Debat

V: Her er 12 konkrete mål for fremtidens transport

DEBAT: Kristian Pihl Lorentzen (V) udlægger her Venstres 12 mål og pejlermærker for fremtidens transportpolitik og ærgrer sig over, at togfonden fra 2013 har splittet de politiske partier på transportområdet.

Det er en myte, at massive investeringer i jernbanen, der skal vinde et par minutter mellem Odense og Aarhus, vil bringe Danmark fremad, skriver Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre. 
Det er en myte, at massive investeringer i jernbanen, der skal vinde et par minutter mellem Odense og Aarhus, vil bringe Danmark fremad, skriver Kristian Pihl Lorentzen, transportordfører for Venstre.  Foto: /ritzau/Henning Bagger
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører

Jeg vil gøre mit til, at vi får genskabt samling og fodslag i dansk transportpolitik.

Kristian Pihl Lorentzen, Transportordfører, Venstre

En høj mobilitet er for alle lande en afgørende forudsætning for velstand og sammenhæng i samfundet. Således også i Danmark, hvor vores mobilitet og sammenhængskraft imidlertid er udfordret på grund af stigende trafik og trængsel samt en omsiggribende urbanisering med massiv tilflytning til storbyerne.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk.

Som et helt nødvendigt fundament for den transportpolitiske indsats er man nødt til at sætte sig nogle overordnede mål, der skal iagttages, når vi træffer beslutninger om konkrete virkemidler og investeringer. Ellers bliver der nemt tale om virkningsløse slag i luften og paradepolitik – og spild af penge.

Målene skal defineres og stedse holdes for øje. Og de bør tages op til revurdering med passende mellemrum.

12 overordnede mål og pejlemærker
I Venstre har vi blandt andet disse 12 overordnede mål og pejlemærker som grundlag for den konkrete transportpolitik:

 1. At Danmark generelt skal have en højere mobilitet – både i storbyerne og på landet. Målrettede investeringer i en moderne og tilstrækkelig trafikal infrastruktur er en givtig investering i fremtidens velfærd.
 2. At investeringer i den trafikale infrastruktur skal bidrage til et sammenhængende Danmark i bedre balance. Desuden skal investeringerne løse problemet med trængsel og tidsspilde på vejene.
 3. At vi skal satse på langsigtede og helhedsorienterede investeringsplaner med lang tidshorisont for at sikre forudsigelighed for borgerne, erhvervslivet og kommunerne, samt for at sikre mere effekt for hver eneste krone.
 4. At transportpolitikken skal indrettes, så den understøtter borgernes frie valg af transportform – og mulighed for frit valg.
 5. At Danmark skal omstilles til grøn transport i et fornuftigt tempo, så vi ikke svækker Danmark med høje omkostninger og tab af konkurrencekraft.
 6. At Danmark skal være i front med at udnytte det enorme potentiale, der findes i ny teknologi. Herunder førerløse biler og tekniske løsninger til bedre fremdrift i transporten samt bedre udnyttelse af kapaciteten på veje og baner.
 7. At vi hele tiden stræber efter en mere effektiv transport, så prisen holdes nede til gavn for passagerer, skatteydere og erhvervslivets konkurrencekraft. Herunder med hensyn til togdriften, hvor sund konkurrence i form af kloge udbud kan højne kvaliteten og sænke de høje omkostninger. Desuden skal der satses mere på samarbejde mellem det offentlige og private aktører/investorer (OPP).
 8. At vi i valg af løsninger altid er bevidste om de samfundsøkonomiske effekter. Eksempelvis er letbaner en alt for dyr og ineffektiv løsning sammenlignet med BRT (Bus Rapid Transit), der nu er ved at blive udviklet til verdensklasse i Aalborg.  
 9. At trafikale investeringer også skal have hensyn til trafiksikkerheden og miljøet for øje, herunder med hensyn til reduktion af energiforbrug, støjgener, CO2 og giftige emissioner.
 10. At vi gør op med den udbredte myte om, at biler og veje er det sorteste sorte. Fremtidens biler vil være 100 procent grønne med brint, biogas og grøn el som drivmiddel. Og bilerne vil være langt mere energieffektive end tunge tog og letbanetog på skinner. Vejene betjener i dag hovedparten af den kollektive transport, nemlig den uundværlige busdrift. Væk med falske myter, der fylder alt for meget i debatten – og som potentielt leder frem til forkerte beslutninger og fejlinvesteringer.
 11. At vi kommer op af skyttegravene i den ørkesløse debat om individuel kontra kollektiv transport. Sandheden er, at vi har behov for at udvikle begge dele. Der er behov for begge dele. Den kollektive transport har sin store styrke i områder med tæt befolkning og stort passagergrundlag, ligesom fjernbanen, indenrigsflyruterne og fjernbusserne er afgørende. Den individuelle transport er komplet uundværlig i provinsen, hvor bilen er en forudsætning for jobskabelse og bosætning. Grønne biler og busser – på sigt selvkørende - får givetvis endnu større betydning i fremtiden, også i storbyerne.
 12. At cyklisme skal fremmes og indtænkes langt mere konsekvent i fremtidens planlægning af bydele og trafikal infrastruktur – med Holland som forbillede.

Jeg vil i et efterfølgende indlæg konkretisere nogle af de nævnte målsætninger og relatere dem til forestående transportpolitiske beslutninger.

Splittelsen er ærgerlig
Jeg er overbevist om, at de fleste politiske partier kan se sig selv i mange af de opstillede mål. Derfor er det ærgerligt, at der i kølvandet på togfonden fra 2013 er opstået en splittelse i dansk transportpolitik om de overordnede prioriteringer.

Jeg håber inderligt, at vi i løbet af 2018 ved konstruktivt politisk samarbejde på tværs af partier kan få denne gordiske knude hugget over.

Vejnettet og grydeklare projekter
Det ligger fast, at togfondens fase 2 med blandt andet ny jernbanebro over Vejle Fjord og ny bane mellem Aarhus og Horsens er komplet ufinansieret. Venstre ønsker ikke at bruge penge, der ikke findes. Og vi insisterer på at bruge de rådige penge til det, som Danmark har mest brug for:

Det er en hårdt tiltrængt opgradering af vejnettet og realisering af de foreliggende grydeklare vejprojekter, som en bred kreds af partier har været med til at sætte på bedding.

Hvis togfondspartierne fortsætter med at holde stædigt fast i togfondens fase 2, så påtager de sig et stort ansvar for, at vigtige vejprojekter udskydes i mange år.

Spild af penge
Lad os lytte til erhvervslivet og dets mange pendlende medarbejdere, der dagligt spilder alt for mange timer i trafikken. De trygler om bedre fremdrift på vejene.

Lad os droppe myten om, at massive investeringer i jernbanen – for penge, der slet ikke findes – for at vinde nogle minutter mellem Odense og Aarhus, vil bringe vores land fremad.

Det passer ikke. Lad os i stedet satse på en stabil togdrift med pålidelige eltog og tog til tiden.

Langsigtede investeringer
Jeg vil gøre mit til, at vi får genskabt samling og fodslag i dansk transportpolitik. Det er nemlig helt afgørende, fordi der er tale om beslutninger med lang tidshorisont.

Den danske mobilitet og transport er simpelthen for vigtig til at blive brugt til skyttegravskrig og ideologisk kampplads. Hvor der er vilje, er der vej!

Omtalte personer

Kristian Pihl Lorentzen

MF (V), transportordfører (2006-), næstformand for Færdselssikkerhedskommissionen, major
videregående officersuddannelse (Forsvarsakademiet og Hærens Officersskole 1990)

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion