ønsker en bred politisk aftale om DSB’s fremtid, hvor DSB får ro til at fortsætte den rekonstruktion og revitalisering, de allerede er i fuld gang med. DSB skal være rygraden og flagskibet i dansk jernbane. Og DSB vurderer selv, at de i 2030 vil være i stand til at køre uden det årlige statslige tilskud på mere end 4 milliarder kroner.

Med samfundets massive investeringer i bedre infrastruktur vurderer DSB, at de har potentiale til at levere en langt bedre og mere eftertragtet service, der gør, at passagerindtægterne alene kan drive DSB. Det vil med andre ord give samfundet bedre mulighed for at investere i stærkere kollektiv trafik fremover med for eksempel en ny generation af S-tog, hyppigere afgange også i provinsen og måske også flere billige rejser på tværs af landet.

Danske passagerer skal i fokus
For at undgå kaos, misinformation og mangel på koordination foreslår vi, at Banedanmark omstruktureres og koordinerer langt tættere med DSB og andre aktører på området. 

Tiden er inde til, at danske togpassagerer kommer i fokus og får bedre service. Og tiden er inde til, at det danske samfund ranker ryggen og genfinder stoltheden over vores jernbanesystem og den kollektive trafik i det hele taget. Skal vi fremover undgå trængsel på vejene, forurening og sundhedsskadelige partikler, får vi brug for mere og ikke mindre kollektiv trafik. 

Glemmer vi så vejene? Nej slet ikke. Kun ved at styrke jernbanen og den kollektive trafik modvirker vi den kaotiske trængsel, der hærger det danske vejnet i dag. Og naturligvis skal vi også i gang med en vitaminindsprøjtning til den øvrige danske infrastruktur, herunder vejene.

Forrige artikel DI: Fremtidens DSB-kunder stiller nye krav DI: Fremtidens DSB-kunder stiller nye krav Næste artikel Pendlere: Er regeringen ved at afspore DSB? Pendlere: Er regeringen ved at afspore DSB?
Taskforce retter skarp kritik mod Trafikstyrelsen

Taskforce retter skarp kritik mod Trafikstyrelsen

MISINFORMATION: Ny rapport finder stærkt kritisable forhold i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens håndtering af sagen om en politianmeldt tidligere luftfartslæge. En chokeret transportminister lader nu advokater undersøge departementets rolle i sagen.