Centerleder: Didaktik er altafgørende for it i undervisningen

DEBAT: Coronanedlukningen gjorde det klart, hvor vitale de digitale undervisningsformer kan være. Vi skal dog ikke nødvendigvis have mere, men bedre anvendelse af it i undervisningen. Her har skolernes ledere et enormt ansvar, skriver Axel Hoppe.  

Af Axel Hoppe
Centerleder, CIU – Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne

Da coronakrisen i marts lukkede de danske erhvervsuddannelsers fysiske aktiviteter ned, var det som at holde et stort spejl op for skolernes brug af it i undervisningen. Spejlbilledet viste, at skolerne befandt sig på mange forskellige niveauer af digital modenhed.

Overordnet set kan man dog kun være imponeret over, hvor godt ledere, lærere og elever klarede den nye, fuldt digitale undervisningssituation. Der blev udvist stort kreativitet og gåpåmod, hvor mange ildsjæle stillede op og gik foran i kampen for at få hverdagen til at fungere for deres kolleger og først og fremmest for de hjemsendte elever.

Men nu er ildsjæle og kreativitet ikke længere nok. Erfaringerne skal transformeres – og her har skolernes ledelse en særlig forpligtigelse.

En ny normal, der kræver ledelsesansvar
Coronakrisen har skabt en ny normal for skolernes fremtidige undervisning, hvor både fordele og ulemper ved digitale løsninger i undervisningen blev tydeliggjorte. Om vi vil det eller ej, så kommer it også til at spille en rolle i fremtidens undervisning.

Spørgsmålet er i imidlertid, hvordan vi implementerer coronaerfaringerne og skaber bedre brug af it i undervisningen i fremtiden? For ildsjæle og kreativitet gør det det som sagt ikke alene.

Forskning viser, at hvis vi virkelig skal udnytte det didaktiske potentiale i den digitale transformation, så er det afgørende vigtigt, at skolernes øverste direktioner tager styringen og leder vejen i digitaliseringens til tider stormfulde vejr.

Skoleledelser skal sætte rammer og tage ansvar
I Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) er vi optaget af at udvikle og definere begrebet digital didaktisk transformation.

Den digitale transformation er i fuld gang, men hvis den ikke har en klar didaktisk dimension og har alle med, så fejler vi. Lad os tage læringsdata som eksempel og bringe et gammelt citat fra Albert Einstein:
”Ikke alt, der kan tælles, tæller”.

For læringsdata er noget, vi og ledelserne bliver nødt til at forholde os til. Læringsdata er her allerede, og de er vigtige udviklingsspor i forhold til gennemførelse, motivering og eksempelvis feedback, men det er ikke nok blot at aflæse dataene.

Vi bør i stedet kigge på, hvordan vi behandler disse data i en pædagogisk didaktisk sammenhæng, så de i sidste ende gavner eleven. Og ikke mindst; hvordan behandles de etisk forsvarligt?

Det må aldrig blive den enkelte medarbejders ansvar at tage stilling til brugen af læringsdata. Det er skolens ledelse, der her skal sætte rammer, tage ansvar og styring.

Vi når længere i fællesskab
De digitale hegnspæle skal derfor sættes på ny – og det er langt fra nogen let opgave. Derfor bliver vi nødt til at lære af hinanden, inspirere hinanden og i fællesskab kigge på, hvordan vi i sektoren kan skabe de allerbedste uddannelser og uddannelsesinstitutioner for landets elever.

Men videndeling og samarbejde har ikke altid været en tradition på tværs i EUD-sektoren. Heldigvis har flere og flere skoler fået øjnene op for fordelene ved at løse udfordringer i fællesskab, men efter en coronavirus er vi nu nødt til at få de sidste med.

Fra direktioner er opfordringen den samme: Vi står stærkere i fællesskabet. Som direktør på Tietgen, Annette Vilhelmsen, siger: ”Vi er simpelthen for små, selv de store af os, til at gå den her vej selv.”

Så kære store og små udbudssteder: Vi når alle meget længere med brugbare digitale strategier, hvis vi gør det i fællesskab.

Lad os få digital didaktisk transformation på dagsordenen
Derfor sætter vi i CIU nu særligt fokus på ledelsen af en sådan fælles transformation i udviklingsforløbet Digital Didaktisk Transformation, der løber af stablen i efteråret. Her skal skolernes direktioner udvikle handleplaner og i fællesskab blive klogere på centrale elementer som eksempelvis læringsdata. 

Coronakrisen viste os nødvendigheden af de digitale hjælpemidler, men også det altafgørende i at de didaktiske overvejelser er udgangspunktet.

Hvis vi ikke skal udvikle digitale A- og B-hold, ikke alene blandt skoler, men også på lærerværelserne og i elevgruppen, er det vigtigt, at vi får alle erhvervsskoler med i en fælles drøftelse om hvordan, og i hvilket omfang, den digitale undervisning kan bidrage med værdi.

En fælles drøftelse med afsæt i målene for undervisningen og med henblik på konkrete handlinger, der giver mening på alle niveauer af organisationen. Et sådant samarbejde forankret i topledelsen og på tværs af erhvervsskoler vil være et klart udtryk for rettidig digital og didaktisk omhu.

Forrige artikel SMVdanmark: Husk på, at vi også har indbetalt til AUB-midlerne SMVdanmark: Husk på, at vi også har indbetalt til AUB-midlerne Næste artikel Dansk Metal og DI: Gymnasiet skal vise vej til tekniske erhvervsuddannelser Dansk Metal og DI: Gymnasiet skal vise vej til tekniske erhvervsuddannelser