Borgmester: Flyt professionshøjskoler ud i landet

DEBAT: Udkantsbyer lider under faldende indbyggertal, hvilket skader den kommunale service. Der skal både udflyttes flere arbejdspladser og uddannelser til byer som Tønder for at skabe ligevægt i landet, skriver borgmester Henrik Frandsen (V).

Af Henrik Frandsen (V)
Borgmester, Tønder Kommune

Der tales meget om, at Danmark skal i bedre balance. Det kniber dog lidt med balancen og ligevægten. Ja, man kan vist roligt sige, at Danmark er svimmel og hælder mest mod øst.

Hjælp til guldkanten
Og selv om jeg ikke tilhører klagekoret, der kun kan pege på det negative ved at være en udkantskommune (jeg foretrækker faktisk at kalde os for en vandkantskommune eller guldkantskommune), så er jeg dog også af den overbevisning, at vi bliver nødt til at få hjælp fra Christiansborg på visse områder, og nogle af disse områder er udflytning af statslige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner samt en forbedring af infrastrukturen.

Det er glædeligt, at der de seneste år er sket en udflytning af arbejdspladser fra hovedstadsområdet. Der findes masser af opgaver, der sagtens kan løses andre steder end lige i København, hvis man har viljen og modet til at flytte – eller for den sags skyld oprette nyt.

Det har vi allerede set flere gode eksempler på med blandt andet Skattestyrelsen, Gældsstyrelsen og Miljøstyrelsen samt den kommende politiskole i Vejle.

Flere uddannelser skal hente nye tilflyttere
Jeg ser gerne, at der bliver flyttet professionsuddannelser ud i landet. Uddannelser inden for velfærdsområdet vil være det oplagte.

I Tønder Kommune hilser vi eksempelvis en pædagoguddannelse mere end velkommen. Det vil betyde studerende til kommunen og dermed flere unge mennesker. Netop de unges fraflytning på grund af uddannelse er et af vores helt store problemer.

Jeg håber også, at der fremover vil blive skelet mere til, hvilke kommuner der har behov for flere arbejdspladser. Det er ingen hemmelighed, at en af de allerstørste udfordringer for Tønder Kommune er, at indbyggertallet falder.

Der skal en vis mængde borgere til at drive en kommune, hvis vi skal kunne tilbyde en ordentlig service. Det er den samme udfordring, mange kommuner med forholdsvis lavt indbyggertal kæmper med.

Behov for akademiske arbejdspladser
Det er vigtigt, at vi får folk til at bosætte sig i kommunen, men det kræver, at der er arbejdspladser til dem.

Især akademiske arbejdspladser er en mangelvare, og netop her kan mine politikerkolleger på Christiansborg hjælpe til ved at udbygge de eksisterende statslige arbejdspladser, der findes i Tønder Kommune.

Endeligt er det vigtigt, at vi får forbedret infrastrukturen, både når det gælder it, strømforsyning og veje, da det er en af forudsætningerne for at kunne være attraktiv for nye virksomheder og tilflyttere.

Vi har senest oplevet, at der er taget beslutning om, at der skal oprettes en central enhed, der skal kontrollere dokumenterne hos udenlandske par, der ønsker at blive viet i Danmark. Tønder Kommune er en af de kommuner, hvor flest udenlandske par bliver viet.

Igennem mange år og ved hårdt arbejde har vi opnået dette, og derfor var det også en skuffelse, da man valgte at lægge den centrale enhed i Odense og ikke i Tønder.

Ved at placere enheden i Tønder kunne vi have fået ekstra arbejdspladser, og ikke mindst kunne vi være sikre på, at udenlandske par også fremover vil lade sig vie i Tønder Kommune, hvilket faktisk betyder en hel del, da de udenlandske par skaber arbejde til en række følgehverv som overnatningssteder, fotografer, detailhandel med videre.

Lad os stoppe svimmelheden i Danmark
Vi arbejder dagligt hårdt på at udvikle vores område og tiltrække virksomheder og nye indbyggere – og fastholde dem, vi har.

Vi går ikke og piber, men jeg vil dog gerne pointere, at vi fremover ikke har brug for, at der nedlægges flere statslige arbejdspladser i landets yderområder.

Tværtimod ser vi gerne, at der kommer flere til. Og jeg kan garantere, at vi vil gøre alt for at hjælpe med alt det, der skulle være nødvendigt. Og så vil jeg forsigtigt minde om, at vejen fra København til Sydjylland ikke er længere end den modsatte vej.

Mit store ønske er, at Danmark vil komme mere i balance. At svimmelheden fortager sig, så vi kan tale om et Danmark, der står godt og solidt – og ikke mindst i ligevægt.

Forrige artikel Dansk Metal: Nyt SU-system skal geares til videreuddannelse Dansk Metal: Nyt SU-system skal geares til videreuddannelse Næste artikel Professionshøjskole: Vi skal skabe FGU igennem bredt samarbejde Professionshøjskole: Vi skal skabe FGU igennem bredt samarbejde