Samsø-borgmester: Kattegatbro kan være forældet, før den er færdig

DEBAT: Beboere på Samsø takker nej til en Kattegatbro. En bro på tværs af øen kan dræbe turismen, nærheden i lokalsamfundet og ikke mindst ødelægge naturen, mener borgmester på Samsø.

Af Marcel Meijer (S)
Borgmester på Samsø

Nej, vi kommer ikke til at byde ind på motorvejsmilliarderne i Transportministeriet for at få en motorvej til Samsø. Vi er 3.721 indbyggere på 112 kvadratkilometer, og selv om vi er tre gange så mange i højsæsonen, kan vi klare os med de i øvrigt mange kilometer kommunevej.

Nu er jeg er godt klar over, at infrastruktur er uhyre vigtig for alle kommuner. På Samsø gælder det først og fremmest færgerne.

Vi har i de senere år investeret en del i en ny færgehavn øst for Samsø, som har forkortet sejladsen til Sjælland med en halv time, og en ny gasfærge på ruten til Jylland med dobbelt kapacitet. Samtidig har Folketinget givet os mulighed for at sætte taksterne væsentligt ned.

Det betyder, at Samsø kan tage del i opsvinget i Danmark. Vi oplever ligeledes, at ledigheden falder, befolkningstallet stabiliserer sig, og at øen boomer med iværksættere.

Kattegatbro kan true Samsøs turisme
En Kattegatbro er ikke populær på øen. Det vil ændre vores landskab betydeligt. Rigtig mange turister og tilflyttere kommer for roen, naturen og nærheden. Mange taler om, at skuldrene falder ned, når man sætter sig på færgen.

Forestil jer så, hvordan det ville være at få to gange Storebæltsbro i baghaven. Ydermere ser Transportministeriet ud til at trække en lige linje med en lineal over Samsøs landkort, når de skal skitsere vejføringen.

Vi kunne nu virkelig godt tænke os at få en finger med i spillet, når der skal tegnes linjeføring over øen.

Samsø som nærsamfund vil forsvinde
En Kattegatbro vil ændre Samsø afgørende. Det ville være muligt at bo på Samsø og passe opgaver både i Aarhus og København. Jordpriserne er stadigvæk rimelige, så jeg er ikke i tvivl om, at det vil betyde tilflytning til Samsø.

Øen som nærsamfund, hvor alle kender hinanden på kryds og på tværs, og vi tager os lidt ekstra af hinanden, vil dog efterhånden forsvinde. Desuden frygter mange, at attraktionsværdien som turistdestination vil falde dramatisk. Så store pludselige forandringer i et lokalsamfund skaber utryghed.

Selvfølgelig skal jeg også, som borgmester kunne løfte mig op og se det nationale perspektiv i en tvillinge-Storebæltsbro. Jeg kan sagtens se, at en hurtig adgang fra København til Aarhus og omvendt kan være en fordel for mange danske virksomheder og privatpersoner.

Billigere løsninger ignoreres med brofinte
I virkeligheden er der måske andre alternativer til at aflaste trafikken i Østjylland, Trekantsområdet og den fynske motorvej, som er billigere for samfundet. Finten ved en broløsning er, at vi i Danmark accepterer, at en bro kan være brugerbetalt.

Derimod bliver det ikke accepteret at have toldveje i landet. Beslutningen om broerne bliver dermed en isoleret økonomisk analyse af en broløsning i stedet for en prioritering blandt alternativer som udvidelse af E45, Billund-Kolding-genvejen, bedre gennemstrømning ved frakørslerne eller andre løsninger, som belaster statens budget.

Der er ikke noget tegn på, at mobiliteten i Danmark vil blive mindre. Synet på de trafikale udfordringer kan dog ændre sig væsentligt.

Kattegatbro kan blive overhalet af virkeligheden
I stedet for et fokus på fysiske løsninger som asfalt og togskinner flytter rampelyset sig mod smart-city-koncepter, letbaner, droner, førerløse og mere teknologistyrede trafikstrømme.

Processen med at bygge en Kattegatforbindelse vil vare 20 år, og vi risikerer at bygge en forbindelse, som bliver overhalet indenom af en ny virkelighed.

En Kattegatforbindelse bør ikke baseres på en isoleret analyse, men skal være en del af en meget mere langsigtet transportpolitik. Kattegatbroen er finansieringsmæssigt en nem løsning, men ikke nødvendigvis det optimale svar på Danmarks trafikale udfordringer.

Forrige artikel SLD: Firedobling af P-bøder er en dårlig løsning på selvskabt plage SLD: Firedobling af P-bøder er en dårlig løsning på selvskabt plage Næste artikel Ole Birk: Socialdemokratisk sabotageforsøg mod Kattegatbro Ole Birk: Socialdemokratisk sabotageforsøg mod Kattegatbro
 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Samsø uden bro. Tak!

  De elektriske, lidt forurendende færger er her snart. Samsø vil være bedst bevaret via uden fast forbindelse! Såvel som mere interessant for tilflytter vil jeg mene. For tror ikke som bloggeren at en fast forbindelse vil føre til flere tilflyttere.

  Samsø ville miste sin interesse tror jeg, som liggende på hvad muligvis bliver landets mest trafikeret vej. Derudover vil en sådant vej også blot bringe flere blå jyder til røde københavn. Der er ingen københavner vel interesseret i?

