Samsø-borgmester: Kattegatbro kan være forældet, før den er færdig

DEBAT: Beboere på Samsø takker nej til en Kattegatbro. En bro på tværs af øen kan dræbe turismen, nærheden i lokalsamfundet og ikke mindst ødelægge naturen, mener borgmester på Samsø.

Af Marcel Meijer (S)
Borgmester på Samsø

Nej, vi kommer ikke til at byde ind på motorvejsmilliarderne i Transportministeriet for at få en motorvej til Samsø. Vi er 3.721 indbyggere på 112 kvadratkilometer, og selv om vi er tre gange så mange i højsæsonen, kan vi klare os med de i øvrigt mange kilometer kommunevej.

Nu er jeg er godt klar over, at infrastruktur er uhyre vigtig for alle kommuner. På Samsø gælder det først og fremmest færgerne.

Vi har i de senere år investeret en del i en ny færgehavn øst for Samsø, som har forkortet sejladsen til Sjælland med en halv time, og en ny gasfærge på ruten til Jylland med dobbelt kapacitet. Samtidig har Folketinget givet os mulighed for at sætte taksterne væsentligt ned.

Det betyder, at Samsø kan tage del i opsvinget i Danmark. Vi oplever ligeledes, at ledigheden falder, befolkningstallet stabiliserer sig, og at øen boomer med iværksættere.

Kattegatbro kan true Samsøs turisme
En Kattegatbro er ikke populær på øen. Det vil ændre vores landskab betydeligt. Rigtig mange turister og tilflyttere kommer for roen, naturen og nærheden. Mange taler om, at skuldrene falder ned, når man sætter sig på færgen.

Forestil jer så, hvordan det ville være at få to gange Storebæltsbro i baghaven. Ydermere ser Transportministeriet ud til at trække en lige linje med en lineal over Samsøs landkort, når de skal skitsere vejføringen.

Vi kunne nu virkelig godt tænke os at få en finger med i spillet, når der skal tegnes linjeføring over øen.

Samsø som nærsamfund vil forsvinde
En Kattegatbro vil ændre Samsø afgørende. Det ville være muligt at bo på Samsø og passe opgaver både i Aarhus og København. Jordpriserne er stadigvæk rimelige, så jeg er ikke i tvivl om, at det vil betyde tilflytning til Samsø.

Øen som nærsamfund, hvor alle kender hinanden på kryds og på tværs, og vi tager os lidt ekstra af hinanden, vil dog efterhånden forsvinde. Desuden frygter mange, at attraktionsværdien som turistdestination vil falde dramatisk. Så store pludselige forandringer i et lokalsamfund skaber utryghed.

Selvfølgelig skal jeg også, som borgmester kunne løfte mig op og se det nationale perspektiv i en tvillinge-Storebæltsbro. Jeg kan sagtens se, at en hurtig adgang fra København til Aarhus og omvendt kan være en fordel for mange danske virksomheder og privatpersoner.

Billigere løsninger ignoreres med brofinte
I virkeligheden er der måske andre alternativer til at aflaste trafikken i Østjylland, Trekantsområdet og den fynske motorvej, som er billigere for samfundet. Finten ved en broløsning er, at vi i Danmark accepterer, at en bro kan være brugerbetalt.

Derimod bliver det ikke accepteret at have toldveje i landet. Beslutningen om broerne bliver dermed en isoleret økonomisk analyse af en broløsning i stedet for en prioritering blandt alternativer som udvidelse af E45, Billund-Kolding-genvejen, bedre gennemstrømning ved frakørslerne eller andre løsninger, som belaster statens budget.

Der er ikke noget tegn på, at mobiliteten i Danmark vil blive mindre. Synet på de trafikale udfordringer kan dog ændre sig væsentligt.

Kattegatbro kan blive overhalet af virkeligheden
I stedet for et fokus på fysiske løsninger som asfalt og togskinner flytter rampelyset sig mod smart-city-koncepter, letbaner, droner, førerløse og mere teknologistyrede trafikstrømme.

Processen med at bygge en Kattegatforbindelse vil vare 20 år, og vi risikerer at bygge en forbindelse, som bliver overhalet indenom af en ny virkelighed.

En Kattegatforbindelse bør ikke baseres på en isoleret analyse, men skal være en del af en meget mere langsigtet transportpolitik. Kattegatbroen er finansieringsmæssigt en nem løsning, men ikke nødvendigvis det optimale svar på Danmarks trafikale udfordringer.

Forrige artikel SLD: Firedobling af P-bøder er en dårlig løsning på selvskabt plage SLD: Firedobling af P-bøder er en dårlig løsning på selvskabt plage Næste artikel Ole Birk: Socialdemokratisk sabotageforsøg mod Kattegatbro Ole Birk: Socialdemokratisk sabotageforsøg mod Kattegatbro