 • Anmeld

  Christian X

  Selvfølgelig skal en borgmester høres

  Men det er og bliver et partsindlæg, som selvfølgelig skal høres. Afslutningen er dog en slem gang søgt vås - selv for en politiker. Den eneste af de opremsede fremtidsteknologier, der i fremtiden kunne have en effekt på projektet er flyvende droner, men inden de bliver implementeret i stor skala, går der desværre mange mange år.

  Samfundsnytten ved projektet er så stor, så det kun er et spørgsmål om hvornår og i hvilken form forbindelsen gennemføres. Gå inde i den dialog i stedet.

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  Varer ikke 20 år

  Her tager du alvorligt fejl borgmester.
  Det tager ikke tyve år, at bygge broen, for netop med så stort et projekt (eller så langt burde man nok sige) er der en udtalt mulighed for, at påbegynde opførslen på flere geografiske punkter på en gang. Herefter kobles delelementerne sammen efter bygningen af dem og kopierer man den nuværende Storebæltsbro (fordi tegninger og meget andet findes i forvejen) så er tidsrammen væsentlig kortere - nok under den halve tid.
  At man ikke ønsker en linjeføring, der går OVER Samsø er forståeligt; men der er vel heller ikke noget i vejen for at lægge linjeføringen SYD om Samsø?
  I særdeleshed når man på Samsø ikke ønsker en til- og frakørselsrampe - det er fuldt forståeligt.
  Jeg synes også, at Samsø er en skøn ø i sin lille isolerethed - lad det vedblive at være sådan.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Rent maskinstormeri, men OK, de kan da slippe..............

  Borgmesterens tiltro til " smart-city-koncepter, letbaner, droner, førerløse og mere teknologistyrede trafikstrømme" er hjerteskærende naiv.

  Engang troede han sikkert også på at produktionssamfundet i Danmark ville ophøre, og at vi alle ville sidde hjemme ved PC-en og opfinde og leve fedt.

  Men OK: Hvis Samsingerne absolut vil forblive et frilandsmuseum for rekreation, så fint nok, broen kan så udmærket gå helt udenom.

  Dom bliver borgmesteren nok nødt til at acceptere at den kan ses, og så er det vel et spørgsmål om meget kort tid før der kommer et folkekrav på Samsø for at få en lille tilslutningsvej.

  Maskinstormere er og bliver patetiske, uanset hvor kønt et formål de vil bevare uberørt til evig tid.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Forhåbentligt....

  ..vil vores bilglade, ansvarlige ministre og øvrige ansvarlige politikere drøfte så store investeringer ikke alene med regnearkene og med hinanden, men også med såvel de landsdækkende politikere som politikerne i de berørte kommuner.
  **Det er vigtigt, at vores borgmestre rundt omkring kommer op af stolene. Godt, Marcel Meijer, at du så sagligt griber til orde.**
  Er det kun i kommunallt regi, at der er lovkrav om høringsrunder blandt borgerne?
  Gad vide, om man også denne gang har i sinde at trække store reformer / ændringer / ned over hovedet på den måbende befolkning?

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Bertel johansen..

  "Borgmesterens tiltro til " smart-city-koncepter, letbaner, droner, førerløse og mere teknologistyrede trafikstrømme" er hjerteskærende naiv. "

  Tror der er få fossile på samsø som dig? De har fuld forståelse for teknologiens udvikling der. Et af de mest vidende uden tvivl. Maskinmesteruddannelsen anno 1969 burde opgraderes!

  Og naturligvis har de en unique kultur at beskytte der?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Samsø skal blande sig helt udenom - de behøver jo ikke at komme med.

  - jamen Lisbeth Sørensen: En vejbro forbi Samsø vil jo ikke krumme så meget som et græsstrå på Samsø, så den gode borgmesters bekymring er helt malplaceret, og faktisk et utidigt indlæg i noget der faktisk ikke kommer ham ved.

  En vejforbindelse imellem Sjælland og Jylland vil derimod være til enorm gavn for den totale samfærdsel i Danmark, kortere imellem bycentre og dermed energibesparende og tidsbesparende og en kæmpe aflastning af vejen imellem Aarhus og Korsør.

  Samsingernes kan jo selv beslutte om øen skal være en del af vejforbindelsen, eller de vil efterlades som tilskuere. Dem om det, men resten skal de blande sig helt uden om al den stund det politiske forslag er at de vejfarende skal finansiere forbindelsen.

 • Anmeld

  Lisbeth Sørensen

  Jamen maskinmester anno 69 uddannet!

  Planen er at den skal gå direkte igennem.

  Naturligvis skal samsø borgeres interesser høres! Og de er imod mestendels som står at læse!


  Vil betyde endnu flere blå-sortjyder i kbh-sjælland også. Noget som ingen ægtesjællander ønsker.

  Ingen blå regering uden jyder jo? Og vi har haft en massiv indvandring af blåjyder her i 70 år nu på sjælland? Det må stoppe!


Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

Besparelser på DSB nærmer sig en milliard årligt

BAGGRUND: Statens årlige tilskud til DSB er reduceret med over 700 millioner kroner, siden den tidligere SR-regering lagde grunden for statsbanernes økonomi frem til 2024. Forude venter et usikkert årti.